Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/990
Title: Aydın ilinden toplanan Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi harz, 1971' in karyotip analizi
Other Titles: Karyotype analysis of Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi harz, 1971 collected in the aydin
Authors: Koca, Serdar
Çakmak, Fatih
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Chorthippus (Glyptobothrus) Bornhalmi
Orthoptera
Karyotip
Kromozom
Kiazma Frekansı
Karyotype
Chromosome
Chiasma Frequency
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Canlıların sınıflandırılmasında morfolojik ve anatomik özelliklerin yanında karyolojik özellikler de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Aydın ilinden toplanan Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi’ nin kromozom sayısı ve morfolojisi belirlenmiştir. Toplanan çekirge örnekleri, uygun koşullarda laboratuara getirilmiş, testisleri çıkarılmış, kolkisin uygulanması sonrasında testislerden parçalar alınmıştır. Ezme preparat yöntemine göre uygun işlemler sonrası kromozom preperatları hazırlanmıştır. Hazırlanan preperatlar mikroskopta incelenmiş, uygun safhaların fotoğrafları çekilmiş ve türün karyotipi belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında, türün kromozom sayısının 2n=17(XO) olduğu saptanmıştır. Otozom kromozomların 3 çiftinin submetasentrik, 5 çifti ve X kromozomunun da akrosentrik yapıda olduğu belirlenmiştir. 5 bireyle yapılan sayımlar sonucu ortalama kiazma frekansı 15,36 olarak bulunmuştur.
Morphological and anatomical features in addition karyological features have been used in living classification. In this study, chromosome number and morphology of Chorthippus (Glyptobothrus) bornhalmi was determined. Collected grasshoppers samples were brought to laboratory in convenient conditions, their testicles were extracted, pieces from testicles were got after the colchisin application. After the convenient processes, according to paste preparation procedure chromosome preparations were prepared. Prepared preparations were investigated under the microscophe, photographes of convenient phases were taken and karyotpe of species was determined. After the studies, chromosome number of species was determined 2n=17(XO). Three pairs of autosome chromosomes are submetasentric, five pairs and X chromosome were determineted acrosentric too. Mean chiasma frequency in 5 inviduals as a result of counts was found 15,36.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32914162&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/990
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi30.72 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi119.73 kBAdobe PDFView/Open
TEZ F1.pdfYüksek Lisans Tezi582.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.