2015

Recent Submissions

 • Özkol, Mine; Er, Ali; Düzgün, Fatih; Kocatürk, Özlem; Tunçyürek, Özüm; Bayrak, Fatma; Bulut, Emine Meltem; Karataş, Neslihan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  A 26-year-old female patient, who presented to the emergency department with chronic renal failure, general condition disturbance and dyspnea, was intubated due to low oxygen saturation. The results of the blood biochemical ...
 • Çalışkan, Emine; Savaş, Recep (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Aksiyel iskeleti, özellikle de vertebra korpusunu tutan bir çok tümöral patoloji bulunmaktadır ve nadiren tipik veya patognomonik radyolojik görünümler mevcuttur. “Mini beyin” görünümü soliter plazmositomda tanımlanan; ...
 • Köse, Doğan; Kıvrak, Ali Sami; Uğraş, Serdar; Köksal, Yavuz (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  En hızlı büyüyen insan tümörü olan Burkitt lenfoma (BL), agresif bir B hücre neoplazisidir. Genellikle ekstranodal bir hastalık şeklinde ortaya çıkar. Ekstranodal alanlara metastazı da sıktır ancak cilt tutulumu nadirdir. On ...
 • Şimşek, Deniz; Turan, Özgür Deniz; Ergenoğlu, Ahmet Mete; Sezer, Taylan Özgür; Şahin, Çağdaş; Demir, Halit Batuhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Objective: To evaluate the pregnancy outcomes of patients who underwent appendectomy during pregnancy. Materials and Methods: Patients who underwent appendectomy between years 2010 and 2014 were retrospectively evaluated. ...
 • Sarbay, Hakan; Işık Balcı, Yasemin; Polat, Aziz; Koçyiğit, Ali; oto, murat; Güler, Selin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Osteonekroz; çocuklarda akut lenfoblastik lösemi tedavisi sırasında veya sonrasında nadir görülen fakat ciddi sorunlara yol açabilen bir komplikasyondur. Yapılan çalışmalarda ALL tedavisi alan çocuklarda semptomatik ...
 • Akpınar, Çetin Kürşat; Doğru, Hakan; Aygün, Dursun; Bolat, Necdet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  treatment of psychosis related to schizophrenia, depression, bipolar disorder, and Parkinson’s disease. Well-documented side effects associated with the use of aripiprazole include insomnia, anxiety, headache, nausea, ...
 • Derin, Serhan; Beydilli, Halil; Acar, Ethem; Şahan, Murat; Şahan, Leyla (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  KBB pratiğinde en sık izlenen yakınmalardan birisi kulak çınlamasıdır (tinnitus). Tinnitus tek başına bir yakınma olabileceği gibi işitme kaybı, baş dönmesi gibi semptomlarla da birliktelik gösterebilir. Tinnitus hayat ...
 • Ünübol, Mustafa; Yavaşoğlu, İrfan; Acar, Bilal; Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Zahit (Meandros Medical and Dental Journal, 2015)
  Objective: Hypertension is associated with increased platelet function. Some antihypertensive drugs have antiplatelet activity. In this study, we aimed to investigate the effects of losartan on platelet aggregation induced ...
 • Pektaş, Emine; Aral, Yusuf Zİya; Yenisey, Çiğdem (Meandros Medical and Dental Journal, 2015)
  Objective: To determine the prevalence of anemia and nutritional anemia in primary school children in the city of Aydın. Materials and Methods: In Aydın, the central town of Aydın province, a total of 496 students (56% ...
 • Kırdar, Sevin; Yaşa, Mehmet Hadi; Aydın, Neriman; Korkmaz Gültekin, Berna; Öztürk, Şerife Barçın; Kurt Ömürlü, İmran (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Hepatit C virüsü (HCV), kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma yol açarak dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Dizi analizi çalışmaları ile HCV’nin 7 genotipi ve 100’den fazla alt tipi ...
 • Aydın, Hasan Emre; Özbek, Zühtü; Vural, Murat; Arslantaş, Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve motorlu taşıt kullanımının artması sonucunda omurga yaralanmaları sık karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. Sıklıkla motorlu taşıt kazaları sonrası oluşan omurga travmaları en sık ...
 • Kocatürk, Tolga; Bekmez, Sinan; Çakmak, Harun; Dayanır, Volkan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Glokom, ilerleyici optik atrofi ve görme alanı kaybı ile karakterize, kronik iskemik optik nöropatidir. Yüksek göz içi basıncı (GİB) en önemli risk faktörlerinden biridir. Tedavide GİB’i düşürmek amaçlanır. GİB’i düşürmeye ...
 • Ergin, Kemal; Bozkurt, Gökay; Çubuk, Cankut; Aktaş, Safiye (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; HL-60 (promyelositik lösemi) ve Raji (Burkitt lenfoma) hücrelerinde, resveratrol uygulaması sonrası mikroRNA (miRNA) profillerinin belirlenmesi ve apoptoz oranlarının immünohistokimyasal ...
 • Gürcan, Sevilay; Meteoğlu, İbrahim; Açıkalın, Uğur; Kahraman, Nesibe Çetin; Tunçyürek, Pars (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Anjiyomiyolipom değişen oranlarda yağ doku, düz kas dokusu ve kan damarlarından oluşan, mezenkimal bir tümördür. Ekstrarenal anjiyomiyolipom çok nadir olup, en sık karaciğerde saptanır. İnce bağırsak anjiyomiyolipomu ...
 • Demikaya, Sevcan Karakoç; Aksu, Hatice; Yılmaz, Nevzat; Özgür, Börte Gürbüz; Eren, Esra; Avcil, Sibel Nur (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  AMAÇ: Çalışmamızda çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran olguların sosyodemografik özelliklerinin, geliş şikayetlerinin ve aldıkları tanılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Adnan ...
 • Günel, Ceren; Yavaşoğlu, İrfan; Meteoğlu, İbrahim; Toka, Ali; Alkış, Nihan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  OBJECTIVE: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common adult leukemia. A few studies have been reported about the relationship between CLL and paranasal sinuses. We aimed to investigate the paranasal manifestations ...
 • Türe, Mevlüt; Ömürlü, İmran Kurt; Cengiz, Merve; Türkiş, Can (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  AMAÇ: Bu çalışmada, 2002 ve 2012 yıllarında farklı yaş gruplarındaki bireylerde intihar nedenlerinin cinsiyete göre değişiminin incelenmesi amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: 2002 ve 2012 yıllarında 3802 bireye ait veri seti, ...
 • Ergin, Kemal; Gökmen, Esra (Meandros Medical and Dental Journal, 2015)
  Endoplasmic reticulum (ER) stress, which results from different stimuli, is an important cellular event. There are different types of response to ER stress. One of them is evolutionarily conserved unfolded protein response ...
 • Sarı, Sinem; Eroğlu, Füsun; Fusco, Pierfirancesco; Atay, Tolga; Ceylan, Berit Gökçe (Meandros Medical and Dental Journal, 2015)
  Objective: We aimed to evaluate the quality of anesthesia of combined sciatic and femoral 3-in-1 nerve blocks (CSFB) and unilateral spinal anesthesia technique with low-dose levobupivacaine in outpatients undergoing knee ...
 • Gökmen, Esra; Ergin, Kemal (Meandros Medical and Dental Journal, 2015)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; Rapamisin, Melatoninin ve bunların birlikte kullanımlarının, östrojen reseptörü (ER)-negatif meme kanseri hücre hattının (4T1 hücre hattı) deoksiribonükleikasit (DNA) metilasyonu ve hücre ...

View more