Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/943
Title: Büyük Menderes nehrinden yakalanan Chondrostoma meandrense (Elvira, 1987) ve Acanthobrama mirabilis (Ladiges, 1960) (Cyprinidae)'in karyotip analizi
Other Titles: Karyotype analysis of Chondrostoma meandrense (Elvira, 1987) and Acanthobrama mirabilis (Ladiges, 1960) (Cyprinidae) caught in the river Menderes
Authors: Koca, Serdar
Uysal, Uğur Emek
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Fishes
Karyotip Analiz
Karyotype Analysis
Sitogenetik Analiz
Cytogenetic Analysis
Balık
Kromozom
Büyük Menderes
Chondrostoma Meandrense
Acanthobrama Mirabilis
Chromosome
Büyük Menderes
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Büyük Menders Nehrine endemik olan gerçek kemikli balıklara (Teleostei) ait Chondrostoma meandrense (Elvira, 1987) ve Acanthobrama mirabilis (Ladiges, 1960) (Cyprinidae) türlerinin kromozom sayısı ve yapısı belirlenmiş ve karyotip analizi yapılmıştır. Balıklar, Büyük Menderes Nehri ve Büyük Menderes'in kolu olan Çine Çayından serpme ağlarla yakalanarak laboratuvara getirilmiştir. Balıklara her bir gram vücut ağırlığı için 0.005 gr kolkisin abdominal boşluktan enjekte edilmiş ve yaklaşık 4 saat beklenmiştir. Kromozom preparatları hazırlandıktan sonra mikroskopta incelenerek balıkların karyotipleri çıkarılmıştır. Yapılan karyotip analizi sonucunda Chondrostoma meandrense `nin 2n=52 diploid kromozom sayısına sahip olduğu ve karyotipinin 18 adet metasentrik, 6 adet submetasentrik, 6 adet subtelosentrik ve 22 adet akrosentrik kromozomdan oluştuğu ve kol sayısının NF=82 olduğu belirlenmiştir. Acanthobrama mirabilis'in ise 2n=50 diploid kromozom sayısına ve karyotipinin 10 adet metasentrik, 6 adet submetasentrik, 10 adet subtelosentrik ve 24 adet akrosentrik kromozomdan oluştuğu ve kol sayısının NF=76 olduğu saptanmıştır. Örnekler üzerinde yapılan karyotipik incelemelerde, kromozom takımında eşey kromozomu farklılaşması olmadığı için tespit edilememiştir.
In this study, the chromosome numbers and structures of Chondrostoma meandrense (Elvira, 1987) and Acanthobrama mirabilis (Ladiges, 1960) (Cyprinidae)species, belonging to real bony fish family (Teleostei), endemic to the Buyuk Menderes River, and karyotype analysis of them were made. The fish were caught by spreading network in the Buyuk Menderes, and its branch Cine River, and brought to the laboratory. The fish were injected 0.005 gr colchicin abdominal per gram body weight in their abdominal parts and waited for approximately 4 hours. After the chromosome preparats were prepared, they were examined through the microscope and the karyotype of the fish was made. In the end of the karyotype analysis applied, it was determined that Chondrostoma meandrense had 2n=52 diploid chromosome number, that its karyotype was made up of 18 metacentric, 6 submetasentrik, 6 subtelosentrik and 22 acrosentrik chromosomes, and that its Number of Fundamental was NF=82. Acanthobrama mirabilis was determined to have 2n=50 diploid chromosome number and its karyotype being made up of 10 metasentrik, 6 submetasentrik, 10 subtelosentrik and 24 acrosentrik chromosomes, and its Number of Fundamental being NF=76. In the studies done on the samples, sex chromosome differentiation in the set of chromosomes could not be determined because they don 't have such a differentiation.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49110981&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/943
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biy_ugur_emek_uysal_Abstract.pdf147.12 kBAdobe PDFView/Open
biy_ugur_emek_uysal_Ozet.pdf133.22 kBAdobe PDFView/Open
biy_ugur_emek_uysal_tez.pdf853.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.