Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/964
Title: Bazı ekmeklik buğdaylarda ekim sıklığının verim ve verim öğelerine etkisi
Other Titles: The effect of planting density on yield and yield components at some bread wheat
Authors: Erekul, Osman
Dinç, Sevgi
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Bread Wheat
Plant Density
Grain Yield
Yield Components
Ekim Sıklığı
Tane Verimi
Ekmeklik Buğday
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma 2008'2009 yıllarında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama çiftliği deneme tarlalarında, basit faktöriyel tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yapılmıştır. Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin (Cumhuriyet'75, Kaşifbey'95, Meta2002, Sagittario) farklı bitki sıklıklarının (200'300'400'500'600 bitki/m2) verim ve verim öğeleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; bitki boyu, başak boyu, metrekarede bitki sayısı, metrekarede başak sayısı, başakta tane sayısı, başakta başakçık sayısı, bin tane tane ağırlığı, tane verimi ve tek başak verimi gibi agronomik ve verim özellikleri incelenmiştir. Çeşitler ve farklı bitki sıklığı uygulamalarının denemede incelenen çoğu agronomik ve verim öğelerinin birçoğu üzerinde etkisinin önemli olduğu saptanmıştır Sonuçta, metrekarede bitki sayısı, 600 bitki/m2 ekim sıklığında en yüksek değere ulaşılırken, çeşitler arasındaki farklılıkların önemli olmadığı kaydedilmiştir. Metrekarede başak sayısında çeşit*sıklık interaksiyonu önemli bulunmuş, çeşit*sıklık interaksiyon ortalaması 414.3 (başak/m2) olarak belirlenmiştir. Başakta tane sayısı ve başakta başakçık sayısında çeşitlerinde etkisi önemli bulunurken, başakta tane sayısı ve başakta başakçık sayısı 200 tohum/m2 ekim sıklığında en yüksek değere ulaştığı saptanmıştır. Çeşitler arasında en yüksek tane verimi Kaşifbey'95 (360.6 kg/da) çeşidinden elde edilirken, farklı bitki sıklıklarının tane verimi üzerine etkisinin önemli olmadığının saptanmasıyla bölgemiz koşullarında en uygun ekim sıklığının 200 tohum/m2 altında bir ekim sıklığının uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, in 2008'2009, Adnan Menderes University Faculty of Agriculture, Research and Practice in a farm field experiment, a simple factorial randomized block design with four replications was carried out as. Some bread wheat varieties (Cumhurriyet'75, Kaşifbey'95, Meta2002, Sagittario) of different plant density (200'300'400'500'600 bitki/m2) to determine effects on yield and yield components was conducted. Study, plant height, spike length, square in the number of plants, square in the spike number, grain number, spike and spikelet number, thousand kernel weight, grain yield and single spike yield, such as agronomic and yield characteristics were investigated. Different plant varieties and the most frequently studied in the experiment agronomic practices and yield showed a significant effect on many of Consequently, the number of plants per square meter, the highest value reached 600 bitki m2 sowing rates, while no significant differences between varieties were noted. Frequency of the spike in the number of square type interaction was significant, and interaction variety. The mean frequency 414.3 (başak/m2) was set. Number of grains per spike and spikelet number per ear and significant impact on the varieties, while the number of grains per spike and spikelet number per spike frequency of 200 seeds m2 cultivation reached its highest value was found. Varieties among the highest grain yield Kaşifbey'95 (360.6 kg/da) cultivar is obtained, different plant density of the grain yield effects significant in the detection calculated in our region in conditions most suitable sowing density from 200 seeds m2 under sowing rates are applicable, the results could be drawn
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890273&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/964
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sevgi i özet.pdf66.1 kBAdobe PDFView/Open
sevgi t özet.pdf121.36 kBAdobe PDFView/Open
sevgi dinç_tez.pdf575.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.