eArsiv@Adu

Dönüştürücü liderliğin rekabet üstünlüğü ve entelektüel sermaye performansı ile ilişkisi : bankacılık sektöründe bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yılmaz, Hüseyin
dc.contributor.author Yükser, Burçin
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:44:15Z
dc.date.available 2017-09-19T11:44:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3088
dc.description.abstract Dünya’da birçok alanda ve sektörde hızla gelişen küreselleşme, beraberinde yeni dönüşümlere, değişimlere, yeni rekabet avantajlarına olan ihtiyaçların neler olduğunun araştırılmasına yol açmıştır. Özellikle finansal sistem içerisinde büyük yer kaplayan bankacılık sektöründe yaşanan dönüşümler, birçok faktörün yanı sıra, çalışanların ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanan, onların yaratıcılıklarına değer veren ve bunları ortaya çıkarmayı başaran, teknolojiyi ve sürekli olarak yenilikleri takip ederek bunları organizasyona entegre edebilen dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip kişilere ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu tez çalışmasında, Bankacılık Sektörünün karlılığını ve etkinliğinin artırılması ve sürdürülmesini sağlayabilecek dönüştürücü liderlik modelinin, rekabet üstünlüğü ve entelektüel sermaye performansı ile ilişkisinin analiz edilmesine yönelik bir çalışma ortaya koyulmuştur. Aydın İl Merkezindeki 11 bankada faaliyet gösteren beyaz yakalı toplam 134 çalışanın dönüştürücü liderlik modeli algısı, firma performansı ve entelektüel sermaye performansları anket yöntemiyle ölçülmüş, elde edilen bulgular SPSS 21.0 İstatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda yükselen küreselleşme dalgası ve sektörde giderek artan rekabetçi davranışlar karşısında tek başına dönüştürücü liderliğe dayalı rekabet gücünün kalıcı olmadığı, bankaların rekabet gücünü artırmalarının yanında entelektüel sermaye unsurlarında da arzu edilir ilerlemeler sağlamalarının zorunlu olduğu söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract Globalization developing in many areas and sectors in the world, led to new transformations, changes and the research of what the needs for the new competition advantages are. Especially the transformations emerging in the banking sector which occupy a big place in the financial system, as well as many factors, introduced the need for the persons who focus on the needs and goals of the employees, value their creativity and manage to reveal these, constantly follow the technology and innovations and has the ability to integrate these to the organization and has the transformative leadership features. In this thesis study, a work of the analysis of the relation of the transformative leadership model, which can increase the profitability, activity and sustainability of the Banking Sector, with the competition superiority and the intellectual property performance has been revealed. Transformative leadership model perception, company performance and intellectual capital performances of 134 white collar workers operating in 11 banks in Aydın city center have been measured with surveys and the obtained findings have been evaluated with SPSS 2.1 Statistics program. As a result of the evaluations, it’s concluded that the competition power based only on the transformative leadership isn’t permanent in the face of rising globalization trend and ever-increasing competitive behaviors, the banks need to provide intellectual capital factors and improve their performances as well as increasing their competitive power. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Finansal Sektör tr_TR
dc.subject Dönüştürücü Liderlik tr_TR
dc.subject Entelektüel Sermaye tr_TR
dc.subject Rekabet Üstünlüğü tr_TR
dc.subject Araştırma tr_TR
dc.subject Finance Sector tr_TR
dc.subject Transformative Leadership tr_TR
dc.subject Intellectual Capital tr_TR
dc.subject Competition Superiority tr_TR
dc.subject Research tr_TR
dc.title Dönüştürücü liderliğin rekabet üstünlüğü ve entelektüel sermaye performansı ile ilişkisi : bankacılık sektöründe bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative Competition superiority of the transformative leadership and its relation with capital performance : an implementation in the banking sector tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account