2012

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Yavaşoğlu, İrfan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
 • Yavaşoğlu, İrfan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
 • Yavaşoğlu, İrfan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
 • Bozkurt, Gülçin; Yıldız, Suzan; Çokuğraş, Haluk (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  AMAÇ: Astımlı çocuklarda tetikleyici faktörler ve klinik özellikleri incelemek amacıyla yapıldı. GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki çalıþmanın örneklemini ıstanbul'da bir Eğitim Araþtırma Hastanesinin, Çocuk Alerji ...
 • Kobak, Şenol; Oksel, Fahrettin; İnal, Vedat; Kabasakal, Yasemin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  AMAÇ: Çalışmanın amacı, dirençli AS'li hastalarda, anti-TNF-alfa ilaçların etkinliğini ve güvenirliğini yanısıra, manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile tedavi öncesi ve sonrası sakroiliak eklem değişiklerini tespit ...
 • Cengiz, Arzu; Yürekli, Yakup (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), çocuklarda sık görülen bir hastalıktır. Enfeksiyonda renal parankimin tutulumu ile geri dönüþümsüz skarlar geliþebileceğinden ÜSE'de erken tanı ve tedavi önemlidir. Akut pyelonefrit (APN) ...
 • Erten, Şükran; Tugay, Murat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Sistemik sklerozun etyopatogenezi iyi bilinmemektedir ve başlangıç dönemindeki endotel hasarında oksidatif stresin rol oynadığı düşünülmektedir. Sistemik sklerozda ve Raynaud fenomeninde, antioksidan potansiyalde azalma ...
 • Sayım, Nazmi Yaşar; Oktay, Murat; Gül, Fethi (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Gastrointestinal stromal tümörler, gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. Gastrointestinal sistemin peristaltizmini düzenleyen interstisyel Cajal hücrelerinin öncüllerinden kaynaklandığı düþü ...
 • Eliaçık, Kayı; Kanık, Ali; Baran, Maşallah; Zengin, Neslihan; Bakiler, Ali Rahmi (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Kistik fibrozis otozomal resesif geçiş gösteren, beyaz ırkta daha sık görülen multisistemik bir hastalıktır. Ülkemizdeki gerçek sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte 1/2000-1/4000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. ...
 • Sürgit, Önder (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu yazıda amacımız, dev bir adrenal kitle için klipsiz ve sütürsüz laparoskopik adrenalektomi tekniğinin ve aynı laparoskopik operasyonda sağ adrenalektomi ve kolesistektomi kombinasyonunun uygulanabilirliğini tartışmaktır. ...
 • Zengin, Orhan; Türkbeyler, İbrahim Halil; Babacan, Taner; Pehlivan, Yavuz; Onat, Ahmet Mesut (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Ailevi Akdeniz Ateşi ateş ve seröz zarların iltihabı ile ortaya çıkan tekrarlayan ataklar ile karakterize, otozomal resesif bir hastalıktır. En sık Musevi, Arap, Türk ve Ermenilerde görülür. Ailesel Akdeniz ateşinin en ...
 • Kahramansoy, Nurettin; Sönmez, Mehmet Reşit; Kurt, Feyzi; Erkol, Hayri; Çöl, Cavit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomide operasyon süresini, açığa dönüş ve komplikasyon oranlarını belirleyici unsurlar olarak öncelikle hastalığın özellikleri ve cerrahın deneyimi sayılabilir. Bunun yanında ameliyaşane donanımı ...
 • Akarsu, Saadet; Şengül, İsmail; Durukan Tosun, Mehtap; Benzer, Derya; Aygün, Denizmen (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  PURPOSE: There are few studies on normal values of platelet parameters as mean platelet volume (MPV), thrombocytocrite (PCT) and platelet distribution width (PDW) in children. The aim of this study is to determine the ...
 • Cesur, Gökhan; Gökçimen, Alpaslan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Adipose tissue is a complex, essential, and highly active metabolic and endocrine organ. Adipose tissue plays a critical role in energy homeostasis, not only in storing triglycerides, but also by secreting adipokines that ...
 • Göcük, Adnan; Göktuğ, Göksel; Tuygun, Can; Alışır, İnan; İmamoğlu, Abdurrahim (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  The prolonged urinary leakage after percutaneous nephrolithotomy is a very rarely encountered complication. Mostly it occurs due to ureteral edema, stenosis or obstruction by residual stones. Generally minimal invasive ...
 • Soyder, Aykut; Özbaş, Serdar; Taşkın, Füsun; Uslu, Meltem; İlkören, Saime; Erkuş, Muhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Our case is a twenty-eight-year-old female lady who admitted to dermatology clinic of our university hospital with itchy lesions on her nipple-areolar complex of her right breast. She had these symptoms and signs for nearly ...
 • Eser, Metin; Gürer, Ahmet; Özdedeoğlu, Mesut; Kıyak, Gülten (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Trocar site hernia is a clinical manifestation which leads to variety of clinical pictures and which is difficult to diagnose since it may occur at any time in postoperative period.Patient-related factors such as diabetes ...
 • Engür, Defne; Aydoğdu, Ayvaz; Tetik, Serap; Dişçigil, Berent; Bozkurt, Gökay; Çakmak, Bilin Çetinkaya; Türkmen, Münevver Kaynak (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  The 22q11.2 deletion syndrome is a genetic disorder seen inone out of every 4,000-6000 live births. The effects of the deletion can include a variety of physical findings, such as heart problems, cleft palate, facial ...
 • Yörük, Selda (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  OBJECTIVE: This study aims to determine the fear of falling and effecting factors in old people, staying at Balıkesir University Medical Faculty, internal medicine service. MATERIALS and METHODS: This cross-sectional ...
 • Güneş, Hayati; Aktaş Gökalp, Aslı; Gülen, Dumrul; Kaya, Ayşe Demet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  OBJECTIVE: Gastroenteritis, particularly infectious diarrhea has worldwide distribution, and is still an important health problem predominantly in the rural areas of Turkey. Shigella and Salmonella species are invasive ...

View more