eArsiv@Adu

Kadınların menopozal yakınmaları ve başetme yöntemlerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aksu, Hilmiye
dc.contributor.author Oğurlu, Nesrin
dc.date.accessioned 2016-01-21T12:46:55Z
dc.date.available 2016-01-21T12:46:55Z
dc.date.issued 2008-01-01
dc.date.submitted 2008
dc.identifier.uri http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50427506&idt=1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/1232
dc.description.abstract Araştırma, Aydın ili Merkez 9 Nolu Sağlık Ocağı bölgesindeki kadınlarda görülen menopozal yakınmalarla, bu yakınmalarda kullandıkları başetme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmada veriler, Aydın il sınırlarında bulunan Merkez 9 No'lu Sağlık Ocağı bölgesinde oturan menopoz dönemindeki kadınlar için hazırlanmış ?Soru Formu? ve ?Menopozal Yakınmaları Tarama Listesi? aracılığıyla yüz yüze görüşülerek 17 Eylül 2007- 31 Aralık 2007 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Merkez 9 No'lu Sağlık Ocağı bölgesinde oturan araştırma kriterlerine uygun olan, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen menopoz dönemindeki 132 kadın oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü evrendeki birey sayısının bilindiği durumlarda kullanılan formül ile hesaplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 48.98 ± 3.87 olarak hesaplanmıştır. Eğitim durumları incelendiğinde %41.7'sinin ilkokul, %23.5'inin lise, %18.2'sinin üniversite ve üzeri düzeyde eğitim aldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %87.9'unun evli, %50'sinin çalıştığı, %78.8'inin gelir durumunun yeterli olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan kadınların %68.9'unun menopoz dönemine yönelik bilgi aldığı, bilgi alan kadınların bu bilgileri %42.9'unun doktordan aldığı, %56.8'inin menopoz dönemini olumlu algıladığı, %43.2'sinin ise menopoz dönemini olumsuz algıladığı saptanmıştır. Kadınların menopozal dönemde en sık yaşadıkları ilk üç yakınmanın sırasıyla; sıcak basması-gece terlemesi (%72.7), sinirlilik-gerginlik (%71.2), uykusuzluk-yorgunluk (%68.9) olduğu, endişe yaşadıkları ilk üç yakınmanın sırasıyla; çarpıntı (%19.0), sinirlilik-gerginlik (%14.9), sıcak basması-gece terlemesi (%8.3) olduğu, öneri aldıkları ilk üç yakınmanın sırasıyla; kas-eklem ağrıları (%49.4), çarpıntı (%35.7), baş ağrısı-baş dönmesi (%34.8) olduğu belirlenmiştir. Kadınların yakınmalar karşısında çeşitli başetme yöntemleri kullandıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin ve ebelerin menopozal dönemdeki kadınlara menopoza yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması düzenli eğitim programlarının uygulanması önerilebilir. tr_TR
dc.description.abstract This is a descriptive study and was performed to investigate menopausal complaints and coping strategies among the women provided health care by Health Clinic 9 in the city of Aydın, Turkey. Data were collected at face to face interviews with a questionnaire and Menopausal Complaints Screening Checklist between 17 September 2007 and 31 December 2007. A simple random sampling was used to select 132 menopausal women. Data were analyzed with descriptive statistics and Chi-square test. The mean age of the women was 48.98 ± 3.87 years. 41.7% of the participants were primary school graduates, 23.5% were high school graduates, 18.2% were university graduates or had higher education, 87.9% were married, 50% were employed and 78.8% had sufficient income. 68.9% of the women received information about menopause. 42.9% of the participants received this information from a doctor, 56.8% had a positive attitude towards menopause, but 43.2% had a negative attitude towards menopause. The most frequent three menopausal complaints were flushing-night sweating (72.7%), nervousness-irritability (71.2%) and sleeplessness-tiredness (68.9%), the most frequent three complaints the women felt anxious with were palpitation (19.0%), nervousness-restlessness (14.9%) and flushing-night sweating (8.3%) and the most frequent three complaints they asked for recommendations about were musculoskeletal pain (49.4%), palpitation (35.7%) and headache-dizziness (34.8%). The women had various strategies to cope with the complaints. Education and counselling provided by nurses for menopausal women should be more effective and appropriate education programs should be conducted regularly. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Menopoz tr_TR
dc.subject Menopozal Yakınmalar tr_TR
dc.subject Başetme Yöntemleri tr_TR
dc.subject Coping Strategies tr_TR
dc.subject Menopausal Complaints tr_TR
dc.subject Menopause tr_TR
dc.title Kadınların menopozal yakınmaları ve başetme yöntemlerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluatıon of menopausal complaınts and copıng strategıes tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account