eArsiv@Adu

Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı

Show simple item record

dc.contributor.author Altay, Barış
dc.contributor.author Koçak, İzzet
dc.contributor.author Nazlı, Oktay
dc.contributor.author Şimşir, Adnan
dc.date.accessioned 2016-03-04T07:26:06Z
dc.date.available 2016-03-04T07:26:06Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Altay, B., Koçak, İ.,Nazlı, O., Şimşir, A. (2000). Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 21-23. tr_TR
dc.identifier.issn 2149-9063
dc.identifier.uri http://meandrosmedicaljournal.org/article_9656/The-Frequency-Of-Phimosis-In-Patients-Who-Underwent-Circumcision
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2254
dc.description.abstract Bu retrospektif çalışmada, sünnet uyguladığımız çocuklarda patolojik fimozisin sıklığını ve önemini ortaya konmak amaçlandı. Ocak 1994-Ağustos 2000 tarihleri arasında kliniğimizde sünnet uygulanan 490 çocuğun verileri incelendi. Olguların işlem öncesi muayenesinde saptanan fimozis sıklığı yaş gruplarına göre değerlendirildi. Sünnet öncesi yapılan genital muayenede toplam 34 (% 6.93) çocukta fimozis varlığı saptandı. 490 olgudan ayrıca 3' ünde (%0.6) unilateral hidrosel, 2' sinde (% 0.4) anterior hipospadias ve yine iki olguda (% 0.4) tek taraflı inmemiş testis saptandı. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, fimozis görülme sıklığının yaş ilerledikçe azaldığı belirlendi. Çalışmamızda 0-3 yaş gurubu çocuklarda fimozisin daha sık görüldüğünü belirledik. Yaşla birlikte görülme sıklığı azalmaktaydı. Bu nedenle ilk 3 yaş grubundaki fimozis'li olgularda topikal tedavi önerilebilir. Tıbbi tedaviye yanıt alınamayan ve enfeksiyon saptanan olgularda ise sünnet uygulaması düşünülmelidir. tr_TR
dc.description.abstract To establish the frequency and importance of pathological phimosis in children who underwent circumcision. A review of the frequency and importance of phimosis was performed in 490 children who underwent circumcision between January 1994 and August 2000 at our clinic. The frequency of phimosis according to age groups was evaluated. Overall 34 (% 6.93) children had typical phimosis before circumcision. Furthermore among the 490 patients, 3 (%0.6) had unilateral hydroceles, 2 (%0.4) had anterior hypospadias and 2 (%0.4) had unilateral cryptorchidism. The frequency of phimosis decreased gradually in older groups. In this study, we determined a higher frequency of phimosis in children between ages 0-3. The frequency decreased with age. For this reason, topical therapy should be administered before 3 years of age and circumcision should be reserved for patients who have infection or do not respond to medical therapy. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Fimozis tr_TR
dc.subject Sünnet tr_TR
dc.subject Topikal Tedavi tr_TR
dc.subject Phimosis tr_TR
dc.subject Circumcision tr_TR
dc.subject Topical Treatment tr_TR
dc.title Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı tr_TR
dc.title.alternative The frequency of phimosis in patients who underwent circumcision tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR3516 tr_TR
dc.contributor.authorID TR13258 tr_TR
dc.contributor.authorID TR5844 tr_TR
dc.contributor.authorID TR178757 tr_TR
dc.contributor.department Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 21 tr_TR
dc.identifier.endpage 23 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account