eArsiv@Adu

Browsing 2000 Cilt 1 Sayı 3 by Issue Date

Browsing 2000 Cilt 1 Sayı 3 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Şendur, Neslihan; Karaman, Göksun Can (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Androgenetik alopesi; genetik predispozisyonu olan kişilerde androjenlerin etkisi ile ortaya çıkan, her iki cinste de görülebilen ve saç kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Günümüzde saç dökülmeleri kişilerin yaşam ...
 • Ünsal, Alparslan; Akdilli, Alev; Karaoğlu, Ali Önder; Kök, Fayat; Dayanır, Yelda Özsunar; Karaman, Can Zafer (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  ırritabıl barsak sendomu, sadece kalın barsağı ilgilendiren motilite bozukluğu olmayıp; özofagus, ince barsak ve hatta mesane de etkilenebilir. Değişen motilitenin nedeni belirgin olmamakla birlikte; son zamanlarda ıBS'de ...
 • Bolaman, Zahit; Demir, Süleyman; Köseoğlu, Mehmet; Enli, Yaşar; Kadıköylü, Gürhan; Aslan, Diler (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Multipl myelomlu hastalarda lipid peroksidasyonunun aktivitesini belirlemek için ön çalışma olarak serum malondialdehit (MDA) düzeyinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. On iki multipl myelomlu hasta ve onbeş sağlıklı ...
 • Koçak, İzzet; Dündar, Mehmet; Dündar, Sema Oruç; Tekten, Tarkan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada, erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde sildenafilin etkinlik ve güvenilirliği, hastaların ereksiyon işlevi uluslararası soru (IIEF) formuna verdiği yanıtlara göre değerlendirilmiştir. Polikliniğimize en az ...
 • Barutca, Sabri; Yılmaz, Uğur; Kundak, Işıl; Seyithanoğlu, Yıldırım; Görken, İlknur (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Meme kanseri sebebiyle mastektomi yapıldıktan sonra sol göğüs duvarına adjuvan radyoterapi alan bir diyabetik olguda iskemi ile uyumlu geçici elektrokardiyografi bulguları gözlenmiştir. Radyoterapi alanında cildi ...
 • Ergin, Hacer; Kılıç, İlknur; Gürses, Dolunay; Sözeri, Ayşegül; Özdemir, Özmert (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada; eoprotinin prematüre bebeklerde vücut ağırlığı artış hızına etkisi incelendi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1999-2000 tarihlerinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan 26 prematüre ...
 • Altay, Barış; Koçak, İzzet; Nazlı, Oktay; Şimşir, Adnan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu retrospektif çalışmada, sünnet uyguladığımız çocuklarda patolojik fimozisin sıklığını ve önemini ortaya konmak amaçlandı. Ocak 1994-Ağustos 2000 tarihleri arasında kliniğimizde sünnet uygulanan 490 çocuğun verileri ...
 • Çalkavur, Şebnem; Targan, Şeref; Ortaç, Ragıp; Serdaroğlu, Erkin; Vergin, Canan; Atlıhan, Füsun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Although malignant melanoma is the most frequently seen type of skin cancer in children, its frequency among solid tumours is quite rare. Congenital giant melanocytic nevus is a risk factor for malignant melanoma and it ...
 • Akyıldız, Ülkü; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Şendur, Neslihan; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Subkorneal püstüler dermatoz; tekrarlayıcı özellikteki püstüler erüpsiyonlar ve histopatolojik olarak çok sayıda nötrofil içeren subkorneal yerleşimli püstüller ile karakterize, seyrek görülen kronik bir dermatozdur. ...
 • Gürcün, Uğur; Özkısacık, Erdem Ali; Boğa, Mehmet; Badak, İsmail (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Çocukluk çağındaki damar yaralanmalarının tanısında yaşanan zorluklar nedeniyle gözden kaçan olgular olabilmektedir. Bu olgularda daha ileri yaşlarda semptom gelişebilmekte ve farklı etiyolojiler aranarak tedavi gecike ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account