eArsiv@Adu

Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma)

Show simple item record

dc.contributor.author Bolaman, Zahit
dc.contributor.author Demir, Süleyman
dc.contributor.author Köseoğlu, Mehmet
dc.contributor.author Enli, Yaşar
dc.contributor.author Kadıköylü, Gürhan
dc.contributor.author Aslan, Diler
dc.date.accessioned 2016-03-04T07:26:52Z
dc.date.available 2016-03-04T07:26:52Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Bolaman, Z., Demir, S., Köseoğlu, M., Enli, Y., Kadıköylü, G., Aslan, D. (2000). Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma).Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 13-15. tr_TR
dc.identifier.issn 2149-9063
dc.identifier.uri http://meandrosmedicaljournal.org/article_9654/Lipid-Peroxidation-In-Patients-With-Multipl-Myeloma
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2256
dc.description.abstract Multipl myelomlu hastalarda lipid peroksidasyonunun aktivitesini belirlemek için ön çalışma olarak serum malondialdehit (MDA) düzeyinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. On iki multipl myelomlu hasta ve onbeş sağlıklı kontrol gurubunda açlık venöz kan örneklerinden elde edilen serum örnekleri analiz edilene dek -20 C° de donduruldu.Tümörnekler oda sıcaklığında ısıtıldı. MDA'nın asidik ortamda tiyobarbutirik asitle oluşturduğu renk şiddeti 532 nm dalga boyunda spektrofotometrede okunması ile yapıldı. Multipl myelomlu hastalarda serumMDAdüzeyleri ortalama 1.51 0.16 nmol/ml, kontrol gurubunda ise 0.97 0.11nmol/ml (p:0.0321) olarak bulundu. MDA düzeyi ile yaş, cins, paraprotein ve hafif zincir tipi, hemoglobin düzeyi arasında ilişki yoktu (p>0.05). Serum MDAdüzeyi multipl myelomlu hastalarda kontrol gurubuna göre yüksek saptandı (p<0.05). Elde edilen sonuçlar ön değerlendirme niteliğinde olup multipl myelomlu hastalarda artmış oksidatif stresi işaret etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract We investigated the malondialdehyde (MDA) levels as a parameter of lipid peroxidation in patients with multiple myeloma as a preliminary report. Fasting venous blood samples were drawn in 12 patients with multiple myeloma and 15 healthy persons. Serum was separated and frozen at -20 C°. All samples were thawed at room temperature and MDA levels were measured by the method in which MDA reacted with thiobarbituric acid and produced a colored complex. This colored complex was read by optic scale at 532 wavelength . MDAlevels were 1.51 0.16 nmol/ml in patients with multiple myeloma and 0.97 0.11 nmol/ml in the control group (P<0.05). We didn't observe a significant relationship between the concentration of MDA and age, sex, paraprotein level, light chain type and hemoglobin levels (p>0.05). Plasma MDA levels were found to be higher in multiple myeloma in comparison to control group (p<0.05). These results are a preliminary report and the higher plasma MDA levels could be an indicator of increased oxidative stress in multiple myeloma. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Multipl Myelom tr_TR
dc.subject Malondialdehit tr_TR
dc.subject Oksidatif Stress tr_TR
dc.subject Multiple Myeloma tr_TR
dc.subject Malondialdehyde tr_TR
dc.subject Oxidative Stress tr_TR
dc.title Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma) tr_TR
dc.title.alternative Lipid Peroxidation In Patients With Multipl Myeloma tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR150509 tr_TR
dc.contributor.authorID TR10616 tr_TR
dc.contributor.authorID TR38849 tr_TR
dc.contributor.authorID TR198888 tr_TR
dc.contributor.authorID TR7980 tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 13 tr_TR
dc.identifier.endpage 15 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account