eArsiv@Adu

Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişiklikler

Show simple item record

dc.contributor.author Barutca, Sabri
dc.contributor.author Yılmaz, Uğur
dc.contributor.author Kundak, Işıl
dc.contributor.author Seyithanoğlu, Yıldırım
dc.contributor.author Görken, İlknur
dc.date.accessioned 2016-03-04T07:24:59Z
dc.date.available 2016-03-04T07:24:59Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Barutca, S., Yılmaz, U., Görken, İ., Kundak, I., Seyithanoğlu, Y. (2000). Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişiklikler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 31-33. tr_TR
dc.identifier.issn 2149-9063
dc.identifier.uri http://meandrosmedicaljournal.org/article_9659/Reversible-Ischemia-like-Electrocardiographical-Changes-After-Adjuvant-Radiotherapy-To-The-Left-Chest-Wall-In-A-Diabetic-Breast-Cancer-Patient-a-Case-Report
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2251
dc.description.abstract Meme kanseri sebebiyle mastektomi yapıldıktan sonra sol göğüs duvarına adjuvan radyoterapi alan bir diyabetik olguda iskemi ile uyumlu geçici elektrokardiyografi bulguları gözlenmiştir. Radyoterapi alanında cildi eritemli, hiperemik ve hassas olan olgunun göğüs ağrısı olmamıştır. Bununla birlikte diyabetik bir bayanda atipik bir tablo ihtimali dikkate alınarak, koroner anjiyografi ile kardiyak iskemi ekarte edilmiştir. Göğüs duvarı yanıkları sonrasında iskemi ile uyumlu elektrokardiyografik değişiklikler gelişebilmektedir. Bu olguda da sebebin radyoterapinin göğüs duvarındaki yakıcı etkisi olduğu düşünülmüştür. Literatürde sol göğüs duvarına uygulanan radyoterapinin geç kardiyak etkileri araştırılmış olmakla birlikte erken ve geçici etkiler yeterince irdelenmemiştir. Radyoterapi sonrası erken dönemde gelişen elektrokardiyografik değişikliklerin tanımlanması amacıyla kliniğimizde prospektif bir çalışma başlatılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Ischemia-like electrocardiographical changes were observed in a diabetic case who had received adjuvant radiotherapy to the left chest wall after mastectomy. The skin on the radiotherapy field was erythemateus, hyperemic and tender on palpation, and the patient did not have chest pain. The possibility of an atypical presentation of cardiac disease in a diabetic woman was investigated and cardiac ischemia was excluded by coronary angiography. Ischemia-like electrocardiographical changes have been observed after burns of the chest wall. In this case also, the etiology was thought to be related with the burn effect of the radiotherapy on the chest wall. Although the late cardiac effects of the radiotherapy on the left chest wall were reported in the literature, the early and reversible effects were not sufficiently studied. We started a prospective study in our clinic to evaluate the early electrocardiographical changes after radiotherapy. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Memekanseri tr_TR
dc.subject Radyoterapi tr_TR
dc.subject Kardiyotoksisite tr_TR
dc.subject Elektrokardiyografi tr_TR
dc.subject Koroner Arter Hastalığı tr_TR
dc.subject Breast Cancer tr_TR
dc.subject Radiotherapy tr_TR
dc.subject Burn tr_TR
dc.subject Toxic Effects tr_TR
dc.subject Cardiotoxicity tr_TR
dc.subject Electrocardiography tr_TR
dc.subject Coronary Artery Disease tr_TR
dc.title Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişiklikler tr_TR
dc.title.alternative Reversible ıschemia-like electrocardiographical changes after adjuvant radiotherapy to the left chest wall ın a diabetic breast cancer patient tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR12167 tr_TR
dc.contributor.authorID TR118173 tr_TR
dc.contributor.authorID TR171231 tr_TR
dc.contributor.department Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 31 tr_TR
dc.identifier.endpage 33 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account