Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilecenoğlu, Murat-
dc.contributor.authorYılmaz, Elanur-
dc.date.accessioned2016-01-11T09:06:16Z-
dc.date.available2016-01-11T09:06:16Z-
dc.date.issued2012-01-01-
dc.date.submitted2012-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112657&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/972-
dc.description.abstractThis study aims to detect the genetic diversity of economically important white grouper, the fish that has been announced as near threatened in the Red List issues of the IUCN. The tissue samples, used in the study, have belonged to the individuals of Epinephelus aeneus, captured and sold around Antalya, Iskenderun, Fethiye, Izmir and Istanbul regions of Turkey by fishermen. The DNA samples, isolated from the tissues were multiplied by microsatellite markers, marked by FAM dye. After determining the allele sizes by Peak Scanner, the frequency analyses of these sizes were processed by Poptree, PHYLIP, Treeview and Arlequin programmes. Regarding the results, the genetic diversity of E. aeneus has well been detected to be considerably high and exposed no bottleneck effecttr_TR
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, IUCN’in Kırmızı Listesine göre, soyu tehdide yakın olarak sınıflandırılan, yüksek ekonomik değere sahip beyaz lahoz balığının (Epinephelus aeneus) genetik çeşitliliğini tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmada kullanılan doku örnekleri; Antalya, Ġskenderun, Fethiye, Ġzmir ve Ġstanbul bölgelerindeki balık satıcılarından toplanan Epinephelus aeneus bireylerinden alınmıştır. Örnek dokulardan izole edilen DNA’lar, FAM boyası ile işaretlenmiş mikrosatelit markörler yardımıyla çoğaltılmıştır. Alel büyüklükleri, Peak Scanner programı kullanılarak belirlendikten sonra, bu büyüklüklerin frekans değerlerinin analizleri, Poptree, PHYLIP, Treeview ve Arlequin programları ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, E. aeneus türünün genetik çeşitliliğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiş ve dar boğaz etkisinde olmadığı görülmüştürtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSerranidaetr_TR
dc.subjectEpinephelus Aeneustr_TR
dc.subjectMikrosatelittr_TR
dc.subjectGenetik Çeşitliliktr_TR
dc.subjectKoruma Genetiğitr_TR
dc.subjectMicrosatellitetr_TR
dc.subjectGenetic Diversitytr_TR
dc.subjectConservation Geneticstr_TR
dc.titleLahoz balığı [ Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) ] genetik çeşitliliğinin mikrosatelit markörlerle incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of genetic diversity of the white grouper [Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) ] by using microsatellite markerstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi54.97 kBAdobe PDFView/Open
Elanur Yilmaz - YL Tezi 1.pdfYüksek Lisans Tezi1.58 MBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi108.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.