Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/98
Title: Likopenin kromozom hasarını değiştirici etkilerinin araştırılması
Authors: Çelik, Tülay
Aslantürk, Özlem Sultan
TR102092
Keywords: Genotoksisite
Antioksidantlar
Likopen
Allium cepa EMS
Genotoxicity
Antioxidants
Lycopene
Allium cepa
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Likopen konjuge olmuş 1 1 çift bağlı asiklik bir karotenoiddir. Domateste ve işlenmiş domates ürünlerinde yaygın olarak bulunur. Bu çalışmada, güçlü antioksidant özelliklere sahip olan likopenin, EMS'nin meydana getirdiği kromozom hasarlarını önleyici ve/veya durdurucu etkisi soğan (Allium cepa) kök ucu meristem hücreleri kullanılarak araştırılmıştır. 0,02M ve 0,03M EMS uygulamasından önce ve sonra likopen ekstraktı (|xM, 3 uM, 5 uM ve 10 uM) uygulamas yapılmış, iki uygulamanın sonuçlan karşılaştırılmıştır. Sonuçta likopenin mutagenlerle meydana gelebilecek hasarları hem önleyici hem de durdurucu etkisi olduğu, buna karşın doz artışı ile durdurucu etkinliğinin ortadan kalktığı gözlenmiştir. Yine elde edilen sonuçlara göre likopenin hasardan koruyucu etkisinin, hasan durdurucu etkisinden daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu sonuçlann bu konudaki diğer çalışmala rı tamamlayacağı düşünülmektedir. Lycopene is an acyclic carotenoid with conjugated 11 double bounds. It is found commonly in tomatoes and processed tomatoe products. In this study, preventive and/or recovery effects of lycopene on EMS-induced chromosome aberration have been investigated with Allium cepa. Plant roots have been treated with Lycopene extracts (1 uM, 3 uM, 5 uM and 10 uM) before and after EMS treatment (0,02M and 0,03M). Results of treatments have been compared each other. As a result, it has been observed that lycopene has both preventive and recovery effects, but with the increase of doses, its recovery effect has been observed to disappear. However, according to observed results, it has been found that, preventive effects of lycopene is stronger than recovery effcts of lycopene. It was thought that, results would contribute to the other investigations about this subject.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898280&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/98
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tez son-özlem.doc16.82 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.