eArşiv@Adu

Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde büyüme analizine yönelik fizyolojik özelliklerin saptanması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.