2008

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Gürsoy, Harun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Saglık alanındaki akademik çalısmaların çok önemli bir bölümü arastırma yapmak ve yapılan arastırmaların sonuçlarını yayın haline getirmek çabalarından olusur. Yayınların da büyük çogunlugu belirli sıklıklarda basılan hakemli ...
 • Hasdemir, Oğuz; Çetinkunar, Süleyman; Yalçın, Erol; Gazioğlu, Deniz; Soylu, Serra (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Künt travma sonrası diafragma rüptürü nadir görülür. Künt travma nedeniyle hospitalize edilen hastaların ortalama % 0.8- 1.6 sında meydana gelmektedir. Bu çalısmada minor künt travma nedeniyle görülen izole diafragma ...
 • Cabadak, Hülya (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Hücre çogalması ve hücre siklusunun ilerlemesi büyümenin kontrolünde rolü olan genlerin ekspresyonu ile baglantılıdır. Ökaryot hücre siklusuM(mitoz) G , S ve G fazlarından olusmaktadır. Bu süreçte hücre uyarımı ve büyüme ...
 • Türkmen, Münevver; Tanınmış, Arzu; Aydoğdu, Süleyman Ayvaz; Karaman, Can Zafer; Gürsoy, Harun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Yenidogan döneminde solunum sıkıntısı ile karsılasıldıgında, nadir olarak rastlansa da, akcigerlerin konjenital anomalilerinin hatırlanması amacıyla bu olgu sunulmustur. Konjenital kistik adenomatoid malformasyon ...
 • Özkul, Ayça; Tataroğlu, Cengiz; Akyol, Ali; Akyıldız, Utku Oğan; Köseoğlu, Kutsi (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  We present a case of bilateral sixth nerve paralysis due to bilateral middle cerebral artery aneurysms.A46-yearold woman with severe headache, nausea and diplopia which had started six days before her admittance was found ...
 • Akdur, Pınar Özdemir; Yıldız, Selda; Ölçer, Tülay (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Ince barsak divertikülleri çok nadirdir ve genellikle asemptomatiktir. Bu nedenle tanıları genellikle bizim hastamızda oldugu gibi ince barsak pasaj grafilerinde veya operasyonlarda tesadüfen konulmaktadır. Bulantıkusma, karın ...
 • Karapolat, Sami; Özdemir, Coşkun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Izole safenofemoral bileske yetmezligi özellikle genç olgularda sık olarak karsılasılan ve ilgili alt ekstremitelerde basta agrı ve ödem olmak üzere rahatsız edici semptomlara neden olabilen klinik bir antitedir. Bu ...
 • Aytaç, Necdet; Naharcı, Handan; Öztunç, Gürsel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Hastane enfeksiyonları (HE) gelismis ve gelismekte olan ülkelerde önemli mortalite, morbidite ve artan tedavi maliyeti nedeni olarak sıklıkla karsımıza çıkmaktadır. Hastane enfeksiyonlarının en sık görüldügü alanlardan ...
 • Hazar, Hale Uyar; Şirin, Ahsen (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu arastırma, epidemiyolojik ve klinik arastırmalarda, farklı siddette idrar kaçırması olan kadınları belirlemek için gelistirilen Inkontinans Siddet Indeksinin (ISI), Türkçe'ye uyarlanmıs formunun Türk populasyonundaki ...
 • Güneş, Dilek; Çeçen, Emre; Özgüven, Ali Aykan; Gümüş, İlknur; Toka, Ali; Eroğlu, Mehmet Emin; Aksoy, Sinem; Yazar, Mustafa Eray (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Neurofibromatosis Type 1 (NF-1) is the most common, progressive, multisystemic, autosomal dominant neurocutaneous syndrome. Its clinical features begin to present during childhood. Early diagnosis and follow-up of children ...
 • Uslu, Meltem; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Şendur, Neslihan; Yılmaz, Eylem (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  We aimed to investigate the demographical and clinical features of patients with Behçet's disease followed up inAdnan Menderes University Medical Faculty, Dermatology Department. Sixtyseven patients who fullfilled the ...
 • Koçak, İzzet; Yenisey, Çiğdem; Dündar, Mehmet; Serter, Mukadder; Kandamar, Ahmet Erinç (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Böbrek epitel hücrelerinin kristal olusumu ile tubuler hasar ve/veya disfonksiyona yol açabilen etkilesimi pek çok çalısmada ortaya konmustur. Bu çalısmanın amacı üriner sistem tası hikâyesi olanlarda proksimal tübüler ...
 • Meteoğlu, İbrahim; Turhan, Hicran; Çevikel, Hakan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Amiloidoz vücuttaki birçok organ ve dokuda amorf, proteinöz materyal birikimi ile karakterize etyolojisi bilinmeyen bir hastalıktır. Amiloid guatr tiroid dokusunun yogun amiloid birikimi sonucu ortaya çıkan oldukça nadir ...
 • Yüzbaşıoğlu, Mehmet Fatih; Çıralık, Harun; Kızıldağ, Betül (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Plevra ve periton yüzeyinden gelisen benign kistik mezotelyoma (BCM) ender rastlanan, daha çok kadınlarda görülen bir tümör olarak bilinmektedir. Hastaların öyküsünde çogunlukla cerrahi bir girisim bulunmakta, patogenez ...
 • Gül, Sebahat Canpolat; Coşkun, Özlem; Tunç, Tuğba; Kocatürk, Özcan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Serebral kanamanın en sık gözlendigi bölgeler putamen, temporal lob, parietal lob veya frontal lobların santral maddesi, thalamus, serebllar hemisfer ve beyin sapında ponstur. Bazal ganglionlar hipertansiyona baglı intraserebral ...
 • Yıldız, Selda; Ökten, Sarper; Ölçer, Tülay (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Eskiden sporadik olarak literatürde yer bulurken bugün laringeal ve servikal cerrahideki ve invaziv olmayan tanısal görüntüleme metodlarındaki gelismeler ile daha sık izlenir olan juguler ve servikal venöz sistemin flebektazisi ...
 • Eryılmaz, Mehmet; Durusu, Murat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Yüksekten düsme olayları ülkemiz için önemli ölüm ve yaralanma nedenleri arasında yer alır. Ulusal ve uluslar arası literatür taramasının gerçeklestirildigi bu derleme de yüksekten düsen eriskin olgulara tıbbi yaklasımın ...
 • Çetinkaya, Bengü; Turhan, Türkan; Ceylan, Sibel Serap; Altundağ, Sebahat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Oksijen saturasyonunun sürekli izlenmesi hastanındegerlendirilmesi üzerine önemli etkiler yapmaktadır. Pulse oksimetre ile ilgili bilgi eksikligi saglık profesyonellerinin hasta bakımındaki kararlarını etkileyebilir, yanlıs ...
 • Turan, Yasemin; Bal, Serpil; Karayağız, Serpil (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Ankylosing Spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disorder of the axial skeleton, affecting mainly the sacroiliac joints and the lumbar spine. Cytokines are believed to be responsible for the pathogenesis of the ...
 • Tabel, Yılmaz; Çetin, Melek (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Henoch Schönlein purpura is an IgA-mediated autoimmune vasculitis of children. It often presents with symptoms including purpuric rash, abdominal pain, renal involvement or arthritis. Abdominal pain is a frequent symptom ...

View more