eArsiv@Adu

SHAPE MODIFICATION OF SQUARE COLUMN SECTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF FRP CONFINEMENT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akın, Emre
dc.contributor.author Al-Tameemi, Hussein
dc.date.accessioned 2021-09-17T09:59:36Z
dc.date.available 2021-09-17T09:59:36Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/4270
dc.description.abstract FRP SARGILAMANIN ETKINLIĞININ ARTTIRILMASI AMACIYLA KARE KESITLI KOLONLARIN BIÇIMSEL MODIFIKASYONU AL-TAMEEMI H. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu tez çalışması kare kesitli beton kolonlarda lifli polimer sargılamanın etkinliğinin arttırılabilmesi amacıyla önerilen yeni bir biçimsel modifikasyon yönteminin irdelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Materyal ve Yöntem: Çalışma kapsamında ölçekli kare kesitli beton kolonlar ve biçimsel modifikasyon için gerekli beton parçalar üretilmiştir. Beton kolonların bir kısmı sivri köşelidir, bir kısmında ise köşeler yuvarlatılmıştır. Sivri köşeli numunelerde uygulanan biçimsel modifikasyon daha önceki çalışmalarda önerilen yöntemdir. Yuvarlatılmış köşeye sahip kolonlarda uygulanan biçimsel modifikasyon ise bu tez çalışmasında önerilen yöntemdir. Ayrıca köşeleri yuvarlatılmış numunelerden bazılarına biçimsel modifikasyon uygulanmamıştır. Biçimsel modifikasyon uygulanmış ve uygulanmamış numunelerin çoğu tek kat cam lifli polimer (GFRP) vasıtasıyla sargılanmıştır. Sargılamada tam ve parçalı olmak üzere iki yöntem izlenmiştir. Güçlendirmenin etkinliğini ortaya koyabilmek amacıyla sargılama ve biçimsel modifikasyon uygulanmamış numuneler de hazırlanmıştır. Tüm numuneler monotonik eksenel yük altında test edilmiştir. Bulgular: Beton basınç cihazı kullanılarak toplamda 24 numune test edilmiştir. Test sonuçları sargılanmış betonda eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyon kapasitesinin arttırılmasında önerilen biçimsel modifikasyonun başarısını ortaya koymuştur. Dahası, önerilen biçimsel modifikasyon yönteminde lifli polimer üzerinde ölçülen nihai çekme birim deformasyon değeri kupon çekme deneylerinde aynı malzeme için elde edilen değerlere yaklaşmıştır. Tam ve parçalı olmak üzere her iki sargılama yöntemi de numunelerin eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyon kapasitesini arttırmıştır. Her ne kadar parçalı xvi sargılamada elde edilen dayanım ve birim deformasyon artışı tam sargılamaya kıyasla daha az olsa da daha ekonomiktir. Sonuç: Bu çalışmayla GFRP’nin sargılamadaki etkinliğinin biçimsel modifikasyon yoluyla ciddi oranda arttırılabileceği anlaşılmıştır. Önerilen biçimsel modifikasyon, sargı malzemesinin etkinliğini arttırmada dikkat çekici bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Artan eksenel dayanım, birim deformasyon kapasitesi ve sargı malzemesi kopma dayanımı yanında, önerilen güçlendirme yöntemiyle kullanılan sargı malzeme miktarı, daha önceki çalışmalarda önerilen yöntemlere kıyasla %15 oranında azaltılmıştır; ayrıca kesit boyutundaki artışlar da daha az olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmadaki biçimsel modifikasyon yöntemi kare kesitli beton kolonların lifli polimerlerle sargılanmasında önerilmektedir. tr_TR
dc.description.tableofcontents TABLE OF CONTENTS ACCEPTANCE AND APPROVAL …………………………………………..……………... ii ACKNOWLEDGEMENTS …………………………………..………………...………..….. iii TABLE OF CONTENTS ………………………………………………………....………….. iv LIST OF SYMBOLS AND ABBREVAITIONS ……………………………......…………... vii LIST OF FIGURES …………………………………………………………..…………….… x LIST OF PICTURES ………………………………………………..……………...……….. xii LIST OF TABLES …………………………………………………………...…………....... xiv ÖZET …………………………………………………………………………...………….... xv ABSTRACT …………………………………………………………………..….....……... xvii 1. INTRODUCTION ……………………………………………………………...………….. 1 1.1. Background ……………………………………………………………………...…….…. 1 1.2. Research Significance ……………………………………………………………...…….. 3 1.3. Research Objective and Scope …………………………………………………...……..... 4 1.4. Thesis Organization ………………………………………………………………..….…. 5 2. LITERATURE REVIEW ……………………………………………………………..….... 6 2.1. General Introduction ………………………………………………………………...….... 6 2.2. Strengthening the Concrete Column by Concrete Jacket and Steel Cage or Tube …...….. 6 2.3. Strengthening the Concrete Column by Fibre Reinforced Polymer …………………....... 8 2.4. Shape Modification of the Rectangular Concrete Column Strengthened by Fibre Reinforced Polymer …………………………………………………………………………………..….. 14 2.5. Strengthening the Concrete Column by Other Materials …………………...………….... 17 2.6. Theoretical Investigation of Concrete Column Strengthened by Fibre Reinforced Polymer ………………………………………………………………………………………...……... 18 2.7. Summary of Literature Review ……………………………………………...………….. 19 v 3. MATERIAL AND METHODS …………………………………………………...…….... 22 3.1. General Introduction ……………………………………………………………...…….. 22 3.2. Design of the Specimens …………………………………………………………...….... 22 3.3. Test Configuration ……………………………………………………………..……….. 22 3.4. Formwork Setup ……………………………………………………………...…………. 26 3.5. Preparation of the Specimens ………………………………………………...………..... 28 3.5.1. Concrete Mix Materials …………………………………………………...………...… 28 3.5.2. Concrete Pouring Process …………………………………………………...……….... 28 3.5.3. Concrete Curing Process …………………………………………………...………..... 29 3.5.4. Shape Modification Process ……………………………………………...………….... 31 3.5.5. Wrapping the External Confinement ….……………………………………...……….. 36 3.6. Preliminary Test ……………………………………………………………...……….... 41 3.6.1. Concrete ……………………………………………………………………...……….. 41 3.6.2. FRP-composite ………………………………………………………………...…….... 42 3.7. Experimental Setup Instrumentation …………………………………………...……….. 43 3.8. Test Process …………………………………………………………………...……….... 44 4. RESULTS ……………………………….……………………………………...……….... 46 4.1. General Introduction ……………………………………………………...…………….. 46 4.2. Failure Mode ……………………………………………………………...…………….. 46 4.3. Test Results ………………………………………………………………...………….... 51 4.4. Stress-Strain Curves …………………………………………………………...…….….. 55 5. DISCUSSION ……………………………………………………………….....…………. 62 5.1. General Introduction ………………………………………………………...……..…… 62 5.2. Effect of the Shape Modification Techniques …………………………..……………..... 62 5.3. Effect of the Wrapping Methods …………………………………………..……………. 63 6. THEORETICAL INVESTIGATION ……………………………………...………….….. 64 vi 6.1. General Introduction ………………………………………………………...………….. 64 6.2. Behaviour of the Concrete Column Under Axial Load ……………………...………….. 64 6.2.1. Behaviour of the Unconfined Concrete Column ………………………..…………….. 64 6.2.2. Behaviour of the FRP Confined Concrete Column ……………………………...……. 65 6.2.3. The Difference in the Behaviour of the Concrete Confined by Full and Partial Wrapping …………………………………………………………………………………...…………... 67 6.2.4. Parameters Affecting FRP Efficiency ………………………………………...………. 67 6.3. Analytical Calculations ……………………………………………………...………….. 70 6.3.1. Prediction of the Maximum Axial Stress and Strain of the Circular Cross-section ...… 70 6.3.2. Prediction of the Maximum Axial Stress and Strain of the Rectangular Cross-section ………………………………………………………………………………………...……... 71 6.4. Validation of the Test Results …………………………………………………...………. 74 7. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS ……………..………………...…….…. 77 7.1. General Introduction …………………………………………………………...……….. 77 REFERENCES ……………………………………………………………………...……..... 79 SCIENTIFIC ETHICAL STATEMENT …………………………………………...……..… 83 CURRICULUM VITAE …………………………………………………………...………... 84 tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Beton, FRP, Daireselleştirme, Biçimsel Modifikasyon, Güçlendirme, Sargılama, Kare Kolon, Parçalı Sargılama, Tam Sargılama. tr_TR
dc.title SHAPE MODIFICATION OF SQUARE COLUMN SECTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF FRP CONFINEMENT tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MASTER’S PROGRAMME IN CIVIL ENGINEERING tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account