Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/963
Title: Aydın bölgesinde damla sulama yöntemiyle sulanan pamukta farklı lateral aralıklarının ve sulama programının belirlenmesi üzerine bir araştirma
Other Titles: A research on determination of effects of different lateral spacing and irrigation programme for drip irrigated cotton in Aydın province
Authors: Dağdelen, Necdet
Sarı, Özgür
TR151042
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Ziraat Fakültesi) Anabilim Dalı
Keywords: Cotton
Lateral Spacings
İrrigation Level
Drip İrrigation
Yield Response Factor
Pamuk
Lateral Aralığı
Sulama Düzeyi
Damla Sulama Su-Verim İlişkisi Faktörü
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This research was conducted to determine the effect of different lateral spacing and irrigation levels on seed cotton yield and some quality and agronomic paremeters of cotton in the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University during the year of 2009. Experiment was set up out in randomized plot design with two factors and three replications. Trials comprised two lateral spacing (0.70 m – 1.40 m) within each of which three different watering regimes (100, 75 and 50 % of 8 day cumulative calss-A pan evaporation) were applied. The results revealed that lateral spacings and irrigation levels affected the seed cotton yield and the highest yield was observed as 648,6 kg/da at full irrigation level of 100 % (T4) of control plot and in 1.40 m of lateral spacings. The lowest yield was observed as 537.2 kg/da from 50 % (T3) treatment . Maximum water use was determined in the T1 treatment as 723.4 mm; and the lowest water use was in the T6 treatment with 495.6 mm. Lateral spacings and the amount of irrigation water applied were both affected the fiber thickness, fiber length, fiber strength, number of bolls per plant, boll weight, 100 seed weight, lint percentage, number of generative branches. L2 lateral irrigation water applied in the range of 100% of subjects were found to be more appropriate in the economic sense.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2009 yılında yürütülen bu çalışmada, pamukta farklı lateral aralığı ve su düzeylerinin kütlü pamuk verimi ile bazı kalite ve agronomik özellikler üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma üç tekerrürlü ve iki faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde 0.70 ve 1.40 m lateral aralıklarında A sınıfı buharlaşma kabında oluşan 8 günlük birikimli buharlaşmanın %50, %75 ve %100'ünün karşılandığı üç su düzeyi incelenmiştir. Sonuçta lateral aralığı ve su düzeylerinin kütlü pamuk verimini etkilediği, en yüksek verimin her iki sıraya bir lateral hattınns erildiği sistemde yer alan ve tam sulama suyu uygulanan T4 (%100) kontrol parselinden 648.6 kg/da olarak elde edilmiştir. En düşük verim ise 537.2 kg/da her sraya bi lateral hattın serildiği T3 (%50) parselinden elde edilmiştir. En yüksek su tüketimi her sıraya bir lateral hattın serildiği ve tam su alan T1 konusunda 723.4 mm; en düük su tüketimi her iki sıraya bir lateral hattın serildiği ve %50 oranında su aan T6 konusunda 495.6 mm olmuştur. Araştırmadan sonuçlarına göre gerek lateral aralığının gerekse su düzeyinin lif inceliği, lif uzunluğu, lif mukavemeti, çırçır randımanı, yüz tohum ağırlığı, bitki boyu, koza sayısı, koza ağırlığı, meyve dalı sayısı ve silkme oranına etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. L2 (1.40 m) lateral aralığında % 100sulama suyu uygulanan konuların ekonomik anlamda daha uygun olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32913240&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/963
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
özet.pdf56.82 kBAdobe PDFView/Open
tez bütün.pdf20.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.