eArsiv@Adu

Browsing 2000 Cilt 1 Sayı 2 by Title

Browsing 2000 Cilt 1 Sayı 2 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Türkmen, Münevver; Aydoğan, Ferrin; İnan, Gülten; Sönmez, Ferah; Öztürk, Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç:Çocukların ağırlık, boy ve baş çevrelerinin ölçümleri büyümenin izlenmesi ve beslenme durumlarını göstermesi açısından doğumdan başlayarak uygulanan yararlı bir yöntemdir. Bu çalışmada bebeklerin doğum ağırlığı, ...
 • Levi, Edi; Pfeifer, Walther; Kadın, Marshall (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: CD30 aktivasyonu sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde büyümeyi durdurmaktadır. Bu büyüme inhibisyonunun hangi mekanizmalarla meydana geldiği bilinmemektedir. CD30 reseptör molekülü tümör nekrozis ...
 • Levi, Edi; Pfeifer, Walther; Kadın, Marshall (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: CD30 aktivasyonu çeşitli CD30+ lenfoma hücre kültürleri üzerinde farklı etkilere sahiptir; nodal T hücreli CD30+ anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde proliferasyon hızında azalmaya ve sitolize, Hodgkin lenfoması ...
 • Çümen, Bülent; Dişçigil, Berent; Badak, İsmail; Gürcün, Uğur; Boğa, Mehmet; Özkısacık, Erdem Ali; Özbaran, Mustafa; Buket, Suat; Bilkay, Önol (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalıışmanın amacı Ca++ antagonisti olan diltiazemin kardiyoplejik solüsyona eklenmesinin myokard korunmasındaki etkilerinin araıştırılmasıdır. Yöntem: Aortakoroner bypass operasyonu uygulanan 30 elektif hasta, ...
 • Karadağ, Fisun; Polatlı, Mehmet; Çildağ, Orhan; Aydın, Neriman (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) serum kompleman ve immünglobülin düzeylerini ve bunların KOAH alevlenmesi ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma yaş ortalaması 64±7.59 olan ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Zahit; Yavaşoğlu, İrfan; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Ayağındaki osteomiyelit nedeni ile dört kez operasyon geçiren ve 3 yıl süre antitüberküloz ilaç kullanan bir hastada monoklonal gamopati saptandı. Klinik ve laboratuar özellikleri ile önemi bilinmeyen monoklonal ...
 • Dayanır, Yelda Özsunar; Özdemir, Ayşegül (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Rastgele seçilmiş 2 yıllık bir dönemde mammografi birimine başvuran hasta populasyonunda yaş dağılımı, meme semptomları, memenin fizik muayene ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ...
 • Kültürsay, Nilgün; Tansuğ, Nermin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) ve komplikasyonları yenidoğan bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde yenidoğan bebek ölümlerinin dörtte birinin RDS.ye bağlı olduğu bil ...
 • Bolaman, Zahit; Camcı, Celalettin; Sönmez, Hulki Meltem; Öge, Ayşin; Kadıköylü, Gürhan; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarı plazma içeren kan ürünlerinin transfüzyonu sonrası görülebilmektedir. Bu yazımızda kronik idiopatik trombositopenisi olan bayan hastada taze kan transfüzyonunu takiben oluşan ...
 • Öge, Ömer; Gemalmaz, Hakan; Koçak, İzzet; Özeren, Burçin; Eyigör, Mete; Erol, Haluk (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Transrektal iğne biyopsisi (TRıB) günümüzde prostat kanseri tanısı için standart tanı yöntemidir. Bu işleme bağlı enfektif komplikasyonların olasılığını azaltmak için çeşitli antibiyotik rejimleri kullanılmaktadır. Ancak ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account