eArsiv@Adu

Türkiye`deki konaklama işletmelerinde barter sistemine analitik bir yaklaşım

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tandoğan, Uğur
dc.contributor.author Çakır, İsmail
dc.date.accessioned 2015-04-10T08:12:01Z
dc.date.available 2015-04-10T08:12:01Z
dc.date.issued 2001-01-01
dc.identifier.uri http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898674&idt=1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/140
dc.description.abstract Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan yapısal ve konjunktürel dengesizler sonucu ortaya çıkan ekonomik krizler finansman ihtiyacını artırırken, bu dönemlerde nakit paranın reel piyasalardan çekilip, mali piyasalarda kullanılması ekonomik krizi daha çok ağırlaştırmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda fınans dünyasında çeşitli alternatif finansman teknikleri geliştirilmiştir. Geliştirilen leasing, faktoring gibi teknikler, mali piyasalarda yeni kaynaklar oluşturmaktan çok varolan kaynak üzerinde işletmelere zengin ödeme planlan sunmaktan öteye geçememektedir. Barter sistemi ise; nakit paranın mal piyasalarından çok mali piyasalarda kullanılır olmasından kaynaklanan ihtiyacın giderilmesinde ortaya çıkmış bir sistemdir. Ülkemizde yaşanan ekonomik ve siyası krizler her alanda olduğu gibi turizm sektörünü de etkileyerek turizm işletmelerinin doluluk oranlarında büyük düşüşler meydana getirebilmektedir. Bu durum mikro açıdan işletmelerin karlılığını makro açıdan da ülkenin turizm gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, Barter sisteminin sunmuş olduğu avantajların Türkiye'deki konaklama işletmelerinin yaşadığı sorunların çözümünde uygulanabilirliği analiz edilmektedir. Economical crisis is going worse because of the use of money in the financial market rather than the current promenade as the financial need increases as a result of structural and conjuctral equilibrium in Turkish economy last years. For this reason it was improved alternative financial techniques in the last perieds. Techniques like leasing and factoring which were improved use the sources which already exist rather than to birng into existence of new sources in the financial markets. These are unsuccesful to expect giving rich payments to the companies. But the barter system has appeared to meet the requirements of the use of cash money in the financial markets rather than the good markets. It was also caused the loss of occupancy rate in tourism companies as a result of economical and political crisis in our country like is every area. This condition effects badly from the aspect of micro in the profit maximisation and from the aspect of macro maximizing the profit of tourism income. It was aimed to determine the advantages of barter system in order to salve the problems of accomadation companies in this research. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi tr_TR
dc.subject Barter Sistemi tr_TR
dc.subject Turizm tr_TR
dc.subject Konaklama İşletmeleri tr_TR
dc.subject Barter System tr_TR
dc.subject Tourism tr_TR
dc.subject Accomadation tr_TR
dc.title Türkiye`deki konaklama işletmelerinde barter sistemine analitik bir yaklaşım tr_TR
dc.title.alternative Analytical approach to the barter system in accomadation in Turkey tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account