Fakülteler

Recent Submissions

 • Üreten, Hüseyin (Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2005)
  Pergamon kentinde kutsal yerlerde, pazar yeri binalarında, gymnasionlarda ve kamuya açık başka yerlerde Tanrılara ve Tanrısal güçlere tapınılmış ve kutsal mekanların her birinin kendine özel olarak yerleri ve günleri, ...
 • Üreten, Hüseyin (Çankaya Üniversitesi, 2005)
  Antik yazılı kaynaklar ve arkeolojik belgelerden edindiğimiz bilgilere göre, Mastaura Menderes nehri kıyısında Nysa antik kenti yakınında kurulmuşltur. Nazilli ilçesine 3 km uzaklıkta Bozyurt ve Eyelli yaylaları arasında ...
 • Üreten, Hüseyin (History Studies International Journal of History, 2013)
  Bu çalışmada Apameia halkının manevi değerlerini yansıtan Marsyas Efsanesi antik yazılı kaynak ve sikkelerden de yararlanılarak farklı bakış açılarından, ya simgesel anlamlarından ya metin içeriğinden ya da altındaki ...
 • Üreten, Hüseyin (Adnan Menderes Üniversitesi, 2014)
  Burada tanıtmaya çalışacağımız heykel grubu, Manisa’ya bağlı Sarıgöl ilçesinin Bağlıca köyünde bulunarak yurtdışına kaçırıldığı anlaşılan ve Türk yetkililerin etkin girişimleri sonucu ülkemize iade edilerek 1995 yılından ...
 • Üreten, Hüseyin (Ankara Üniversitesi, 2005)
  Antik Tralleis kenti, yazınsal kaynaklar ve arkeolojik bulgulardan edindiğimiz bilgilere göre, Mesogis Dağları 'flln güney eteğindeki trapez biçim li kesik bir tepenin yüksek düzlüğünde kurulmuştur. Kent, uygun iklim ...
 • Üreten, Hüseyin (Ankara Üniversitesi, 2004)
  Klasik dönemlerden Hellenistik döneme kadar, kadın adaklarının sayıca artışı Grek polisinin değişen durumu ve artan zenginliği ile açıklanabilmiştir. Bu gelişimin en belirgin işareti Klasik dönemin leitourgia sisteminden ...
 • Üreten, Hüseyin (Ankara Üniversitesi, 2004)
  Pergamon kentindeki antikçağ kutsal yerlerinin çok sayıda olması ve kentin her yerinde dağılmış durumda bulunması bu bölgede bir çok tanrı ve o tannya ait özel kurallar ve törenleri bulıman belli bir dinsel tapınınun ...
 • Üreten, Hüseyin (Ankara Üniversitesi, 2003)
  Hellenlerin sosyal ve siyasal yaşamında çok büyük değişikliklerin meydana geldiği İ.Ö. 330-İ.Ö. 31 (Hellenistik Dönem) yıllarında Pergamon kentinde, Philetairos 'tan III. Attalos 'a kadar barışta kuwetli bir yönetici, ...
 • Üreten, Hüseyin (Ankara Üniversitesi, 2005)
  Küçük Asya'nın güneybatısındaki İ.Ö.4 .yüzyıla ait olan Labraunda kutsal alanı boyu çok yüksek olmayan tek bir bina projesi şeklindeydi. Adak yazıtlarının sunduğu bilgilerden en önemli yapılardan yedi tanesinin İ.Ö. 352 ...
 • Üreten, Hüseyin (Ankara Üniversitesi, 2006)
  Bu makale, önemli bir yerel kült olan Meter Aspordene ve tanrıçanın kült merkezi olan Mamurt Kale ile ilgilidir. Mamurt Kale, olasılıkla, İ.Ö.III. yüzyılın başlarında Pergamon’dan yönetilen Philetairos’un krallığına ...
 • Üreten, Hüseyin (History Studies International Journal of History, 2011)
  Bizi, bu yazımızda sunduğumuz eski Anadolu toplumlarında arıcılık ve balın yerini araştırmaya yönelten, 2010 yılının Nisan ayında Üniversitemizin Çine Belediyesi ve Çine Gelişim Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Çine ...
 • Üreten, Hüseyin (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007)
  Tanrıça Leto: Lydia Sikkeleri Üzerinde” başlıklı çalışmada güdülen amaç öncelikle Tanrıça’nın söz konusu bölgedeki tapınım alanlarını belirlemek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda, kült çalışmalarına doğrudan veri sunan ...
 • Üreten, Hüseyin (Karadeniz Araştırmaları Merkezi, 2012)
  Makalemizde Amasya kentinin Roma İmparatorluk Dönemi din tarihi hakkındaki bilgileri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bunu özellikle Merzifon ilçesinin Aktarla köyünde ve Merkez ilçenin Yassıçal beldesinde yapılan arkeolojik ...
 • Üreten, Hüseyin (Journal of History School, 2014)
  Antik kaynaklarda bazen Karia bazen Lydia sınırları içinde değerlendirilen ve antikçağ Küçük Asya’sının adı duyulan kentlerinden biri olan Tralleis, kabaca Aydın ilinin kuzeyinde, Kestane Dağları’nın (Messogis) hemen güney ...
 • Üreten, Hüseyin (The Journal of Academic Social Science Studies, 2012)
  Pergamon Krallığı’nın bir anlamda Roma’ya armağan edilmesiyle Anadolu’ya egemen olacak yeni güç ortaya çıkmıştır. Roma, önce Yunan kentlerini, eski Hellenizm geleneği içinde özgür kılmaya çalışacak, ancak daha sonra bundan ...
 • Üreten, Hüseyin (History Studies : International Journal of History, 2012)
  Geçmişi hakkında henüz öğrenmemiz gereken çok şey varsa da, kabul etmek gerekir ki, eskiçağ tarihi açısından hakkında bilgi sahibi olduğumuz antik kentlerden biri de Magnesia ad Maeandrum’dur. Bu kent hakkında bugün ...
 • Üreten, Hüseyin; Mumcu, H. Yasemin (The Journal of Academic Social Science, 2015)
  Antik Yunan mitolojisi, yüzyıllardır sanat, edebiyat ve kültür dünyasını etkilemektedir. Örneğin Prometheus, Olympos’tan ateşi çalıp insanlara vermiş, insanların ilerlemesi için kendini feda etmiş, çağlar ...
 • Arabacıoğlu, Taner; Gökdaş, İbrahim (Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2015)
  Bu araştırmada öğretmen adaylarının “internet” ve “Facebook” kavramlarına ilişkin algıları, mecazlar aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kapsamında yürütülmüştür. Çalışma ...
 • Arabacıoğlu, Taner (İlköğretim Online, 2013)
  Bu çalışmanın amacı Endüstri Meslek ya da Teknik Lisede görev yapan Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin modüler eğitim programı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmaya, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Aydın ve ...

View more