2003

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Şendur, Ömer Faruk; Aydeniz, Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Kortikosteroidler insan adrenal korteksinden salgılanan hormonlardır. Romatoid artrit tedavisinde uzun yıllardır kullanılan bu ilaçların antiinflamatuar ve immun modulatuar etkileri vardır. Romatoid Artritte oluŞan ...
 • Serdaroğlu, Erkin; Ural, Rana; Ağın, Hasan; Bak, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Pürin metabolizmasının kalıtsal bir bozukluğu olan ksantinüri, ürolitiyazisin nadir görülen bir nedenidir. Üç aylıktan itibaren kum dökme ve kanlı idrar yapma yakınmaları olan, ilk kez 9 aylıkken anuri ve böbrek ...
 • Gülez, Nesrin; Ağın, Hasan; Çalkavur, Şebnem; Ergüdenler, Yeşim; Genel, Ferah; Bak, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Ağır Kombine ımmün Yetmezlik Sendromu; T ve B lenfositler ile doğal öldürücü hücrelerin gelişim ve fonksiyonlarında bozukluk ile karakterize bir grup hastalığı temsil eder. Humoral ve hücresel immünitenin ağır bozukluğundan ...
 • Gülez, Pamir; Ütük, Esra Bilger; Hızarcıoğlu, Murat; Kayserili, Ertan; Yener, Hale (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Mekonyum aspirasyon sendromu, sarılık, konjenital kalp hastalığı tanıları ile hastanemize sevk edilen kırk saatlik olguda mikrosefali, mikroftalmi, hepatosplenomegali, katarakt, ventriküler septal defekt, pulmoner stenoz, ...
 • Erel, Özlem; Katkıcı, Ufuk; Dirlik, Musa; Özkök, Selim (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Anabilim Dalımız tarafından 1999-2003 yılları arasında otopsileri yapılan 47 intihar olgusu ele alınarak, seçilen yöntem, yaş gruplarına göre dağılım ve ölüm nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. Anabilim Dalımız ...
 • Copcu, Eray; Öztan, Yücel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Vulva, vajina ve perine rekonstrüksiyonu plastik cerrahlar, jinekologlar, çocuk cerrahları, ürologlar ve genel cerrahlar için yönetimi en güç klinik durumlardan biridir. Sıklıkla vajinal agenezi nedeniyle olsa da bu alandaki ...
 • Yazıcı, Mesut; Etensel, Barlas; Gürsoy, Harun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Sünnet, Müslümanlarda ve Amerika Birleşik devletlerinde erkek çocuklarda en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Sık uygulanmasına rağmen komplikasyonu olmayan bir işlem değildir. Kliniğimizde tedavi edilen sünnet komplikasyonlarının ...
 • Erpek, Semra (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Bizans hekimlerinin en tanınmışlarından biri olan Aleksandr'ın doğduğu kent günümüz Aydın ilinde bulunan Tralles antik kentidir. Tralles'li Aleksandr olarak anılan bu hekimin eserlerinin ıngilizce ya da Türkçe ...
 • Yüksel, Hasan; Odabaşı, Ali Rıza; Kafkas, Samet; Onur, Ergün (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Gebelikte kifoskolyoz ve beraberinde bulunan tıbbi koşullar kendine özgü takip gerektirir. Çoğunlukla sorunsuz olmakla birlikte bazı durumlarda gebeliğin sonlandırılması gerekmektedir. Ağır kifoskolyoz nedeniyle sevk edilen, ...
 • Çulhacı, Nil; Meteoğlu, İbrahim; Şen, Serdar; Kaçar, Füruzan; Boğa, Mehmet; Dişçigil, Berent (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Göğüs duvarında kondrosarkom tanısı alan bir olgu klinikopatolojik bulgularla sunulmaktadır. 48 yaşındaki kadın hasta göğüs ön duvarında ağrılı kitle şikayetiyle kliniğe başvurdu ve bu alanda 17x14x11 cm boyutlarında kitle ...
 • Genel, Ferah; Aksu, Güzide; Öztürk, Can; Kütükçüler, Necil (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Otozomal resesif bir hastalık olan ataksi-telenjiektazi ilerleyici serebellar ataksi, immün yetersizlik, telenjiektazi, kromozomal instabilite, kanser gelişimine eğilim ve radyasyona duyarlılık ile karakterizedir. Hastalıktan ...
 • Yazıcı, Mesut; Etensel, Barlas; Sönmez, Ferah; Özkısacık, Sezen; Gültekin, Berna; Aydın, Neriman (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  ıdrar yolu enfeksiyonu çocukluk çağında önemli bir problem olup tedavi edilmezse etken mikroorganizma alt üriner sistemden yukarıya doğru çıkarak böbrek yetmezliğine kadar ilerleyen bir seyir izleyebilir. Önemli bir idrar ...
 • Güney, Engin; Özgen, Gökhan; Saraç, Fulden; Yılmaz, Candeğer; Kabalak, Taylan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Several methods are being used for the diagnostic evaluation of obesity. Body mass index (BMI) is the most commonly used method. Various other methods such as waist circumference, waist/hip ratio and skinfold thickness ...
 • Yaycıoğlu, Soner; Gökpınar, Deniz (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Bu klinik çalışmanın hedefi, servikal disk hernilerini yaş, cins ve spondilozu göz önüne alarak araştırmak, medikal ve cerrahi tedavi oranlarını oluşturmak, anterior servikal girişimin sonuçlarını değerlendirmektir. 1998-2002 ...
 • Copcu, Eray; Mollasmanoğlu, Salih; Öztan, Yücel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Hipospadias Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide tedavisi oldukça güç olan anomalilerden biridir. Günümüze kadar hipospadias tedavisinde 600 den fazla teknik tanımlanmıştır. Genel olarak bu teknikler tek yada çok aşamalı ...
 • Boz, Alper; Yıldırım, Mehmet; Erkan, Nazif; Selek, Elif (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Endometriozis is rarely seen on incisional scars following a hernia operation, a incisional mass is considered to be either due to inflamation or reccurence. Preoperative diagnosis is diffucult and a definite diagnosis ...
 • Kurt, İbrahim; Özbaş, Serdar; Özgün, Hedef; Etensel, Barlas; Orhan, Ayça; Çevikel, Hakan; Yükselen, Vahit; Boylu, Şükrü (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Beslenme sondası takıldıktan sonra doğru yerleştirildiğini objektif olarak göstermek gereklidir. Beslenme tüpünün yerinin onayı için çekilen kontrol grafisinin önemini vurgulamak amacıyla, iki olgumuzda karşılaştığımız ...
 • Gürcün, Uğur; Badak, İsmail; Boğa, Mehmet; Özkısacık, Erdem Ali; Dişçigil, Berent; Hamulu, Ahmet; Buket, Suat; Durmaz, İsa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Mitral kapak tamiri, mitral yetmezliğinde tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada Carpentier ringi ile mitral anüloplasti yapılan olgularda reoperasyon nedenleri tartışılmıştır. Carpentier ringi ile mitral ...
 • Tekten, Tarkan; Onbaşılı, Alper; Ceyhan, Ceyhun; Odabaşı, Rıza; Yüksel, Hasan; Ergün, Onur (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Although different effects of estrogen replacement therapy (ERT) on resting hemodynamics in postmenopausal women to exercise has not been investigated.We aimed to evaluate the early effect of ERT on blood pressure, heart ...
 • Özer, Işıl; Öner, Didem; Sevim, Hüseyin; Karaağaç, Aysu Türkmen; Mollaoğlu, Besime; Abbasoğlu, Kamil; Kavurmacı, Dilek (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Hafif zihinsel geriliği olup, özel bir eğitim kurumunda eğitim alan çocukların sosyal ve sağlık verileri, ülke verileriyle karşılaştırıldı. 3 Ekim 2002'de yaş ortalaması 12,6 ± 3,4 (7-20) olan 50 öğrencide (17 kız, 33 ...

View more