eArşiv@Adu

Çocukluk çağında olan delici yaralanmaya bağlı gözden kaçan bir popliteal arter oklüzyonu (olgu sunumu)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.