2004 Cilt 5 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Türkmen, Münevver; Aydoğdu, Ayvaz; Tosun, Ayşe; Akdilli, Alev; Helvacı, Mehmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  This paper reports a neonate with transient, severe arterial hypertension.A3-day old full-term girl neonate was admitted to the intensive care unit with severe respiratory distress, cyanosis and seizure. Blood pressure ...
 • Kaçar, Füruzan; Meteoğlu, İbrahim; Selek, Elif; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Anaplastik tiroid karsinomu oldukça seyrek görülmesine rağmen bilinen en agresif solid tümördür. Değişik tedavilerin prognoza etkileri üzerine yapılan çalışmalar çelişkilidir. Çünkü bu çalışmaların çoğunda tedavileri farklı ...
 • Egemen, Ayten; Yılmaz, Özge; Akil, İpek (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Oyun ve onun aracı oyuncak çocuğun hayatının önemli bir kısmını oluşturur; kişilik ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat yaratarak onu erişkin dünyasına hazırlar. Gelişim basamaklarındaki ilerleyiş ile birlikte oyun ve ...
 • Hızarcıoğlu, Murat; Gülez, Pamir; Kayserili, Ertan; Yener, Hale; Korkmaz, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Altı günlük kız bebek sarılık, baş, yüz ve gözlerdeki şekil bozukluığu nedeniyle getirildiği hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Yapılan fizik muayenesinde brakisefali, ekzoftalmus, gaga şeklinde burun, ...
 • Ermertcan, Aylin Türel; Şahin, Mustafa Turhan; Kapulu, Nurgül; Deveci, Artuner; Öztürkcan, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Kliniığimizde çeşitli dermatolojik şikayetlerle yatan hastalardan psikiyatrik konsültasyon gerektirenlerdeki ruhsal bozuklukları saptamak. Ocak 1996 - Aralık 2001 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
 • Şahin, Mustafa Turhan; Ermertcan, Aylin Türel; İnanır, Işıl; Demir, Mehmet Akif; Öztürkcan, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Melanositik pigmente deri lezyonlarının birbirinden ayırımı, planlanacak tedavi yaklaşımı açısından önemlidir. Bu amaçla yapılacak histopatolojik incelemeye alternatif olarak son zamanlarda preoperatif tanısal doğruluğu ...
 • Yılmaz, Uğur; Öztop, İlhan; Ateş, Halil; Yaren, Arzu; Alacacıoğlu, İnci; Özsan, Hayri (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Cancer patients have a high risk of thromboembolic disease. Although the increased levels of tissue factor (TF) in cancer patients have been reported in various studies, the effect of hormonal therapy i.e. tamoxifen on ...
 • Aytekin, Faruk Önder; Tekin, Koray; Kabay, Burhan; Tekin, Mehmet; Özer, Atilla; Güney, Yıldız; Özden, Akın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Acute pancreatitis, especially in the severe form, is a well-known disease causing both local intraabdominal and remote organ disturbances, including lungs. As a natural inhibitor of serine proteases, antithrombin was ...
 • Yalaz, Mehmet; Arslanoğlu, Sertaç; Çetin, Hasan; Aydemir, Şöhret; Tünger, Alper; Akisu, Mete; Kültürsay, Nilgün (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  PURPOSE: Despite advances in supportive care and use of antibiotics, sepsis neonatorum preserves its importance due to its high mortality and morbidity. Identifying the causative agents and antibiotic resistance yearly in ...

View more