Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/972
Title: Lahoz balığı [ Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) ] genetik çeşitliliğinin mikrosatelit markörlerle incelenmesi
Other Titles: Investigation of genetic diversity of the white grouper [Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) ] by using microsatellite markers
Authors: Bilecenoğlu, Murat
Yılmaz, Elanur
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Serranidae
Epinephelus Aeneus
Mikrosatelit
Genetik Çeşitlilik
Koruma Genetiği
Microsatellite
Genetic Diversity
Conservation Genetics
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This study aims to detect the genetic diversity of economically important white grouper, the fish that has been announced as near threatened in the Red List issues of the IUCN. The tissue samples, used in the study, have belonged to the individuals of Epinephelus aeneus, captured and sold around Antalya, Iskenderun, Fethiye, Izmir and Istanbul regions of Turkey by fishermen. The DNA samples, isolated from the tissues were multiplied by microsatellite markers, marked by FAM dye. After determining the allele sizes by Peak Scanner, the frequency analyses of these sizes were processed by Poptree, PHYLIP, Treeview and Arlequin programmes. Regarding the results, the genetic diversity of E. aeneus has well been detected to be considerably high and exposed no bottleneck effect
Bu tez çalışmasında, IUCN’in Kırmızı Listesine göre, soyu tehdide yakın olarak sınıflandırılan, yüksek ekonomik değere sahip beyaz lahoz balığının (Epinephelus aeneus) genetik çeşitliliğini tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmada kullanılan doku örnekleri; Antalya, Ġskenderun, Fethiye, Ġzmir ve Ġstanbul bölgelerindeki balık satıcılarından toplanan Epinephelus aeneus bireylerinden alınmıştır. Örnek dokulardan izole edilen DNA’lar, FAM boyası ile işaretlenmiş mikrosatelit markörler yardımıyla çoğaltılmıştır. Alel büyüklükleri, Peak Scanner programı kullanılarak belirlendikten sonra, bu büyüklüklerin frekans değerlerinin analizleri, Poptree, PHYLIP, Treeview ve Arlequin programları ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, E. aeneus türünün genetik çeşitliliğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiş ve dar boğaz etkisinde olmadığı görülmüştür
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112657&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/972
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi54.97 kBAdobe PDFView/Open
Elanur Yilmaz - YL Tezi 1.pdfYüksek Lisans Tezi1.58 MBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi108.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.