eArsiv@Adu

Turizm sektöründe kobi’lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri: Şirince örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uğur Tandoğan, Vehbi
dc.contributor.advisor Ayyıldız, Tuğrul
dc.contributor.advisor Yağcı, Kamil
dc.contributor.author Demir, Ramazan
dc.date.accessioned 2018-06-29T08:14:58Z
dc.date.available 2018-06-29T08:14:58Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3319
dc.description.abstract Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBi), tüm ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Bu işletmeler gerek yapısal özellikleri gerekse de ekonomik durumlardan kaynaklanan birçok sorunla karşı karşıyadır. KOBi‟lerin en önemli sorunlarından birisi de finansman sorunlarıdır. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye‟de ve dünyada KOBi‟lerin tanımlarını, gelişimlerini, avantajları ve dezavantajları ile karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi verilerek, iirince‟de yapılan bir alan çalışması ile KOBi konaklama işletmelerinin finansman sorunlarının kaynağını ve bu sorunu aşmada kullandıkları araçları; alternatif finansman araçlarını ne kadar tanıdıklarını araştırmak ve çözüm öneri getirmek amaçlanmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle KOBi‟lerin tanımları, özellikleri, avantajları, dezavantajları ve KOBi konaklama işletmeleri üzerinde durulmuş daha sonra ise KOBi‟lerin ülke ekonomilerindeki yeri ve önemi ile Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. ikinci bölümde finansman sorunları, finansman kaynakları, KOBi‟lere destek veren kuruluşlar ve alternatif finansman teknikleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, iirince bölgesinde faaliyet gösteren KOBi konaklama işletmelerin finansman sorunları ve finansman tercihlerini tespitine yönelik yapılan bir araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ve görüşme uygulanmış ve elde edilen veriler de istatistik programı ile değerlendirilerek analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) has become important for all economies in the world. SMEs face a lot of problems originating from their structural features and economical situations. The financial problems of SMEs is one of the most problems. In this study, after giving information about the definitions and evolutions of SME in Turkey and the other countries, advantages and disadvantages of SME and the most important problems of them it was aimed to search through a survey in ġirince the main reasons of the financial problems of small and medium sized accomodation enterprises; the financial instruments was used to solve these problems; the consciousness of SME‟s about alternative financial instruments. This study consists of three chapters. In the first chapter, afterfocusing on the definitions, features, advantages and disadvantages of SMEs and small and medium sized accomodation enterprises, It has been given information about the importance of SMEs in the country economies and Turkey‟s economy. It has been explained financial problems and financial sources of SMEs, alternatif financial methots and organisation which granted a subsidy to SMEs in the second chapter. The third chapter includes the findings of a research on the determination of financial problems and financial preferences of small and medium sized accomodation enterprises existing in ġirince district. Face to face interview method of quantitative research and interview was used in this survey and the data of the survey is analysed with statistical program. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler tr_TR
dc.subject Finansal Sorunlar tr_TR
dc.subject KOBİ konaklama işletmeleri tr_TR
dc.subject Small and Medium-Sized Enterprises tr_TR
dc.subject Financial Problems tr_TR
dc.subject Small and Medium-Sized accomodation enterprises tr_TR
dc.title Turizm sektöründe kobi’lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri: Şirince örneği tr_TR
dc.title.alternative Financial problems of small and medium sized enterprises in tourism sector and recommandations for solution: Şirince case tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account