2004

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Badak, İsmail; Gürcün, Uğur; Boğa, Mehmet; Özkısacık, Erdem Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Mitral kapak replasmanı sonrası protez kapak ile mitral anülüs arasından kaynaklanan paravalvüler kaçak, ender görülen komplikasyonlardandır. Paravalvüler kaçagın olusumunda cerrahi teknik ve hasta ile ilgili faktörler ...
 • Copcu, Eray; Sivrioğlu, Nazan Şahin; Öztan, Yücel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Dogumsal çift dudak nadir rapor edilen, ancak sık görülen bir anomalidir. Bu klinik durum sıklıkla izole bir deformite olarak görülse de, bir sendromun parçası da olabilir. Sıklıkla erkeklerde görülen ve patogenezi embriyolojik ...
 • Kendirli, Tanıl; Bingöler, Bahar Emine; Tutar, Ercan; İnce, Erdal; Deda, Gülhis (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Sekiz yasında, Down sendromlu, erkek hasta pnömoni ve solunum yetmezligiyle ÇocukYogun BakımÜnitesine kabul edildi. Izleminde tremor, strabismus, idrar retansiyonu ve klonus fark edildi. Bu nörolojik bulgular için çekilen ...
 • Kurt, İbrahim; Erpek, Güner; Kurt, Nil; Gürel, Ayşe (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalısmada zehirlenme nedeni ile Acil Servise basvuran ve sonrasındaYogun BakımÜnitesi'ne izlenen hastalar hakkındaki verileri degerlendirmek ve epidemiyolojik çalısmalar için ön veri toplamak amaçlanmıstır. Adnan ...
 • Adiloğlu, Ali Kudret; Şirin, Cem; Arıdoğan, Buket; Can, Rabia; Demirci, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Bu çalısmada, çesitli klinik örneklerden izole edilen 38 maya susunun tür tanımlaması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıstır. Maya susları API ID 32 C kiti ile tiplendirilmis, API ATB Fungus kiti ile ...
 • Şahin, Namık; Ezirmik, Naci (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Rekürrent anterior omuz instabilitesinin tedavisinde uzun yıllar basarı ile uygulanan modifiye Bristow ameliyatında çesitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu çalısmada travmatik rekürrent anterior omuz çıkıgı nedeniyle ...
 • Gürel, Serdar; Gemalmaz, Ayfer; Dişçigil, Güzel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Çocukluk çagı obezitesi giderek yaygınlasması ve eriskin dönem obezitesinin bir öncülü olması dolayısı ile önemli bir sorundur. Okul-temelli çalısmalar bu çagdaki obezitenin azaltılması için kullanılan yöntemlerdir. Ilkögretim ...
 • Aydın, Osman Nuri; Uğur, Bakiye; Özgün, Sanem; Eyigör, Hülya; Copcu, Özgen (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Tonsillektomi/adenotonsillektomi operasyonlarında cerrahinin çesitli zamanlarında uygulanan ketaminin preemptif analjezik özelliklerini arastırmaktır. Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve olguların/ailelerinin yazılı onamları ...
 • Ecevit, Çiğdem; Hızarcıoğlu, Murat; Gerçek, Pelin Akgün; Gerçek, Hakan; Kayserili, Ertan; Gülez, Pamir; Apa, Hurşit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Mantar zehirlenmeleri tüm dünyada sıkça görülen önemli bir sorundur. Eriskinlerde mantar zehirlenmeleri tüm akut zehirlenme vakalarının yaklasık %7'sini olusturmaktadır. Klinik, mantarın cinsine göre hafif bir bulantı kusmadan, ...
 • Bilgin, Mehmet Dinçer; Elçin, Eser (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Fotosensitize edilmis eritrositlerdeki hemoliz hız kinetigini örnek sistem olarak kullanarak, hücre zarındaki fotosensitizasyon mekanizmasının açıklanması amaçlanmıstır. Fotohemolizin ısıga baglı olusan hasar (fotokimyasal ...
 • Türkmen, Münevver; Aydoğdu, Ayvaz; Tosun, Ayşe; Akdilli, Alev; Helvacı, Mehmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  This paper reports a neonate with transient, severe arterial hypertension.A3-day old full-term girl neonate was admitted to the intensive care unit with severe respiratory distress, cyanosis and seizure. Blood pressure ...
 • Kaçar, Füruzan; Meteoğlu, İbrahim; Selek, Elif; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Anaplastik tiroid karsinomu oldukça seyrek görülmesine rağmen bilinen en agresif solid tümördür. Değişik tedavilerin prognoza etkileri üzerine yapılan çalışmalar çelişkilidir. Çünkü bu çalışmaların çoğunda tedavileri farklı ...
 • Egemen, Ayten; Yılmaz, Özge; Akil, İpek (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Oyun ve onun aracı oyuncak çocuğun hayatının önemli bir kısmını oluşturur; kişilik ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat yaratarak onu erişkin dünyasına hazırlar. Gelişim basamaklarındaki ilerleyiş ile birlikte oyun ve ...
 • Hızarcıoğlu, Murat; Gülez, Pamir; Kayserili, Ertan; Yener, Hale; Korkmaz, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Altı günlük kız bebek sarılık, baş, yüz ve gözlerdeki şekil bozukluığu nedeniyle getirildiği hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Yapılan fizik muayenesinde brakisefali, ekzoftalmus, gaga şeklinde burun, ...
 • Ermertcan, Aylin Türel; Şahin, Mustafa Turhan; Kapulu, Nurgül; Deveci, Artuner; Öztürkcan, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Kliniığimizde çeşitli dermatolojik şikayetlerle yatan hastalardan psikiyatrik konsültasyon gerektirenlerdeki ruhsal bozuklukları saptamak. Ocak 1996 - Aralık 2001 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
 • Şahin, Mustafa Turhan; Ermertcan, Aylin Türel; İnanır, Işıl; Demir, Mehmet Akif; Öztürkcan, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Melanositik pigmente deri lezyonlarının birbirinden ayırımı, planlanacak tedavi yaklaşımı açısından önemlidir. Bu amaçla yapılacak histopatolojik incelemeye alternatif olarak son zamanlarda preoperatif tanısal doğruluğu ...
 • Yılmaz, Uğur; Öztop, İlhan; Ateş, Halil; Yaren, Arzu; Alacacıoğlu, İnci; Özsan, Hayri (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Cancer patients have a high risk of thromboembolic disease. Although the increased levels of tissue factor (TF) in cancer patients have been reported in various studies, the effect of hormonal therapy i.e. tamoxifen on ...
 • Aytekin, Faruk Önder; Tekin, Koray; Kabay, Burhan; Tekin, Mehmet; Özer, Atilla; Güney, Yıldız; Özden, Akın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Acute pancreatitis, especially in the severe form, is a well-known disease causing both local intraabdominal and remote organ disturbances, including lungs. As a natural inhibitor of serine proteases, antithrombin was ...
 • Yalaz, Mehmet; Arslanoğlu, Sertaç; Çetin, Hasan; Aydemir, Şöhret; Tünger, Alper; Akisu, Mete; Kültürsay, Nilgün (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  PURPOSE: Despite advances in supportive care and use of antibiotics, sepsis neonatorum preserves its importance due to its high mortality and morbidity. Identifying the causative agents and antibiotic resistance yearly in ...
 • Akil, İpek; Egemen, Ayten (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Pediatric stone disease is a frequently underestimated entity that can present unique problems in its management. Children can present with stones at any age (premature newborn to teenager). Urolithiasis stems from ...

View more