Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/984
Title: Aydın ekolojisinde bazı badem çeşitlerinin adaptasyonu ve fidanlarının erken meyveye yatma performanslarının belirlenmesi üzerine araştırmalar
Other Titles: The researches on to determine of adaptations of some almond cultivars in aydin ecology and performances of their saplings in terms of early fruiting
Authors: Seferoğlu, Güner
Alkan, Gülsüm
TR43806
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Meyve Yetiştirme ve Islahı) Anabilim Dalı
Keywords: Badem
Boğma
Dal Açma
Adaptasyon
Çiçeklenme
Almond
Ringing
Branch Angle
Adaptation
Flowering
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, 2009-2011 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait meyve koleksiyon bahçesi ve Aydın’a bağlı Dalama Beldesinde yürütülmüştür. Bazı geç çiçeklenen badem çeşitlerinin bu bölgelere adaptasyonu ve erken meyveye yatmaları amacıyla yapılan bu araştırmamızda, çöğür anaçları üzerine aşılı Texas, Nonpareil, Ferraduel, Ferragnes, Primorski ve Tuono çeşitleri kullanılmıştır. Çiçek tomurcuğunu teşvik etmek için boğma ve dal açma uygulamaları yapılmıştır. Fidanlarda fenolojik gözlemler ve gelişim performanslarını belirlemek üzere morfolojik gözlemler yapılmıştır. Ayrıca yaprak ve sürgünlerde biyokimyasal olarak klorofil, toplam şeker, toplam nişasta, toplam karbonhidrat ve amygdalin içerikleri belirlenmiştir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda fenolojik açıdan meyve kolleksiyon bahçesinde Texas ve Ferragnes, Dalama’da ise Texas, Ferragnes ve Tuono çeşitlerinin daha geç çiçeklendiği, morfolojik gelişmelere göre iki lokasyonda da Tuono çeşidinin, uygulama olarak da boğma ve dal açmanın kontrole göre daha iyi sonuçlar verdiği, klorofil miktar ve yoğunluğu değerlendirildiğinde; çeşit olarak Tuono çeşidinin öne çıktığı, dal açma ve boğma uygulamasının daha fazla dikkat çektiği görülmüştür. Toplam şeker ve nişasta miktarında ise Ferragnes, Ferraduel çeşitleri, uygulama olarak dal açma en yüksek değerlere sahip olmuştur. Amygdalin miktarı açısından her iki lokasyonda boğma, çeşit olarak; meyve kolleksiyon bahçesinde Primorski, Dalama lokasyonunda ise Ferraduel öne çıkmıştır. Tomurcuk sayımlarında boğma uygulaması ve çeşit olarak da Tuono daha büyük değerlere sahip olmuştur.
This research was carried out in fruit science collection orchards in Horiculture Department, Agriculture Faculty, Adnan Menderes University in Aydın province and almond parcels in Dalama country in Aydın province between 2009 and 2011 years. The aim of this research is adaptation of late flowering almond cvs. and promoting of their early fruiting. Texas, Nonpareil, Ferraduel, Ferragnes, Primorski ve Tuono cvs. which is grafted on seedlings were used. To promote flower bud formation, the applications of ringing (girdling effect) and making wider branch angle have been carried out. Phenological observations and developmental performances with morphological observations were made. In adddition that, chlorophyll, total sugar, total starch, total carbonhydrate and amygdalin contents as biochemical have been determined. As a result of all evaluations, in terms of fenologically, Texas and Ferranges cvs. in fruit collection orchards and Texas, Ferranges and Tuono cvs. in Dalama country were flowered lately. In terms of morphological developments, Tuono cv. for both location and ringing and makig wider branch angle applications gave better results when compared to control. When the amount of chlorophyll and its density were evaluated, Tuono cv. and ringing and wider branch angle applications became more noticeable. Ferraduel, Ferragnes cvs. and the plants made wider branch angle application had the highest total sugar and total starch. Ringing in both location, Primorski cv. in fruit collection orchards and Ferraduel cv. in Dalama country had the highest amygdalin contents. In terms of bud counting, ringing application and Tuono cv. had bigger values.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32905636&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/984
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdfDoktora Tezi43.24 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfDoktora Tezi124.56 kBAdobe PDFView/Open
TEZZZZZZZZZ.pdfDoktora Tezi2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.