2002

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ün, Cemal (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Hemofili A hastalığı 10.000 de 1 ortaya çıkan ve FVIII geni içerisindeki mutasyonlardan kaynaklanan bir hastalıktır. HemofiliAhastalığı kan içerisindeki FVIII düzeyine göre 3 değişik tipte sınıflandırılmaktadır ve ...
 • Çalkavur, Şebnem; Serdaroğlu, Erkin; Şaylan, Berna; Ortaç, Ragıp; Kütükçüler, Necil; Bak, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Griscelli Hastalığı otozomal resesif geçişli nadir bir hastalık olup, açık ten rengi, gümüş grisi saçlar, tekrarlayan ateş atakları ve enfeksiyonlarla karakterizedir. Sendromda ayrıca değişik derecelerde immun yetersizlik ...
 • Sönmez, Ferah; Ünüvar, Tolga; İnan, Gülten; Türkmen, Münevver; Öztürk, Ali; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Günümüzde kronik B hepatitinin ideal bir tedavisi henüz belirlenmemiştir. Ýnterferon tedavisinin kronik viral hepatitte yetersiz kalması nedeni ile kombine tedavi yaklaşımları gündeme gelmiştir. Burada tedavide interferon -2a ...
 • Özbaşlı-Levi, Çiğdem; Dündar, Mehmet; Akar, Harun; Erol, Haluk (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Gerek intestinal segmentler kullanılarak yapılan üriner sistem rekonstrüksiyonları, gerekse fistüller sonucu idrarın intestinal mukoza ile temas halinde olması metabolik asidoz başta olmak üzere çeşitli metabolik komplikasyonlar ...
 • Bozdağ, Ali Doğan; Çevikel, Mehmet Hakan; Demirkıran, Ahmet Ender; Erpek, Hakan; Boylu, Şükrü; Özgün, Hedef (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Tiroid cerrahisi sonrası en sık karşılaşılan komplikasyonlar nervus rekürrens ve nervus laryngeus superior yaralanmaları, hipoparatiroidi, kanama, hematom, yara enfeksiyonu ve flep ödemidir. Hastayı yaşamı boyunca ...
 • Şahin, Mustafa Turhan; Ermertcan, Aylin Türel; Kapulu, Nurgül; Öztürkcan, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Pitiriyazis rozea tanısı alan hastalardaki olası etiopatogenik ve çevresel faktörler yanısıra klinik özelliklerin değerlendirilmesi. Yöntem: 1996-2001 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Dermatoloji polikliniğine ...
 • Erpek, Semra; Dereboy, Çiğdem; Altınışık, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Bu çalışmada, fakültemizin ilk üç sınıfında 2000-2001 eğitim-öğretim yılında uygulanan tıp eğitimi hakkında öğretim elemanları ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi, karşılaştırılması ve eğitimin iyileştirilmesi için ...
 • Okyay, Pınar; Uçku, Reyhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Osmangazi Seher-şükrü Ergil Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaş kadınlarda şişmanlık prevalansının ve risk faktörlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Kesitsel bir araştırmadır. 15-49 yaş kadınlar ...
 • Sönmez, Hulki Meltem; Ayhan, Mediha; Şen, Serdar; Akdilli, Alev; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Tanımlanamayan silik göğüs ağrısı yakınmaları olan 32 yaşında bir bayan hastanın akciğer görüntülemelerinde, sağ hemitoraksı dolduran kolon segmentleri saptanmıştır. hastaya 2 yaşında iken, korroziv özofajit nedeni ...
 • Aydın, Osman Nuri (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Kimyasal, mekanik veya termal uyarılar doku yaralanmasına yol açarak veya damarsal bütünlüğü bozarak ağrının subjektif etkilerine ilaveten otonomik (kalp hızı veya kan basıncında değişiklik) veya hormonal (adrenal ve ...
 • Köseoğlu, Kutsi; Özsunar, Yelda; Akdilli, Alev; Taşkın, Füsun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Soliter osteokondromların komplikasyonları; kemik boyun fraktürü, kitle etkisi ve sinir sıkışmasıdır. Oldukça nadir görülen diğer komplikasyonlar malign transformasyon ve bursittir. Semptomatik hale gelen osteokondromlu ...
 • Yüksel, Hasan; Odabaşı, Ali Rıza; Onur, Ergün (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bu yazıda ağır fetal distress saptanarak acil olarak sezaryen ile doğum yaptırılan, kronik hipertansif olarak takip edilmiş bir gebede, feokromasitoma tanısı konularak kronik hipertansif gebelerde hipertansiyon ...
 • Çulhacı, Nil; Kacar, Füruzan; Dikicioğlu, Emel; Boylu, Şükrü (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Granulomatöz mastit, memenin seyrek görülen ve klinik olarak karsinomu taklit edebilen benign bir lezyonudur. Burada, memede tek taraflı kitle şikayeti olan ve klinikte karsinom şüphesi taşıyan 2 granulomatöz mastit ...
 • Mermerci, Bedriye; Okçu, Zeki; Yıldırım, Nilgün; Sakman, Bülent; Cılız, Deniz; Karadeniz, Mirace Yasemin; Yücel, Metin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Çalışmamızda romatoid artritli 30 hastada direkt grafi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak atlantoaksiyel eklem sublüksasyonun laboratuvar ve klinik bulgularla ...
 • Karakaş, Sacide; Cihan, Ö. Faruk; Kavaklı, Ahmet; Eroğlu, Celalettin; Aluçlu, Arif (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Malatya merkez ilkokul çocuklarındaki büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi ve il bazında bir standart oluşturulması için oturma yüksekliği ölçüldü. Gereç ve Yöntem: Malatya merkez ilkokullarından çalışma kapsamına ...
 • Şavk, Ş. Öner; Turgut, Mehmet; Çullu, Emre; Akyol, Ali; Alparslan, Bülent (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Median sinirin el bileği düzeyindeki tuzak nöropatisi olan karpal tünel sendromunun (KTS) sağaltımında farklı cerrahi teknikler bildirilmiştir. Bu çalışmada KTS olgularında 2 farklı cerrahi teknik kullanılarak uygulanan ...
 • Ertuğ, Sema; Gürel, Mustafa; Eyigör, Mete; Doyuran, Eyüp Salih (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Amaç: Çalışmada Aydın ve çevresinde sıtma hastalığının durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Sağlık Müdürlüğü Sıtma Birimi'nce 1997- 2000 yılları arasında toplam 119.458 kişiden alınan periferik kan örneklerinin ...
 • Üstün, Çağatay (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Plastinasyon, anatomik örneklerin yaşamsal koşullardaki özelliklerini koruyarak çok uzun süre saklanmasına yönelik benzersiz bir metottur. Plastize edilmiş örnekler yüksek ısılara dirençli, kokusuz, zehirsiz özelliklere ...
 • Kacar, Füruzan; Meteoğlu, İbrahim; Levi, Edi; Dikicioğlu, Emel; İnan, Gülten (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Yedi yaşında erkek çocukta servikal bölgede lenf düğümü büyümesi, ateş, sedimentasyon artışı bulguları mevcuttur. Boyutları 3x2.5x1.5 cm olan lenf düğümünün seri kesitlerinde kapsül altında, hilus bölgesinde iğsi hücrelerle ...
 • Ünlübay, D.; Uysal, S.; Kaçar, M.; Karaman, A.; Koşar, U. (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Retroperitoneal kistik lenfanjioma hayatın erken yıllarında, nadir görülen benign lenfatik sistem tümörüdür. Bu sunumda, radyolojik verilerle retroperitoneal kistik lenfanjioma düşünülen ve histopatolojik bulgularla doğrulanan ...

View more