eArsiv@Adu

Kadınlarda vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi, istismar öyküsü ve posttravmatik stres bozukluğunun incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karaçam, Zekiye
dc.contributor.author Güneş, Gizem
dc.date.accessioned 2017-01-27T08:55:44Z
dc.date.available 2017-01-27T08:55:44Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2887
dc.description.abstract Araştırmanın amacı kadınlarda vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi, istismar öyküsü, cinsel istismar ve posttravmatik stres bozukluğu ve bu durumlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma, Temmuz 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatan 320 kadın ile analitik-kesitsel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kadınlara ilişkin tanıtıcı, vajinal muayene ve şiddete ilişkin verileri sorgulayan soru formu ve Post-Travmatik Stres Bozukluğu Soru Listesi-Sivil Versiyonu ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, t-testi, varyans, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve ki-kare testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 26,32±5,98'dir. Çalışmadaki kadınların %76,3'ünün ilkokul mezunu ve %88,1'nin ev hanımı olduğu, %87,5'inin sağlık güvencesinin bulunduğu saptanmıştır. Kadınların vajinal muayene sırasındaki rahatsızlık hissi puan ortalamasının 3,92±3,34 olduğu ve %26,3'ünün vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi yaşadığı belirlenmiştir. Kadınların Posttravmatik Stres Bozukluğu puan ortalamasının 27,82±9,66 olduğu, %64,7'sinin Posttravmatik Stres Bozukluğu yaşadığı, fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalmanın Posttravmatik Stres Bozukluğu yaşamayı artırdığı belirlenmiştir. Kadınların %11,9'unun duygusal ve %7,8'inin fiziksel şiddete maruz kaldığı, %7,8'inin istemediği zamanda eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı ve bu kadınların %40,0'ının bu durumu cinsel istismar olarak tanımladıkları bulunmuştur. Çalışmada vajinal muayene sırasında rahatsızlık yaşayan kadınların (% 75,0) yaşamayanlara (%61,0) göre daha fazla oranda Posttravmatik Stres Bozukluğu yaşadıkları, fakat istismar öyküsünün vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi puanını etkilemediği saptanmıştır. Bu çalışmada vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi yaşayan kadınların daha fazla oranda Posttravmatik Stres Bozukluğu yaşadıkları, istismar ve cinsel istismar öyküsünün vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi yaşamayı etkilemediği, istismar ve cinsel istismar öyküsünün Posttravmatik Stres Bozukluğu yaşamayı artırdığı sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçların vajinal muayene sırasında verilen bakıma entegre edilmesi ile kadınların bu deneyimleri daha olumlu duruma dönüştürülebilir ve yaşadıkları travma azaltılabilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to assess abuse, sexual abuse and posttraumatic stress disorders associated with experiencing discomfort during the vaginal examination. This descriptive study was carried with 320 women who are hospitalized in Aydın Women Birth and Child Desorders Hospital between July 2014 and August 2015. The data was obtained through Information Form about Women and Posttraumatic Stress Disorder checklist- Civilian Version. Descriptive statistics, t-test, variance, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, and Chi-square analysis were employed while assessing the data. The average age of the women in the study was 26.32±5.98. It was found out that 76.3% of the women are primary school graduates, that 88.1% were housewives and that 87.5% had medical insurance. The average experiencing discomfort score during the vaginal examination of the women is 3.92±3.34. Also twenty six percent of the women reported strong discomfort during the vaginal examination. It was established that the average Posttraumatic Stress Disorder score of women is 27.82±9.66 and sixty four percent of the women reported Posttraumatic Stress Disorder. It was established that experienced of physical, emotional and sexual abuse in women increases to occurrence of Posttraumatic Stress Disorder. It was found out that 11.9% of women experienced emotional abuse, that 7.8% experienced physical abuse. Also 7.8% of women reported that were forced sexual intercourse by their partners. Fourty percent of that women described forcing sexual intercourse by partners as a abuse. A greater proportion of women who reported strong discomfort during the vaginal examination (75.0%) reported Posttraumatic Stress Disorder as compared with non-roperted strong discomfort group (61.0%). Abuse history was not associated with a discomfort during the vajinal examination. The study revealed that experiencing discomfort during the vaginal examination of the women more likely roperted Posttraumatic Stress Disorder, there was not an association between strong discomfort during the vajinal examination and a lifetime history of abuse and having a sexual and lifetime abuse history increased the Posttraumatic Stress Disorder rate. Integrating of this results into care during vaginal examination migth make a positive differance for vaginal examination experiance in women and reduce trauma of women. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Cinsel istismar tr_TR
dc.subject Ebelik bakımı tr_TR
dc.subject İstismar tr_TR
dc.subject Posttravmatik stres bozukluğu tr_TR
dc.subject rahatsızlık tr_TR
dc.subject Vajinal muayene tr_TR
dc.subject Abuse tr_TR
dc.subject Discomfort tr_TR
dc.subject Midwifery care tr_TR
dc.subject Post-traumatic stress disorder tr_TR
dc.subject Sexual abuse tr_TR
dc.subject Vaginal examination. tr_TR
dc.title Kadınlarda vajinal muayene sırasında rahatsızlık hissi, istismar öyküsü ve posttravmatik stres bozukluğunun incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Discomfort during vaginal examination, history of abuse and posttraumatic stress disorders in women tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR115167 tr_TR
dc.contributor.authorID TR109583 tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account