eArsiv@Adu

Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.author Öge, Ömer
dc.contributor.author Gemalmaz, Hakan
dc.contributor.author Koçak, İzzet
dc.contributor.author Özeren, Burçin
dc.contributor.author Eyigör, Mete
dc.contributor.author Erol, Haluk
dc.date.accessioned 2016-03-04T07:32:59Z
dc.date.available 2016-03-04T07:32:59Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Öge, Ö., Gemalmaz, H., Koçak, İ., Özeren, B., Eyigör, M., Erol, H. (2000). Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliği.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1(2), 5-7. tr_TR
dc.identifier.issn 2149-9063
dc.identifier.uri http://meandrosmedicaljournal.org/article_9662/Efficacy-Of-Prophylaxis-With-Norfloxacin-In-Transrectal-Prostate-Biopsy
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2268
dc.description.abstract Amaç: Transrektal iğne biyopsisi (TRıB) günümüzde prostat kanseri tanısı için standart tanı yöntemidir. Bu işleme bağlı enfektif komplikasyonların olasılığını azaltmak için çeşitli antibiyotik rejimleri kullanılmaktadır. Ancak TRıB profilaksisinde standart bir profilaksi rejimi henüz mevcut değildir. Yöntem: Kliniğimizde TRıB uygulanan 34 olguya işlemden 24 saat önce başlanarak ve 2x400 mg/gün dozunda 1 hafta süreyle norfloksasin profilaksisi uygulandı. TRıB sonrasındaki 48. saat ve 7. günde olmak üzere hastaların tümünden iki kez idrar kültürü alındı. Bakteriüri >1x105 koloni / ml olarak, febril atak >38.5 C ye ulaşan ateş olarak kabul edildi. Bulgular: Febril enfeksiyon oranı %3 ve üriner enfeksiyon oranı %3 olarak kaydedilirken, sepsis olgusuna rastlanmadı. Sonuç: TRıB sonrası görülebilecek enfeksiyon komplikasyon oranı küçümsenmeyecek derecededir. Bu gibi enfektif komplikasyonları engellemek amacıyla değişik maliyette ve genellikle parenteral antibiyotik içeren profilaksi rejimleri kullanılmaktadır. Norfloksasin ile işlemden 24 saat önce başlanan ve 1 hafta uygulanan profilaksi bu tip komplikasyonları minimale indirmesi ve düşük maliyeti ile TRıB profilaksisi için iyi bir aday olmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Objective: Transrectal needle biopsy is the standard method in the diagnosis of prostate cancer. Various antibiotic regimens have been used to reduce the complication of infection associated with this procedure. However, there is no well-established antibiotic regimen for patients undergoing transrectal biopsy of the prostate. Methods: Thirty-four patients undergoing transrectal biopsies of the prostate received 400 mg of norfloxacin twice a day starting 24 h before biopsy and continued for 1 week. In 48 hours and 7th day after transrectal needle biopsy were provided urine culture. Significant bacteriuria was defined as more than 1x105 colony / mL and febrile attack was accepted as high fever reaching 38.5°C. Results: Each rates of bacteraemia and urinary tract infection were 3%, and no patient developed sepsis. Discussion: The development of infection after transrectal biopsy of prostate is not rare. With the purpose of preventing such complications, intravenous antibiotics in high cost are commonly used. Norfloxacin prophylaxis for 1 week effectively minimizes such complications and it also has a low cost. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Norfloksasin tr_TR
dc.subject Prostat tr_TR
dc.subject Biyopsi tr_TR
dc.subject Norfloxacin tr_TR
dc.subject Prostate tr_TR
dc.subject Biopsy tr_TR
dc.title Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliği tr_TR
dc.title.alternative Efficacy of prophylaxis with norfloxacin in transrectal prostate biopsy tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR11213 tr_TR
dc.contributor.authorID TR13258 tr_TR
dc.contributor.authorID TR21068 tr_TR
dc.contributor.authorID TR11899 tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 5 tr_TR
dc.identifier.endpage 7 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account