Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/981
Title: Lilium yetiştiriciliğinde farklı agregatların ve besin solusyonlarının kullanım olanakları
Other Titles: Use opportunities of different aggregates and nutrient solutions in lilium growing
Authors: Şirin, Uğur
Saygılı, Leyla
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı; Bağ Yetiştirme ve Islahı
Keywords: Lilium
Nutrition Solution Formulation
Substrate Culture
Substrate Quality
Besin Solüsyon Formülasyonu
Katı Ortam Kültürü
Agregat
Kalite
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This study was conducted to determine the effects of different Nutrition Solution formulations (NS) and aggregates (substrate) which are used as growing substrate on the quality of flower stalk, plant growth and bulb development, on lilium cultivation as cut flower. The study is performed as Nutrition Trial and Substrate Trial. The Nutrition Trial is carried out in spring and autumn periods whereas Substrate Trial is carried out in only spring period and in autumn, the cultivar of Lilium LA hybrids "Ercolano”, in spring, the cultivar of Lilium LA hybrids "Ceb Dazzle" were used. In Nutrition Trials, 4 different NS which of each included different dose of macro and micro nutrient elements, were used, whereas in Substrate Trail 9 different substrates as Chestnut shell + Perlite (1:1), Peanut shell + Perlite (1:1), Sand + Peanut Shell (1:1), Perlit, Chestnut shell + Sand (1:1), soil + Organic Manure + Peat (Control) (1:1:1), Peat + Sand (1:1), Cocopeat, Volcanic Tuff were used. In the study, plant lenght parameters related to the lilium plants growth, some parameters related to the growth of mother bulb and bulblets formed on bulb and stem, and some parameters such as flower stalk lenght, flower stalk diameter, number of nods, length and number of leaves, fresh and dry weight of flower stalks, number of flower buds, lenght of flower buds; diameter of flower and vase life related to the quality of flower stalks, have been set in order to determine the affects of Formulation of Nutrition Solution and aggregates on flower lilium cultivation. When the results are evaluated generally, it is concluded that the best results are obtained from the mixture of perlite+peanut shell (1:1) in Substrate Trial. In Nutrition Trial it was found that there were no differences in respect to the flower quality and plant growth among the NSs used in autumn period, whereas in spring period, the highest values were obtained from NS-1 application that includes 210 ppm N, 31 ppm P, 234 ppm K, 48 ppm Mg, 160 ppm Ca, 64 ppm S, 2,5 ppm Fe, 0,5 ppm Mn, 0.5 ppm B, 0,02 ppm Cu, 0,05 ppm Zn and 0.01 ppm Mo, in respect to the flower stalk and leaf length, flower stalk fresh and dry weight of flower stalk and lenght of flower bud criterias.
Bu çalışma, farklı Besin Solüsyon Formülasyonlarının (BS) ve yetiştirme ortamı olarak kullanılan agregatların kesme çiçek lilium yetiştiriciliğinde çiçek dalı kalitesi, bitki gelişimi ve soğan gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Besin Denemesi ve Ortam Denemesi olarak gerçekleştirilmiştir. . Besin denemesi sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde; ortam denemesi ise sadece ilkbahar döneminde yürütülmüş ve Sonbaharda Lilium LA hybrids "Ercolano", İlkbaharda Lilium LA hybrids "Ceb Dazzle" çeşitleri kullanılmıştır. Besin denemelerinde farklı dozlarda makro ve mikro besin elementleri içeren 4 farklı BS; ortam denemesinde ise kestane kabuğu + perlit (1:1), yerfıstığı kabuğu + perlit (1:1), kum + yerfıstığı kabuğu (1:1), perlit, kestane kabuğu + kum (1:1), bahçe toprağı + ahır gübresi + torf (Kontrol)(1:1:1), torf + kum (1:1), hindistan cevizi kabuğu, curuf olmak üzere 9 farklı ortam kullanılmıştır. Çalışmada, bitki gelişimi ile ilişkin olarak bitki boyu; soğan gelişimi ile ilgili olarak ana ve yavru soğan gelişimine ilişkin bazı parametreler ile çiçek dalı kalitesi ile ilgili çiçek dalı uzunluğu, çapı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve uzunluğu, çiçek dalı yaş ve kuru ağırlığı, kandil sayısı, kandil uzunluğu, çiçek çapı ve vazo ömrüne ilişkin değerler belirlenmiştir. Denemeden elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; Ortam Denemesinde perlit + yerfıstığı kabuğu (1:1) karışımından en iyi sonuçların elde edildiği belirlenmiştir. Besin Denemesinde ise sonbahar döneminde kullanılan BS’ler arasında çiçek kalitesi ve bitki gelişimi açısından farklılık görülmediği, ancak ilkbahar döneminde, çiçek dalı ve yaprak uzunluğu, çiçek dalı yaş ve kuru ağırlığı ile kandil uzunluğu kriterleri açısından 210 ppm N, 31 ppm P, 234 ppm K, 48 ppm Mg, 160 ppm Ca, 64 ppm S, 2,5 ppm Fe, 0,5 ppm Mn, 0.5 ppm B, 0,02 ppm Cu, 0,05 ppm Zn ve 0.01 ppm Mo içeren BS-1 uygulamasından en yüksek değerlerinin elde edildiği saptanmıştır.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32904686&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/981
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi67.07 kBAdobe PDFView/Open
Leyla SAYGILI BAHÇE BİTKİLERİ.pdfYüksek Lisans Tezi3.21 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfYüksek Lisans Tezi122.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.