Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/951
Title: Uşak ili Sivaslı ilçesinde organik koşullarda çilekte dikim zamanı ve yetiştirme sistemleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: The researces on planting time and planting systems in strawberry in organic conditions in Sivasli county in Usak province
Authors: Tülin, Baş
Çolak, Ayşen Melda
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Organik Koşullar
Yeşil Gübreleme
Dikim Zamanı
Dikim Sistemi
Çilek
Organic Conditions
Green Fertilization
Planting Time
Planting System
Strawberry
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, 2008-2010 yılları arasında Uşak-Sivaslı ilçesinde organik koşullarda çilekte dikim zamanı ve dikim sistemleri üzerinde araştırma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Denemeler dört yinelemeli olarak split-split deneme desenine göre kurulmuş ve bitkisel materyal olarak Camarosa çilek çeşidi kullanılmıştır. Deneme alanı 2008 sonbaharında önce üç ana parçaya bölünmüş, her ana parçanın bir adedine yeşil gübre olarak 20.5 kg/da hesabıyla bakla ve bezelye tohumu ekilmiş, diğer parsel kontrol olarak bırakılmıştır. Her ana parsel, üç alt parsele bölünerek 3 farklı zamanda (19 Mayıs, 19 Temmuz, 17 Eylül 2009) dikim yapılmıştır. Alt parseller de mini parsellere bölünerek dikim sistemleri oluşturulmuştur. Bu dikim sistemleri; iki sıralı+siyah malç, dört sıralı+siyah malç, iki sıralı+saman+siyah malç kombinasyonu ve alçak tünel+iki sıralı+saman dır. Çalışmanın ilk dikim yılı olan, 2009 yılında genelde kaotik sonuçlar alınırken; esas ürün yılı olan 2010 yılında, bakla gübrelemesi, 1. dikim zamanı ve tünel dikim sisteminin erkenci ürün üzerinde olumlu etkisinin olduğu; toplam verimde ise bakla gübrelemesi, 1. dikim zamanı ve iki sıra+saman uygulamasının bir avantaja sahip olduğu; meyve kalitesinde dikim zamanları geciktikçe artma olduğu saptanmıştır.
The research was carried out in order to determine the planting time and planting systems in strawberry in organic conditions in Sivaslı county in Uşak province between 2008 and 2010 years. The research was planned with four replications in split-split plot design and one of the strawberry cultivars, `Camarosa' was used. Experiment area was divided to three main parcels, broad bean and pea were sowed in to two the main parcels separately. Last main parcel was left as control. Each main parcel was divided into three sub parcels and three different planting time (19 May, 19 July, 17 September 2009) was assigned to the sub parcels. Each sub parcel was divided into four sub-sub parcels, each planting system was apllied on to each sub-sub parcel. Planting system were two line+black mulch, four line+black mulch, two line+straw+black mulch and low tunnel+two line+straw combinations. The first planting years, in 2009 year, the results were comlex. In 2010 years which is taken main products, broad bean fertilization in the first planting time and low tunnel planting system showed that positive effect on earlines; in term of total productive, broad been fertilization in the first planting time and two line+straw applications had the advantages. The more planting time was delayed, the more fruit quality was developed.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32908171&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/951
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbb_aysen_melda_colak_abstract.pdf.pdfDoktora Tezi191.02 kBAdobe PDFView/Open
zbb_aysen_melda_colak_ozet.pdf.pdfDoktora Tezi34.89 kBAdobe PDFView/Open
zbb_aysen_melda_colak_tez.pdf.pdfDoktora Tezi23.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.