eArşiv@Adu

Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında skuamöz diferansiyasyonunun , evre , derece, dna içeriği ve prognozla ilişkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.