2014

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Baran, Meryem; Küçükakça, Gülden; Ayran, Gülsün (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Bu çalışma sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve algılanan sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışma, ...
 • Karaman, Kamuran; Akbayram, Sinan; Garipardıç, Mesut; Öner, Ahmet Fayik (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Kolay, ucuz, invaziv olmayan, hastanede çok kısa süre kalmanın yeterli olduğu, gerektiğinde tekrarlanabilen bir girişim olan radyoaktif sinovektomi, yeterince faktör kullanılmayan ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler ...
 • Duran, Semra; Çavuşoğlu, Mehtap; Elverici, Eda (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Karaciğerde lipom nadir görülen benign tümörlerdir. Bu lezyonlar genellikle boyutlarına bağlı olmaksızın bulgu vermezler ve rastlantısal olarak saptanırlar. Histolojik olarak bu lezyonlar matür adipoz dokudan oluşur ...
 • Onat, Şule Şahin; Yıldırım, İsmail; Elezoğlu, Bahar; Pehlivanlı, Faruk (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Kist hidatik en sık karaciğer ve akciğerlerde yerleşen kas iskelet sisteminde yerleşimi oldukça nadir olan paraziter bir hastalıktır. Kliniğimize kırk üç yaşında kadın hasta altı aydır sol uyluk ön yüzünde devam eden ...
 • Bulur, Şule; Çeçen, Serpil; Eren, Fatma (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Bu çalışma, fazla kilo şikayeti ile polikliniğimize başvuran ve egzersiz reçetelendirmesi yapılan hastaların antropometrik ve bazı biyokimyasal değerlerini tespit etmek ve kilo durumuna göre ortaya çıkan farklılıkları ...
 • Önsüz, Muhammet Fatih; Köse, Onur Özlem; Demir, Figen (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Bu araştırmada bir hastanenin obstetrik polikliniğinde takip edilen gebelerin yenidoğan bakımı konusundaki bilgi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Tanımlayıcı ...
 • Küçük, İzzet Göker; Küçük, Şirin; Sunay, Didem (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Akciğer adenokanseri özellikle 40 yaş altında sigara içmeyen kadınlarda görülür ve önlenebilir ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alır. Son 2 yıldır sol klavikula üzerinde ağrısı olan 62 yaşındaki erkek hastanın özgeçmişinde ...
 • Öztürk, İbrahim; Ergil, Jülide; Özkan, Derya; Oğuz, Eylem; Bakır, Mesut (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Ankilozan Spondilit, cerrahi hastalarda nadir görülen ve hem genel hem de rejyonal anestezi uygulamasının zor olduğu bir kronik, ilerleyici seronegatif spondiloartropatidir. Sol spermatosel nedeni ile elektif cerrahi ...
 • Tamer, Abdülkerim Furkan; Emre, Habib; Korkmaz, Levent; Gülcan, Erim; Sarı, Refik Ali; Uyanık, Abdullah; Keleş, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Lökositoklastik vaskulit vücuttaki küçük damarların inflamasyonu anlamına gelmektedir. Genellikle ciltte özellikle bacaklarda belirti verir ancak vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilir. Klinik pratikte en yaygın ...
 • Budak, Salih; Sağlam, Hasan Salih; Adsan, Öztuğ (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Üreteral stentlerin endikasyonlarının artması ve kullanımının giderek yaygınlaşmasının doğal sonucu olarak stentlere bağlı komplikasyonların görülme sıklığı da artmıştır. Literatürde soliter böbrekli hastalarda unutulmuş ...
 • Benlidayı, İlke Coşkun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Vestibüler rehabilitasyon periferik ve santral vestibüler sistem hastalıklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Vestibüler rehabilitasyonun amacı insan beynindeki adaptif ve kompansatuar mekanizmaları harekete ...
 • Özdemir, Özmert Muhammet Ali; Küçüktaşçı, Kazım; Şahin, Özlem; Eliaçık, Çiğdem; Ergin, Hacer (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Yenidoğanın hemolitik hastalığı, maternal eritrosit antikorlarının fetus eritrositlerini direkt etkilemesi sonucu görülen ağır bir durumdur. Çoğunlukla Rh ve ABO uygunsuzluğuna bağlı görülmekle birlikte, nadiren subgrup ...
 • Özkan, Heval Selman; İrkören, Saime; Karaca, Hüray (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Dermoid kistler, gelişimsel patolojiler olup, ekdoderm kaynaklı skuamozepitelle döşelidirler. İçlerinde farklı deri ekleri (sebasebezler, kilfolikülleri ve ter bezleri bazen yağ, kemik, tırnak, diş, göz, kıkırdak ve ...
 • Tunçyürek, Özüm; Türkkan, M. Onur; Mirzai, Nalan; Açıkalın, Uğur; Tunçyürek, Pars (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  OBJECTIVE: This study evaluates whether dynamic elastography could better characterize and differentiate the non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and patient pool for biopsy. MATERIALS AND METHODS: 18 patients with ...
 • Aral, Yusuf Ziya; Turan, Yasemin; Kozacı, Didem; Şavk, Ekin; Karaman, Göksun; Yıldız, Yüksel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerdeki kaynak, resim, tablo, şekil ve grafiklerdeki yazılım hatalarını belirlemek ve daha özenli hazırlanmış, yayın kurallarına ...
 • Aydın, Elif; Turan, Yasemin; Ömürlü, İmran Kurt (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Karpal tünel sendromu (KTS) median sinirin el bileği düzeyindeki tuzak nöropatisidir. Geceleri şiddetlenen ağrı ve dizesteziler hastalığın tipik bulgusudur. Çalışmamızın amacı KTS hastalarında uyku kalitesinin ...
 • Kocatürk, Tolga; Balıca, Faruk; Çakmak, Harun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Topikal uygulanan A vitamininin kuru göz hastalarında gözyaşı kırılma zamanı (GKZ), korneal boyanma skoru ve oküler yüzey hastalık indeksi (OYHİ) üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE ...
 • Kocatürk, Özlem; Kaan, Meryem Nil; Kurt, İbrahim (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sağlıklı, eriskin hastalarda vekuronyuma baglı erken ve geç derlenme dönemindeki postoperatif rezidüel kürarizasyon (RK) insidansını ve buna yaş gruplarının etkisini araştırmaktır. GEREÇ VE ...
 • Akgüllü, Çağdaş; Eryılmaz, Ufuk; Dağtekin, Evrin; Akdeniz, Mehmet; Güngör, Hasan; Zencir, Cemil; Ömürlü, İmran Kurt (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  OBJECTIVE: We aimed to demonstrate and compare to each other the relations of QT and P wave dispersions with early death in the course of acute pulmonary embolism (PE). MATERIALS AND METHODS: The archive data of 124 ...
 • Özbağçıvan, Mehmet; Kocatürk, Tolga; Çakmak, Harun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Göz içi lensleri (GİL’ler) katarakt cerrahisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Katarakt cerrahisindeki gelişmelere paralel olarak GİL’lerde yenilikler görülmektedir. Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte, çok sayıda ...

View more