2009

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Danacı, Ayşen Esen (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Aktarım ve karsıt aktarım terimleri ilk olarak psikanalitik kuram içinde tanımlanmıs ve psikanalitik tedavinin temel araçları olarak kullanılmaya baslanmıstır. Daha sonraları bu iki kavramdan degisik psikoterapi ...
 • Tataroğlu, Canten; Döger, Füruzan; Çetin, Zeliha; Özbaş, Serdar; Erpek, Hakan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Ganglionöroma sempatik sinir sisteminin iyi diferansiye bir tümörüdür. Adrenal bezde nadiren görülür. En sık görülen tutulum yerleri posterior mediasten ve retroperitondur. Bu tümörler benign olmasına karsın nadiren bölgesel ...
 • Çakır, Beyhan; Çobanoğlu, Bengü; Aygıt, Ahmet Cemal (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Dünyadaki 2500-3000 tür yılanın yaklasık 1/3'ü zehirli iken; bunlardan ülkemizde bulunan toplam 54 türden 1'i zehirli, 3'ü yarı zehirli, gerisi ise zehirsizdir. Ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde ve yaz aylarında yılan ...
 • Yavaşoğlu, İrfan; Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Zahit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
 • Turtay, Muhammet Gökhan; Ceylan, Cengiz (Prolonged high levels of ca 19-9 after cholecystectomy: a case report, 2009)
  Karbonhidrat antijeni 19-9 (CA19-9) gliko spingo lipid yapıda olup serum tümör belirteci olarak bilinir. CA19-9 pankreatik, bilier, hepatosellüler ve gastrointestinal sistem kanserlerinde kullanılan bir tümör belirleyic ...
 • Köseoğlu, Kutsi; Çildağ, Burak; Erpek, Hakan; Demirkıran, Ahmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Abdominal ve pelvik apselerin büyük bölümü kolay ulasılabilir olmasına ragmen, bir kısım abdominal ve pelvik koleksiyonlar ilk bakısta zor erisim yolu nedeni ile perkutan girisim için uygun görülmeyebilir. Bu çalısmanın ...
 • Ergün, Sibel Akduman; Yılmaz, Ebru; Dağdeviren, Zeynep; Dinçer, Şebnem (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  OBJECTIVE: This research was planned as a descriptive study to determine self-care agency of adolescents who receive vocational education. MATERIALS and METHODS: The research was carried out between December 4, 2006 and ...
 • Güven, Fatma Mutlu Kukul; Bütün, Celal; Beyaztaş, Fatma Yücel; Eren, Şevki Hakan; Korkmaz, İhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Bu çalışmada; adli olguların demografik özellikleri ile adli olgu profilinin ortaya çıkarılması yanı sıra; hekimlerin adli rapor düzenleme aşamasında standardizasyonunun sağlanmasının adli tıp uygulamaları ve yargılama ...
 • Arslantaş, Hülya; Ergin, Filiz; Balkaya, Nevin Akdolun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Bu çalışmanın amacı,Aydın İl Merkezinde doğum sonrası depresyon görülme durumunu ve ilişkili risk etmenlerini incelemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Aydın il merkezinde 6-8 haftalık bebeği olan annelerde yapılmış kesitsel ...
 • Barutca, Sabri; Okyay, Pınar; Etensel, Barlas; Şen, Serdar; Şavk, Öner; Boylu, Şükrü (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 2009 yılı içinde kullanıma açılacak olan Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının yapılandırılması konusunda Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ögretim üyelerinin tercih ve ...
 • Berköz, Mehmet; Yalın, Serap (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Serbest radikallerin oluşumu normal fizyolojik bir süreçtir ve bu serbest radikaller lipidler üzerinde lipid peroksidasyonuna yol açmaktadır. Bununla birlikte insan vücut hücreleri bir takım antioksidan savunma sistemleri ...
 • Kırdar, Sevin; Ertuğrul, M. Bülent (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a fatal viral infection by Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV). Crimean-Congo hemorrhagic fever virus which is member of the Bunyaviridae family, Nairovirus genus is ...
 • Taş, Şule Gülen; Ak, Hakan; Ceylan, Emel; Yaycıoğlu, Soner; Meteoğlu, İbrahim; Çildağ, Orhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Akciğer kanserli olguların %10-14'unda tanı esnasında merkezi sinir sistemi metastazı bulunmakta ve %80-85 supratentoriyel yerlesim göstermektedir. Merkezi sinir sistemi metastazlarında en sık semptom basagrısıdır ancak ...
 • Araz, Nilgün Çöl; Yılmaz, Kutluhan; Ölmez, Akgün; Kılınç, Metin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Epilepsi çocukluk çağında %0.5-1 oranında görülen, tekrarlayıcı nöbetlerden oluşan klinik bir tablodur. Çocukluk çağında senkop görülme insidansı %15 olup, acil servise nöbetle başvuruların%3-5'ine senkop neden olmaktadır. ...
 • Gülez, Pamir; Hızarcıoğlu, Murat; Kayserili, Ertan; Afşar, Şule; Ortaç, Ragıp; Apa, Hurşit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Çocukluk çağının kronik büllöz hastalığı nadir görülen, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen subepidermal büllü hastalıklardandır. Bu hastalıkta direkt immunofloresan yöntemi ile epidermal bazal membranda IgA'nın lineer depolanması ...
 • Öniz, Adile; Güdücü, Çağdaş; Bayazıt, Onur; Özgören, Murat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Bu çalışmada basit dokunsal uyaranlar kullanılarak elektrofizyolojik yaklaşımla öğrenme ve bilişsel süreçlerin irdelenmesi hedeflenmiştir. GEREÇ ve YÖNTEMLER: 23 sağlıklı bireye (21.44±2.73 yas; 8 kadın) ait 64 ...
 • Bülbül, Murat; Ayanoğlu, Semih; Gürkan, Volkan; Öztürk, Kahraman; Esenyel, Cem Zeki; Gürbüz, Hakan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Yetmiş yaş üzeri anstabil intertrokanterik femur kırıklarda (IFK) hemiartroplasti uyguladığımız olguları morbidite açısından değerlendirdik. Günümüzdeki hemiartroplastinin yerini tartışmayı amaçladık. GEREÇ ...
 • Alturfan, Ebru Emekli; Kaşıkçı, Emel; Gülal, Emine; Yarat, Ayşen; Eren, Nezaket (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Yurdumuzda yaygın olarak yetiştirilen, 'Corylus avellana' cinsinden olan fındık; E vitamini, niasin, kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve potasyum (K) gibi mineralleri içeren önemli bir besin olup son yıllarda fındığın ...
 • Bükülmez, Ayşegül; Köken, Reşit; Melek, Hamide; Solak, Mustafa; Tuğral, A.Sibel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Birinci kromozomun uzun kolundaki anormallikler hem yapısal genetik bozukluklarla hem de neoplastik hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Parsiyel trizomi 1q nadir gözlenir. Birinci kromozomun uzun kolundaki anormallikler ...
 • Coşkun, Ömer; Gül, Hanefi Cem; Demirbaş, Şeref; Çermik, Hakan; Eyigün, Can Polat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Kikuchi-Fujimoto hastalığı veya histiyositik nekrotizan lenfadenit (HNL) özellikle ortalama 30 yas civarındaki bayanlarda görülen kendiliğinden sınırlanan, nekrotizan servikal lenfadenopati ile karakterize bir hastalıktır. Ates, ...

View more