eArşiv@Adu

İrritabıl barsak sendromlu hastalarda safra kesesi fonksiyonunun ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.