Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sarıkaya, Hamza (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-01)
  İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan T.T. 0008 numaralı ve Osmanlı Dönemi Aydın Sancağına ait Tapu Tahrir Defteri Yüksek Lisans Tezimizin ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu çalışmamızı yaparken daha önce ...
 • Koçak, Osman Uğur (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-11-04)
  Bu araştırmada Taekwondo sporcularının öz yeterlilik ve duygusal zeka düzeylerinin incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 yılı Antalya ilinde lisanslı olarak Taekwondo sporu yapan 18 yaş üstü sporcular ...
 • Ceyhan, Ceyhun; Turgut, Hülya (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Tako-tsubo sendromu koroner arterlerinde anlamlı darlık olmayan kiside, sol ventrikül apikal kısmının, geçici balonlasması ile karakterize bir sendromdur. Ampulla kardiyomiyopatisi, insan stres kardiyomiyopatisi, kırık kalp ...
 • Balcı, Yasemin Işık; Demirlenk, Semra; Balın, Semra; Özler, Özlem (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Denizli Devlet Hastanesi Talasemi Merkezinde izlenen talasemi major ve talasemi intermedia hastalarının rutin abdominal ultrasonografik incelemeleri seyrinde görülen hepatosplenomegali dışındaki ...
 • Yılmaz, Celil (Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2008-01-01)
  Giriş ve Amaç: Talasemi major (TM) ve talasemi intermedia (Tİ)'lı hastalarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni sekonder demir birikimidir. Vücutta biriken demirin başlıca kaynağı; TM'lu hastalarda verilen kan ...
 • Uygun, Vedat; Tayfun, Funda; Akcan, Mediha; Karasu, Gülsün; Küpesiz, Alphan; Yeşilipek, Akif (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Talasemi major'da yaşam kalitesini düşüren en önemli etkenlerden biri deferoksaminin uzun süreli subkutan uygulanmasının getirdiği zorluklardır. Bu kesitsel çalışmada, 8-18 yaş arası beta talasemı major'lu ...
 • Uysal, Derya Demir (Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014-01-01)
  Bu çalışma, talasemi majörlü ergenlerin umut düzeylerini ve umudun sosyodemografik değişkenlerle ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, pediatrik hematoloji polikliniğinde takip edilen, 12-18 ...
 • Çamlıca, Zekiye (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-01-01)
  Günümüzde işletmeler küresel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürürken artan rekabet ve gelişen teknoloji karşısında değişime uğramaktadırlar. Bu değişim süreci mal ve hizmetlerin yüksek kalite ve düşük maliyetle ...
 • Duman, Haluk; Arsu, Talip; Apak, İbrahim (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014)
  Günümüz rekabet ortamında müşteri odaklı üretim anlayışına bağlı olarak ürünün özellikleri ve fiyatları piyasada oluşmaktadır. Gerek müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek, gerekse istenilen satış ve kar hacmine ...
 • Yılmaz, Uğur; Öztop, İlhan; Ateş, Halil; Yaren, Arzu; Alacacıoğlu, İnci; Özsan, Hayri (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Cancer patients have a high risk of thromboembolic disease. Although the increased levels of tissue factor (TF) in cancer patients have been reported in various studies, the effect of hormonal therapy i.e. tamoxifen on ...
 • Bozkurt, Emine (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Hekate is one of the most enigmatic of Anatolian/Greek Goddess. Archaeological evidence attests to the popularity she attained as a goddess of the common folk and reveals how widely her worship spread throughout Anatolia, ...
 • Üreten, Hüseyin (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007)
  Tanrıça Leto: Lydia Sikkeleri Üzerinde” başlıklı çalışmada güdülen amaç öncelikle Tanrıça’nın söz konusu bölgedeki tapınım alanlarını belirlemek olmuştur. Bu amaç doğrultusunda, kült çalışmalarına doğrudan veri sunan ...
 • Peker, Rıza (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2019)
  TARİHSEL SÜREÇTE AYDIN’DA ZEYTİN VE ZEYTİNCİLİK Rıza PEKER Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi. Günver GÜNEŞ 2019, XII+124 sayfa İnsanoğlunun yaratılışından itibaren zeytine büyük ...
 • Boz, Akif; Yılmaz, Orhan (Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012)
  Gerçekleştirilen bu derleme çalışmasında, güvercin ile ilgili bazı temel bilgilerin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Güvercin ilk evcilleştirilen kuş olarak bilinmektedir. Evcil güvercin 6.000 yıl veya daha fazla ...
 • Kiraz, Mehmet (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2020)
  BİR TARIM İŞÇİSİ DİNLENME EVİNİN ELEKTRİK GEREKSİNİMİNİN, GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ (HİBRİD) SİSTEMİ İLE ŞEBEKE DESTEKLİ OLARAK KARŞILANMASI Mehmet KİRAZ Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: ...
 • Kendirlioğlu, Önder (Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-01-01)
  Aydın ilinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri zeytinciliktir. Aydınlı üreticilerin zeytin ve zeytinyağını değerlendirmelerinde, ulusal ve uluslararası zeytincilik piyasasında rekabet etmelerinde en önemli güç ...
 • Koç, Nazife (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2020)
  Bu çalışma Aydın İli Baltaköy mahallesinde yaşayan tarım işçilerinin yaşam koşulları, sağlık algısı, sağlık okuryazarlığı ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın anket ...
 • Tanrıverdi Yaman, Songül (Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-01-01)
  Bu çalışmada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilendirdiği İzmir Bölge Birliğine bağlı Aydın ilinde yer alan 18 işletmeye ait damla sulama sistemlerinin performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bu 18 ...
 • Okumuş, Metin (Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-01-01)
  Pamuk ürünü gerek bölgemiz ve gerekse ulusal ve uluslararası boyutta oldukça stratejik bir üründür. Türkiye pamuk üretiminde önceleri kendine yeterli bir ülke iken son yıllarda dünya fiyatlarındaki değişkenlik, girdi ...
 • Korkmaz, Volkan (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-01)
  Tarım öncelikli ihtiyaçlarımızın üretimini sağlaması sebebiyle bütün ülkeler için hayati bir sektördür. Bu sebeple tarım politikaları ve tarıma yapılan destekler her dönem gündemi meşgul etmektedir. Avrupa Birliği (AB), ...