eArsiv@Adu

Browsing 2001 Cilt 2 Sayı 1 by Issue Date

Browsing 2001 Cilt 2 Sayı 1 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Gürel, Fazıl Serdar (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı tiroidin nodüler hastalıklarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin (ııAB) tanısal değerini ve cerrahiye sevk etme konusunda faydalı olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Nodüler tiroid hastalığı ...
 • Karadağ, Fisun; Çildağ, Orhan; Pirim, Canan; Çam, Murat; Türkan, Handan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Astım polikliniğinde izlediğimiz olgularda eşlik eden paranazal sinüs patolojisi sıklığını radyolojik olarak belirlemek ve sinüs mukoza inflamasyonu ile serum eozinofilisi ve IgE düzeyinin korelasyonunu araştırma ...
 • Kacar Döger, Füruzan; Selek, Elif; Yeniyol, Cem; Çiçek, Sedat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Bu çalışmada transizyonel hücreli mesane karsinomlarında (THK) izlenen skuamöz diferansiyasyonun evre, derece,DNA içeriği ve prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Gereç Yöntem: Skuamöz diferansiyasyonlu olgularda ...
 • Aktaş, Safiye; Ortaç, Ragıp; Karaca, İrfan; Geylani, Seda (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Wilms tümörü böbreğin çocukluk çağında görülen en sık malign tümörüdür. Prognoz yeni gelişmelerle giderek iyileşmektedir. Bir trifazik embriyonel tümör olan Wilms tümöründe bulunabilen her üç histolojik komponent ...
 • Koçak, İzzet; Altay, Barış; Dündar, Mehmet; Çıkılı, Necmettin; Gürsan, Atalay; Karabulut, Musa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Böbrek adenokarsinomunun klinik olarak doğru evrelenmesi prognoza yönelik bilgiler ve doğru tedavi seçimi sağlama açısından önem taþımaktadır. Bu çalıþmada bilgisayarlı tomografi (BT) ile klinik evrelemede, hemTNM87 ...
 • Altay, Barış; Koçak, İzzet; Verit, Ayhan; Çıkılı, Necmettin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Fetus-in-fetu (FIF), gebelik esnasındaki anormal embriyogenezis sonrası gelişen nadir bir anomalidir. Malforme fetüs ikiz eşinin vücudu içinde büyümekte ve sıklıkla abdominal bir kitle olarak tespit edilmektedir. Klinikte ...
 • Tümer, Necmiye; Özkaya, Nuray (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yenidoğan döneminde hipertansiyon, riskli bebeklerin yaşam şansının artması ve kan basıncı ölçümlerinde yeni metotların geliştirilmesi nedeniyle tanılanma oranı giderek artan önemli bir klinik problemdir. Bu yazıda yenidoğan ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Döger, Füruzan; Polatlı, Mehmet; Şentürk, Taşkın; Özgel, Nihat; Bolaman, Zahit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Eozinofilik granulom nadir görülen Langerhans hücreli histiositozdur. Akciğer, lenf bezleri, kemik, göz, deri ve hipotalamus etkilenebilir. Akciğer tutulumu olan hastaların %20 'si asemptomatiktir. Bu yazıda başağrısı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account