Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/996
Title: Aydın yöresindeki kuru incirlerden (Ficus carica L.) aspergillus spp.'nin morfolojik ve genetik karakterizasyonu
Other Titles: Morphological and genetic characterization of aspergillus spp. from dried figs (Ficus carica L.) in the vicinity of Aydin
Authors: Bıyık, Hacı Halil
Sertel, Yasemin
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Aspergillus
Dried Figs
Microsatellite
Aydın
Aspergillus
Kuru İncir
Mikrosatellit
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Aspergillus genus is one of the most important fungus in filamentous fungi due to their toxigenity, causing degradation on foods, have high adaptation ability to environmental conditions and also common usage in industry. No studies are available to exhibit population structure of Flavi and Niger Group species with the potential to produce aflatoxin and ochratoxin. Therefore, the aim of this study is to exhibit the flora of filamentous fungi from contaminated dried figs in Aydin province and to determine the genetic diversity and population structure of potential aflatoxigenic and ochratoxigenic Aspergillus strains using microsatellite markers. For this purpose, dried figs samples were collected from 37 different villages (in October-December, 2010) in Aydin province. The presence of aflatoxin was determined in 3 towns (Nazilli, Köşk and İncirliova) as a result of 360 nm UV treatment of dried figs samples. As a consequence of our study, we have obtained 15 different microfungi species belonging to 10 different genera (Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Acremonium, Mortierella, Rhizopus, Trichoderma and Trichophyton) among total of 99 isolates. 72% of the isolates constitute the species belonging to the genus Aspergillus. Genomic DNA isolation was performed from common isolates of Aspergillus flavus and A.niger in Aydin. A total of fourteen loci was studied to determine structure of A. flavus (n=15) and A niger (n=45) populations using microsatellite markers. Statistical analyses of obtained data have been performed using by Genepop, FSTAT and Genealex Programmes. In conclusion, populations of A .flavus ve A.niger showed statistically significant genetic structuring through Aydin province.
Aspergillus, hem toksijeniteleri, gıdalarda bozunmalara sebep olmaları, çevresel koşullara adaptasyon yeteneklerinin yüksek olması hem de endüstride kullanımlarının yaygın olmasından dolayı ipliksi fungusların en önemli cinslerinden biridir. Türkiye’de incirde aflatoksin ve okratoksin üretme potansiyeli olan Flavi ve Niger Grubu türlerinin populasyon yapısını belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada, Aydın’ daki kuru incirlerden izole edilen kontamine filamentli küf florasının ortaya konması ve bu floradaki potasiyel aflatoksinejik ve okratoksijenik Aspergillus suşları arasındaki genetik çeşitliliğin ve populasyon yapısının mikrosatellit belirteçleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ekim-Aralık (2010) aylarında kuru incir örnekleri Aydın’daki 37 farklı köyden toplanmıştır. Kuru incir örneklerinin 360 nm UV ışını altında inceleme sonucunda 3 ilçeden toplanan örneklerde (Nazilli, Köşk ve İncirliova) aflatoksin varlığı tespit edilmiştir. İzolasyon sonucunda toplam 99 izolat içerisinden 10 cinse ait (Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Acremonium, Mortierella, Rhizopus, Trichoderma ve Trichophyton) 15 farklı tür elde edilmiştir. İzolatların % 72’sini Aspergillus cinsine ait türler oluşturmaktadır. Aydın’da yaygın olduğu görülen Aspergillus flavus ve A. niger izolatlarından genomik DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. A. flavus (n=15) ve A. niger (n=46) populasyonlarının genetik yapısını belirlemek için toplam 14 farklı lokus çalışılmıştır. Elde edilen verilerin istatistik analizleri Genepop, FSTAT ve Genealex programları kullanılarak yapılmıştır. Sonuçta Aydın’daki A. flavus ve A.niger populasyonlarında istatistik olarak anlamlı genetik yapılanma olduğu belirlenmiştir.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53747470&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/996
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi42.57 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfYüksek Lisans Tezi128.8 kBAdobe PDFView/Open
YASEMİN TEZ 29.09.12 DÜZELTİLDİ SON.pdfYüksek Lisans Tezi2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.