eArsiv@Adu

2011 Libya krizi ve Avrupa Birliği'nin askeri müdahale girişimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gençalp, Ebru
dc.contributor.author Madak, Özlem
dc.date.accessioned 2020-07-17T13:25:58Z
dc.date.available 2020-07-17T13:25:58Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3835
dc.description.abstract İkinci Dünya Savaşı’nın ardından değişen dünyada bölgesel birliklere duyulan ihtiyaç artmış ve bu Avrupa için de geçerli olmuştur. Ekonomik, siyasi ve askeri birliğe ulaşma yolunda kurulduğu günden bu yana sayısız adım atmış olan Avrupa Birliği (AB), ekonomik alanda bütünleşme açısından başarılı sonuçlar almıştır. Ancak bu başarısını siyasi ve askeri alanda aynı oranda gerçekleştiremediği görülmektedir. Birlik, bugüne kadar karşılaşılan uluslararası krizlerin birçoğunda ne dış politika yapımı ne de güvenlik ve savunma boyutlarında ortak tutumlar geliştirememiştir. Bu durum, AB’nin hem bölgesel anlamda hem de küresel olarak etkili ve güçlü bir güvenlik aktörü haline gelmesini engellemektedir. AB’nin ilgi alanı sadece Avrupa kıtasındaki ülkelerle sınırlı değildir. Avrupa güvenliğini etkileyebilecek her bölge AB açısından önem taşımaktadır. 2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayan halk hareketleri tüm Arap ülkelerini etkilemiştir. Arap Baharı olarak nitelendirilen bu süreç, uzun zamandır bölge halklarının yaşamakta olduğu, kökeni sömürgecilik yıllarına dayanan siyasi, sosyo-ekonomik ve psikolojik huzursuzlukların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Arap Baharı, Libya’da rejim değişikliği ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. Uluslararası örgütler, Libya’da yaşanan sürece dâhil olmuş ve çeşitli politikalar üretmişlerdir. Bu örgütlerden biri olan AB için Libya oldukça önemli bir ülkedir. Geçmişte Libya ile sadece üye ülkelerin ticari ilişkileri boyutunda teması olan AB, Libya Krizi’nde Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası (ODGP) açısından ortak bir tutum izleyememiştir. Gerçekleştirme kararı aldığı askeri operasyonu birtakım sebepler dolayısı ile AB çatısı altında yapamamış ve NATO’ya devretmek zorunda kalmıştır. vi Bu çalışmada, AB’nin Arap Baharı sürecinin bir parçası olan Libya Krizi’ne verdiği tepkiler incelenmiştir. Askeri operasyonun NATO’ya devredildiği ana kadar olan olaylar başlıca aktörler açısından detaylıca irdelenmiştir. Çalışma, AB’nin kurumsal tutumunun yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’ya odaklanarak üye ülke tutumlarını etraflıca ele almıştır. Bu dört üye ülkenin süreci birbirinden farklı değerlendirmesi sonucunda AB, askeri operasyonu bağımsız olarak gerçekleştirememiştir. Çalışmada, adı geçen üye ülkelerin tutumları karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmiştir. Ortaya çıkan verilerin ışığında AB’nin askeri operasyonu gerçekleştirememe sebepleri ortaya konmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.tableofcontents İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI .............................................................................................. iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI ............................................................................... iv ÖZET ....................................................................................................................................... v ABSTRACT .......................................................................................................................... vii ÖNSÖZ ................................................................................................................................... ix KISALTMALAR DİZİNİ ....................................................................................................... x GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM .............................................................................................................................. 5 1. AVRUPA’DA ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI OLUŞTURMA SÜRECİ .............................................................................................................................. 5 1.1. Güvenlik Kavramı ........................................................................................................ 5 1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa’da Güvenlik ve Savunma Yapılanmasının Gelişimi ................................................................................................ 9 1.2.1. Pleven Planı ve Avrupa Savunma Topluluğu Girişimi .................................... 10 1.2.2. Batı Avrupa Birliği .......................................................................................... 11 1.2.3. Fouchet Planları ............................................................................................... 12 1.2.4. Avrupa Siyasi İşbirliği ..................................................................................... 13 1.2.5. Tek Avrupa Senedi .......................................................................................... 15 1.2.6. Batı Avrupa Birliği’nin Tekrar Canlandırılması .............................................. 15 1.2.7. Maastricht Antlaşması’nda Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ve Petersberg Deklarasyonu… ................................................................................ 16 1.3. NATO ve Avrupa Güvenliğindeki Rolü .................................................................... 19 1.3.1. NATO’nun Kuruluşu ve Stratejileri ................................................................. 19 1.3.2. Brüksel Zirvesi ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği ............................. 22 1.3.3. Berlin-artı Düzenlemeleri ................................................................................ 23 1.4. Ortak Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasına Doğru .......................................... 24 1.4.1. Amsterdam Antlaşması .................................................................................... 25 xi 1.4.2. St. Malo ve Köln Zirveleri ............................................................................... 26 1.4.3. Helsinki Zirvesi ve Temel Hedef Konsepti ..................................................... 28 1.4.4. Diğer Bazı Avrupa Birliği Zirvelerinde Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na Yönelik Alınan Kararlar ................................................................ 30 1.4.5. Roma Zirvesi ve 2003 Avrupa Güvenlik Stratejisi .......................................... 32 1.4.6. 2010 Temel Hedef Konsepti ............................................................................ 32 1.5. Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ................. 33 2. BÖLÜM ............................................................................................................................ 36 2. ARAP BAHARI VE LİBYA’DAKİ YANSIMALARI .................................................... 36 2.1. Tarihsel Süreçte Libya ............................................................................................... 36 2.1.1. Kaddafi Öncesi Dönem ...................................................................................... 37 2.1.2. Kaddafi Dönemi ................................................................................................. 38 2.2. Arap Baharı ................................................................................................................ 42 2.3. Arap Baharı’nın Libya’ya Sıçraması ......................................................................... 48 3. BÖLÜM ............................................................................................................................ 51 3. AB’NİN LİBYA KRİZİNE YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALE GİRİŞİMİ ................... 51 3.1. Kriz Öncesinde Avrupa Birliği-Libya İlişkileri ......................................................... 52 3.2. AB ve Libya Krizine Yönelik Tutumu ...................................................................... 55 3.2.1. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Libya Krizine Yönelik Tutumları ................. 58 3.2.1.1. İngiltere’nin Libya Krizine Yönelik Tutumu ...................................... 59 3.2.1.2. Fransa’nın Libya Krizine Yönelik Tutumu ......................................... 61 3.2.1.3. Almanya’nın Libya Krizine Yönelik Tutumu ..................................... 63 3.2.1.4. İtalya’nın Libya Krizine Yönelik Tutumu ........................................... 66 3.3. Askeri Müdahalenin Avrupa Birliği Tarafından Gerçekleştirilememesinin Olası Nedenleri ...................................................................................................................... 67 4. TARTIŞMA VE SONUÇ ................................................................................................ 71 5. KAYNAKLAR ................................................................................................................. 81 ÖZGEÇMİŞ ......................................................................................................................... 92 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Avrupa Birliği, Arap Baharı, Libya Krizi, Güvenlik tr_TR
dc.title 2011 Libya krizi ve Avrupa Birliği'nin askeri müdahale girişimi tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account