2005

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Badak, M. İsmail (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
 • Bolaman, Zahit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
 • Bican, Mevlüt; İnan, Murat; Karakuş, Y. Tuğrul (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Idiopatik trombositopenik purpura, çocuklarda görülen edinsel trombositopeninin en sık nedenidir. Çogunlukla akuttur ve spontan düzelir. Kabakulak enfeksiyonu sıklıkla çocukluk çagında görülen viral bir enfeksiyondur.Bu yazıda ...
 • Muştu, Murat; Şavk, Öner (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Sıklıkla yüksek enerjili travma sonrası gelisen kırıklar olan Pilon kırıkları nadiren bilateral olabilmektedir. Bu yazıda 14 yasındaki kız hastada beden egitimi dersinde düsük enerjili travma sonrası ortaya çıkan ve ...
 • Gülez, Pamir; Hızarcıoğlu, Murat; Kayserili, Ertan; Apa, Hurşit; Tayfun, Funda; Kefi, Aykut (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Hinman sendromu yapısal ve nörolojik bir neden olmaksızın eksternal sfinkterin iseme sırasında gevseyememesi ile karakterize bir hastalıktır. Dört yasındaki kız olgu kesik kesik idrar yapma, gece, gündüz ıslak kalma ve ...
 • Copcu, Eray; Aktaş, Alper; Sivrioğlu, Nazan; Şen, Serdar; Öztan, Yücel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Servikal özafagus defektlerinin onarımı, rekonstrüktif cerrahinin en zor konularından biridir. Bu defektler hipofarinks tümörleri ve primer servikal özafagus tümörleri sonucu gelisir. Ideal rekonstrüksiyon yönteminin, onkolojik ...
 • Meydan, Nezih; Ayhan, Mediha; Barutca, Sabri; Güney, Engin; Boylu, Şükrü (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Kemik sintigrafisi oldukça yaygın kullanılan bir tarama yöntemidir. Brown tümör ilerlemis hiperparatiroidinin oldukça nadir görülen bir bulgusudur. Primer hipertroidi, hiperkalsemi ve hipofosfatemi ile seyreden bir hastalıktır ...
 • Ergin, Hacer; Dağdeviren, Erol; Polat, Aziz; Kılıç, İlknur; Semiz, Serap; Cinbiş, Mine (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Bronsiolit, küçük hava yollarının inflamatuar obstrüksiyonundan kaynaklanan ve özellikle 6 aydan küçük çocuklarda en sık hospitalizasyon nedeni olan bir hastalıktır. Bu çalısmada, klinigimize bronsiolit nedeniyle kabul ...
 • Oğurlu, Mustafa; Uğur, Bakiye; Gezer, Erdal; Gürsoy, Feray (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Çalısmamızın amacı laringoskopi ve endotrakeal entübasyona yanıt olarak olusan tasikardi ve hipertansiyonu baskılamada, bir beta bloker olan esmolol'ün etkilerini arastırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalısma prospektif, ...
 • Apa, Hurşit; Kayserili, Ertan; Hızarcıoğlu, Murat; Gülez, Pamir; Umaç, Özgür; Diniz, Ayşe Gülden (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Solunum sistemine aspire edilen yabancı cisimlerin belirlenip, çıkarılması komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle 10 aylık sürede yabancı cisim aspirasyonu süphesi ile klinigimize yatan 22 ...
 • Başar, Pelin; Okyay, Pınar; Ergin, Filiz; Coşan, Süheyla; Yıldız, Adnan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Çalısmanın amacı, 1997-2004 yılları arasında Aydın ili kent merkezindeki hava kirliligini degerlendirmektir. Yöntem: Bu kesitsel çalısmada, 1997-2004 yılları arasındaAydın merkezindeki kükürtdioksit ve partikül ...
 • Karakaş, Sacide; Taşer, Figen; Yıldız, Yüksel; Köse, Hayrullah (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Bioelektrik impedans analizi (BIA) yöntemini kullanarak düzenli egzersiz yapan ve yapmayan ögrencilerde vücut kompozisyonlarını karsılastırmaktır. Yöntem: Tıp Fakültesi ve Spor Yüksek Okulundan yasları 19-29 arasında ...
 • Kafkas, Samet; Kadıköylü, Gürhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Gebelikte ortaya çıkan venöz tromboembolizm (VTE) maternal mortalite ve morbiditeyi arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Gebelikle ilişkili VTE geçiren kadınların 2/3'ünde edinsel ve %30-50'sinde kalıtsal trombofilik ...
 • Aydoğdu, S. Ayvaz; Ünüvar, Tolga; Söz, Ömer; Yenigün, Ayşe (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Suçiçeği, Varicella Zoster virüsünün (VZV) primer enfeksiyonudur. VZV viremisine bağlı olarak iç organ ve santral sinir sistemi tutulumu gözlenebilir. Nörolojik komplikasyonlar, suçiçeği enfeksiyonu geçiren çocukların hastaneye ...
 • Temoçin, A. Kübra; Ulucan, Hakan; Ünüvar, Tolga; Soylu, Semra; Türkmen, Münevver (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Dismorfik yüz görünümü ve tiroid hormonu değerlerinde düşüklük saptanan kırk iki günlük kız bebekte; translokasyon tipi Down Sendromu ve hipotiroidi birlikteliği saptandı. Olgu; nadir görülen bir translokasyon bulunması ...
 • Coşkun, Adil; Bolaman, Zahit; Kadıköylü, Gürhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Sistemik infeksiyöz hastalıkların seyri sırasında trombositopeni gelişimi oluşabilir.Hemofilus influenza'ya bağlı solunum yolu enfeksiyonu seyrinde trombositopeni gelişimi rapor edilmemiştir. Burada Hemofilus influenza pnömonisi ...
 • Yüksel, Hasan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
 • Kozacı, Leyla Didem; Chikanza, Ian C; Eyigör, Hülya; Döğer, Füruzan; Kavak, Tülay; Evci, Didem; Başak, Sema (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Bu çalışmada mometazon furoat nazal sprey (MFNS) ile tedavi ettiğimiz alerjik rinitli hastalarda tedavi öncesi (TÖ) / tedavi sonrası (TS) serumda ve nazal lavaj sıvılarında makrofaj migrasyon inhibitör faktör ...
 • Badak, M. İsmail; Kurtoğlu, Tünay; Özkısacık, Erdem A.; Boğa, Mehmet; Gürcün, Uğur; Sirek, Nail; Köseoğlu, Kutsi; Dişcigil, Berent (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Amaç: Kliniğimizde derin venöz tromboz tanısıyla sürekli unfraksiyone (standart) heparin kullanılarak tedavi edilen olgulara ait sonuçların retrospektif olarak incelenmesi. Yöntem:KliniğimizdeOcak 2002-Nisan 2005 tarihleri ...
 • Şentürk, Taşkın; Yavaşoğlu, İrfan; Coşkun, Adil; Bolaman, Zahit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Giriş: Romatoid artrit (RA) toplumun yaklaşık %1'ini etkileyen inflamatuar karakterde sistemik otoimmün bir hastalıktır ve genellikle sistemik otoimmün hastalıklarla organa özgü otoimmün hastalıkların bir arada ...

View more