eArşiv@Adu

Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişiklikler

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.