eArsiv@Adu

Browsing Tez by Author "Genç, Fatma Neval"

Browsing Tez by Author "Genç, Fatma Neval"

Sort by: Order: Results:

 • Korkın, Emrah (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2019)
  Türk Kamu Yönetimi yapılanması içerisindeki yerel yönetimler alanında, gerek mevzuat gerekse uygulamada dönüşümler yaşanmaktadır. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ...
 • Çamdere, Mehmet Ali (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  6360 sayılı On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yerel yönetim sisteminde, Türkiye‟deki büyükşehir belediyesi ...
 • Tekçe, Yunus (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  6360 sayılı Kanunun yerel yönetim sisteminde idari yapılanma, belediyelerin mali yapısı, yerel halkın siyasete katılımı, kamu hizmetlerin sunumunda ve yerel yönetim birimlerinin sorumluluk alanı gibi birçok konuda önemli ...
 • Daşçı, Seyfettin (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  6360 sayılı Yasayla Türkiye'de yerel yönetim sistemine yeni bir düzenleme dâhil edilmiş, illerin idari yapısında, yerel yönetimlerin mali düzeninde, yerel siyasete katılım durumunda, yerel halka hizmet sunumunda ve planlama ...
 • Doğan, Bulut (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-10-01)
  Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası tarih boyunca başta deprem ve sel gibi doğal afetlerin yanısıra endüstriyel kazalar, ulaşımla ilgili afetler, yangın, teknolojik afetler gibi birçok felaketle karşı karşıya kalmıştır. ...
 • Tokmak, Mutlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Türkiye büyük ölçüde ölüm, yaralanma ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmıştır. Bu doğal tehlikeler arasında başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık ve ...
 • Çalışkan, Mahmut (Adnan Menderes Üniversitesi, 2013-01-01)
  Devletin temel görevi, bireylerine en iyi şekilde kamu hizmetini sağlamaktır. Fakat devlet, bu hizmetini sunarken bazı aksaklıklar oluşabilmektedir. Kamu yönetimi alanında, bireylere karşı, kamu görevlileri haksızlık, ...
 • Şakar, Ceren (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  İdarenin en temel görevlerinden biri, vatandaşlarına kamu hizmeti sunmasıdır. İdare bu görevini kendisi yapabileceği gibi, kendi gözetimi ve denetimi altında özel kişilere de yaptırabilir. İdarenin kamu hizmetlerini özel ...
 • Gümüş, Ebru (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-11-10)
  Koruma kavramı gerek geçmiş medeniyetlerde olsun, gerekse şuandaki yaşamın içinde olsun, önemi kaybetmeyen dinamik bir süreci karşılamaktadır. Bu kavramla ulaşılmak istenen hedef, geçmişi anlama, yorumlayabilme, kültürel ...
 • Artuç, Murat (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-01)
  Türkiye’de ve dünyada birey mahremiyetinin her yeni teknolojik aşamada biraz daha küçülen bir özel alan haline geldiğini görmekteyiz. Geliştirilme nedenleri ne olursa olsun; uydular, kameralar, ses kayıt cihazları ve ...
 • Vural, Muhammet (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türk kamu yönetiminde reform, Tanzimat döneminden bu yana hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir konudur. Bununla birlikte son dönemde birçok ülkeyle birlikte Türkiye‟de de kamu yönetiminde reform arayışları yeni bir ivme ...
 • Özer, Ömer Faruk (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-01)
  Devletin temel görevi kendi vatandaşlarına en iyi kamusal hizmeti vermektir. Devletin bu temel görevini ilgili idareler yürütmekte ve yine onlar tarafından halka sunulmaktadır. İşte sunulan bu hizmet yerine getirilirken ...
 • Recepoğlu, Sertaç (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Artı değer kavramı ortaya çıktığı andan günümüze dek kent ile daima sıkı bir ilişki içerisinde olmuş; kenti oluşturan, onun tarihsel akış içerisinde seyrini etkileyen, onu dönüştüren başat unsur olarak var olagelmiştir. ...
 • Dinçer, Ahmet Erhan (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bilgi teknolojileri 21. yüzyılda, her alanda kendini göstermektedir. Bilgi ve teknolojiye uyum sağlanmaya çalışılması resmi işlemlerin daha hızlı ve modern yapılabilmesi için e-Devlet uygulaması kullanıma konulmuştur. ...
 • Alev, Beril (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-01)
  Etik, etik ilke ve davranışlar, etik yönetim, etik ihlaller, etik kurul ve komisyonlar ve buna benzer ifadeler günümüzde sıklıkla duyduğumuz ve yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen kavramlardır. Etik davranış ilkeleri ...
 • Kaşlı, Sercan Ceren (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Günümüzde genelde etik özelde de imar etiği özellikle yerel yönetimler alanında üzerinde önemle durulması gereken araĢtırma konularından biri durumuna gelmiĢtir. Yerel yönetimlerde görülen pek çok etik dıĢı davranıĢ kurum ...
 • Durukal, Onur (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, 2013-01-01)
  Küreselleşme süreci; kamu yönetimi alanında da çok sayıda değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmektedir. Toplumların tüm dünya ile entegre olma süreci, geleneksel devlet yapılarında reformu gerekli kılmaktadır. Türkiye'deki ...
 • Karaca, Yakup (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-01-01)
  Bu tez, bir yönetişim örneği olarak kabul edilen Kalkınma Ajanslarını ve bu ajansların Türkiye'deki uygulamalarını içermektedir. Günümüz dünyasının şekillendirici temel unsuru olan küreselleşmeyle birlikte ulus-devlet bir ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account