Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/978
Title: ermTR geninin eritromisine hassas Streptococcus pyogenes NZ131 ve Staphylococcus aureus RN4220 suşlarındaki etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Effects of ermTR gene in erythromycin susceptible Streptococcus pyogenes NZ131 and Staphylococcus aureus RN4220
Authors: Bıyık, Halil
Bozdoğan, Bülent
Oryaşın, Erman
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Moleküler Biyoloji) Anabilim Dalı
Keywords: ermTR
Makrolid Direnci
Metilasyon
Regülatör Bölge
MİK
İndüksiyon
Macrolide Resistance
Methilation
Regulatory Region
MIC
İnduction
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: ermTR geni özellikle streptokoklarda makrolidlere direnç sağlayan en yaygın genlerden biridir. ermTR klonlanarak hassas suşlardaki etkisi gözlenmemiştir. Bu çalışmanın amacı izogenik durumda ermTR geninin etkisini göstermektir. Şimdiye kadar sadece sekans benzerliği ile tanımlanmış ermTR etkisi hakkında bilgi sağlamıştır. ermTR’ nin makrolid duyarlılığı üzerindeki etkisini görmek için bu zamana kadar klonlama yapılamamıştır. ermTR geni regülatör bölgesi dahil edilerek ve hariç tutularak pUC18 plazmidi içerisine klonlanmış ve sonrasında pJIM2246 plazmidine subklonlanmıştır. pJIM2246 içerisinde regülatör bölgeli veya bölgesiz rekombinant plazmidler Streptococcus pyogenes NZ131 ve Staphylococcus auerus RN4220 suşlarına transformasyon yoluyla aktarılmıştır. ermTR genini alan suşların MLS grubu antibiyotiklere hassasiyeti 0.5μg/ml eritromisin ile indüklenerek ve indüklenmeden ölçülmüştür. Bu çalışma diğer metizlazlar ile ErmTR metilazı arasında iki ana fark ortaya koymuştur. i) ErmTR tarafından sağlanan eritromisin direncinin düzeyi düşüktür. ii) ErmTR metilasyonu ile oluşan klindamisin (Linkomisin) direncinin düzeyi makrolidlerden daha yüksek saptanmıştır. ermA ve ermB gibi diğer metilazlar sürekli sentez halindeyken linkomisine ve makrolidlere yüksek düzey direnç sağlamaktadır. Bu metilazlar 23S rRNA ‘nın 2058. pozisyonundaki adenini metillemektedirler. Ayrıca bu pozisyonlardaki mutasyonlar da yüksek düzey dirence neden olmaktadır. ErmTR ‘nin metilasyon bölgesinin belirlenmesi için ileri çalışmalar gerekmektedir. ErmTR 23S rRNA ‘nın 2058. pozisyonu dışındaki diğer başka bir bölgeyi metilleme olasığı öngörülmüştür.
ermTR is one of the most common gene that confers resistance to macrolides especially in Streptococcus. The effect of ermTR was never shown in isogenic conditions. The purpose of the present study was to show the effect of ermTR in isogenic conditions by cloning ermTR and transferring this gene to a Gram positive bacteria. Total DNA was extracted from S. pyogenes C1 and was used for amplification of ermTR gene. Modified primers with addition of restriction sites were used to simplify cloning. Amplicons as well as pUC18 were restricted than mixed and ligated. Transformants were selected after electrotransformation of E. coli DH10B and DB10 on selectif media. Recombinant plasmids were purified, restricted and subcloned in a shuttle plasmid pJIM2246 and were used for transformation of E. coli DH10B. Recombinant pJIM2246 plasmids with ermTR gene were introduced to E. faecalis JH2-2, S. aureus RN4220 and S. pyogenes NZ131by electroporation. MICs for E. coli and S. aureus transformed with ermTR gene. The construct contained no regulatory region to see the effect of ErmTR methylase continuously synthesized. This study showed two main differences between ErmTR and other methylases. i) Level of erythromycin resistance conferred by ErmTR remains low. ii) Lincomycin resistance level conferred by ErmTR methylation is higher than macrolide. Other methylases ermA, ermB confer high level of macrolide resistance and high level lincomycin resistance if the synthesis is permanent. These methylases methylates adenine at position 2058 of 23S rRNA. Also mutations at that position confer high level resistance. Further studies are necessary to determine methylation site of ErmTR. ErmTR may methylate an other site than A2058 at 23S rRNA.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112636&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/978
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abtract.pdfDoktora Tezi61.45 kBAdobe PDFView/Open
eRmAn_TEZ_Birleşik.pdfDoktora Tezi2.77 MBAdobe PDFView/Open
özet.pdfDoktora Tezi170.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.