eArsiv@Adu

Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Dayanır, Yelda Özsunar
dc.contributor.author Özdemir, Ayşegül
dc.date.accessioned 2016-03-04T07:27:13Z
dc.date.available 2016-03-04T07:27:13Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Dayanır, Y.Özsunar., Özdemir, A. (2000). Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1(2), 9-12. tr_TR
dc.identifier.issn 2149-9063
dc.identifier.uri http://meandrosmedicaljournal.org/article_9663/Correlations-Of-Clinical-Examination-Mammographic-And-Ultrasonographic-Findings-In-Breast-Evaluations
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2257
dc.description.abstract Amaç: Rastgele seçilmiş 2 yıllık bir dönemde mammografi birimine başvuran hasta populasyonunda yaş dağılımı, meme semptomları, memenin fizik muayene ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: 1053 hastanın ayrıntılı kayıtları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hasta semptomları ve fizik muayene bulguları, mammografik ve ultrasonografik bulgularla karşılaştırılmıştır. Bulgular: En sık başvurma nedeni ele gelen kitle yakınmasıdır (%41). Fizik muayenede memede kitle palpe edildiği belirtilen 503 hastanın %55 inde mammografik ve ultrasonografik olarak herhangi bir lezyon saptanmamıştır. Diğer yandan, fizik muayenesi negatif olan hastaların %36 sında ve tüm hastaların %19 unda klinik olarak nonpalpabl meme lezyonlarının varlığı gösterilmiştir. Sonuç: Radyolojik bulgular ile hasta şikayetleri ve klinik bulgular arasında zayıf korelasyon mevcuttur. Fizik muayenenin sensivitesini azaltabilen nedenler dikkate alınmalıdır. Eksizyonel biyopsi endikasyonuna karar verilirken fizik muayeneyi takiben mammografik ve ultrasonografik incelemelerin yapılması gerekli görünmektedir tr_TR
dc.description.abstract Objective: Purpose of our study was to determine the age distribution, symptoms, physical examination, mammography and ultrasonography findings in the patient population admitted to our mammography unit during a two-year period, and to investigate the relationship of these parameters Material and Method: 1053 patients were analysed retrospectively. The symptoms, physical examination findings, mammographic and sonographic findings were compared. Results: The main symptom was a breast mass in 41% of the patients. In 55% of patients who were sent for a palpable breast mass, no lesions could be detected with mammography or ultrasonography. On the other hand, 36% of the patients with negative physical examination and 19% of those within the whole study population yielded nonpalpable breast lesions. Conclusion: There is a weak correlation between the breast symptomatology and physical examination and radiological imaging findings. The causes of reduced sensitivity of physical examination should be considered. Physical examination should be completed with mammographic and ultrasonographic evaluation before deciding on an excisional biopsy. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Meme tr_TR
dc.subject Fizik Muayene tr_TR
dc.subject Mammografi tr_TR
dc.subject Ultrasonografi tr_TR
dc.subject Breast tr_TR
dc.subject Physical Examination tr_TR
dc.subject Mammography tr_TR
dc.subject Ultrasonography tr_TR
dc.title Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Correlations of clinical examination, mammographic and ultrasonographic findings ın breast evaluations tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR150653 tr_TR
dc.contributor.authorID TR133964 tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 9 tr_TR
dc.identifier.endpage 12 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account