Adnan Mederes University Institutional Repository

eArsiv@Adu is a growing collection of Adnan Menderes University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Arkalı, Gül Taybe (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ, 2021)
  ÖZET GEBELİKTE UYKU KALİTESİ İLE GEBELİK UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Arkalı GT. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu araştırma, ...
 • Ateş, Hatice Gül (2021-05-26)
  Amaç: Bu çalışmada, Aydın ilinde marketlerden alınan 30 adet sade ve 30 adet meyveli kefirden oluşan toplam 60 kefir örneği kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yönünden incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada gereç ...
 • Yılmaz, Halime (AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 2021-05-25)
  İLERİ YAŞ GEBELİKLERİN PRENATAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Yılmaz H. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu çalışma ileri yaş gebeliklerin prenatal ...
 • Yılmaz, Halime (YDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2021)
  ÖZET İLERİ YAŞ GEBELİKLERİN PRENATAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Yılmaz H. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu çalışma ileri yaş gebeliklerin ...
 • Noturoğlu, Mehmet (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 21-05-17)
  Amaç: Schmallenberg virusu (SBV), ilk kez 2011 yılında Avrupa'da tanımlanan, sokucu sineklerle bulaşan, sığır, koyun ve keçilerde süt veriminde azalma, abort, mumifiye fötus, erken doğum, ölü doğum ve kongenital anomalilerle ...

View more