Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/941
Title: Aydın yöresinde sığır ve kenelerde ehrlichia /anaplasma türlerinin karakterizasyonu
Other Titles: Characterization of ehrlichia/anaplasma species on cattle and ticks in aydin province
Authors: Eren, Hasan
Hoşgör, Murat
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Aydın Yöresi
Kene
Sığır
Anaplasma Bovis
Anaplasma Marginale
Anaplasma Centrale
Anaplasma Phagocytophilum
PZR
Aydın Region
Tick
Cattle
PCR
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Aydın Yöresinde Sığır ve Kenelerde Ehrlichia/Anaplasma türlerininin karekterizasyonu amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Haziran 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Aydın iline bağlı Osmanbükü, Akçaova, Dalama ve Söke ilçelerinde çalışma yürütülmüştür. On iki ay boyunca üç ayda bir düzenli olarak odaklara gidilmiş, toplam 679 kan ve sığırların üzerinden 186 kene örneği toplanmıştır. Toplanan kan ve kenelerden DNA ektraksiyonları yapıldıktan sonra Ehrlichia/Anaplasma türlerini tespit etmek için Soy PZR ve Nested PZR yapılmıştır. PZR sonuçlarına göre Osmanbükü'nden toplanan 179 sığır kanından 13'ü pozitif, Söke'den toplanan 182 sığır kanından 92'si pozitif, Dalama'dan toplanan 151 sığır kanından 96'sı pozitif, Akçaova'dan toplanan 167 sığır kanından ise 126'sı pozitif çıkmıştır. Türlere spesifik primerlerle yapılan PZR ve nested PZR sonuçlarına göre, A.marginale, A. centrale, A. bovis, A. phagocytophilum pozitif sığır sayısı Osmanbükü'de sırasıyla, 2, 0, 7, 7, Söke'de sırasıyla, 2, 2, 80, 75, Dalama'da sırasıyla 42, 12, 46, 64, Akçaova'da sırasıyla 3, 14, 87, 91'dir. Kenelerden yapılan PZR sonuçlarında ise 4 örnekte A.marginale, 1 örnekte A. bovis, 5 örnekte A. phagocytophilum pozitif bulunmuştur. Pozitif çıkan örnekler klonlanarak sekans analizleri yaptırılmıştır. PZR sonuçlarına göre A. bovis en yoğun olarak Söke'de tespit edilmiştir. Etkenler en yoğun olarak Mart ayında görülmüştür. A. phagocytophilum en yoğun olarak Akçaova'da tespit edilirken, etkenler en yoğun olarak Mart ayında görülmüştür. A. marginale ise en yoğun olarak Dalama'da tespit edilirken, en yüksek olarak Mart ayında görülmüştür. A. centrale ise Akçaova'da en yoğun Aralık ayında görülmüştür. Bu çalışma ile, A. bovis Türkiye'de ilk kez moleküler olarak saptanmıştır
The aim of this study was to characterize Ehrlichia/Anaplasma species in cattle and ticks. For this purpose a total of 679 blood and 186 tick samples were regularly collected in every three months period from Osmanbükü, Akçaova, Dalama and Söke districts of Aydın during June, September, December 2006 and March 2007. Following DNA exctraction from ticks and blood samples, genus and nested PCR was performed to determine Ehrlichia/Anaplasma species in DNA samples. According to genus PCR results 13 out of 179 samples collected from Osmanbükü, 92 out of 182 samples collected from Söke, 96 out of 151 samples collected from Dalama and 126 out of 167 samples collected from Akçaova were Ehrlichia/Anaplasma genus positive. According to nested PCR results, performed using species specific primers, 2, 0, 7, 7 in Osmanbükü, 2, 2, 80, 75 in Söke, 42, 12, 46, 64 in Dalama and 3, 14, 87, 91 in Akçaova districts were positive for A.marginale, A. centrale, A. bovis, A.phagocytophilum, respectively. PCR results obtained from DNA samples extracted from ticks showed that 4, 1 and 5 samples were positive for A.marginale, A. bovis, A. Phagocytophilum, respectively. Positive samples were cloned into PCR4/TOPO vectors and send for sequencing. PCR results showed that A.bovis was most abundantly seen in blood samples collected from Söke during March. A. phagocytophilum was intensively seen in Akçaova during March. A. marginale species were mostly seen in blood samples collected from Dalama during September. Finally, A. centrale was intensively seen in Akçaova in December. This study describes the first molecular detection of A.bovis in Turkey.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32913001&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/941
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYDIN YÖRESİNDE SIĞIR VE KENELERDE Ehrlichia Anaplasma TÜRLERİNİN KARAKTERİZASYONU.pdfDoktora Tezi868.41 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfDoktora Tezi63.96 kBAdobe PDFView/Open
summary.pdfDoktora Tezi59.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.