Adnan Mederes University Institutional Repository

eArsiv@Adu is a growing collection of Adnan Menderes University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Çevik, Alper (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2020)
  GASTRONOMİ ALANINDA YENİ BİR KAVRAM: GASTRODİPLOMASİ Alper ÇEVİK Yüksek Lisans Tezi, Yiyecek – İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeynep ASLAN 2020, XIII+ 99 sayfa Yiyecekler, insan hayatının ...
 • Aygün, Aycan (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2020)
  SEÇİLİ OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ Aycan AYGÜN Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR 2020, XVII+ 165 ...
 • Doru, Fatih (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2020)
  DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE ÇIPALAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME Fatih DORU Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğ. Üyesi Mesut ÇAKIR 2020, XVI + 122 sayfa Ana akım iktisat, insanı rasyonel bir varlık ...
 • Kaya, Esra Hilal (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2020)
  STRATONİKEİA ANTİK KENTİ BATI CADDE KİLİSE İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ Esra Hilal KAYA Yüksek Lisans Tezi, Arkeoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat AYDAŞ 2020, XVI+70 sayfa Bu tez çalışmasının ...
 • Bilgen, Alican (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2020)
  DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Alican BİLGEN Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR 2020, XV + 79 Sayfa Döviz kuru; bir ülkenin ...

View more