Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/938
Title: Deneysel karaciğer intoksikasyonunda dna hasarının belirlenmesi ve N asetil sisteinin rolü
Other Titles: Deneysel karaciğer intoksikasyonunda dna hasarinin belirlenmesi ve N asetil sisteinin rolü
Authors: Bildik, Ayşegül
Akşit, Hasan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Veterinerlik) Anabilim Dalı.
Keywords: Karbon Tetraklorür
N Asetil Sistein
Oksidatif DNA Hasarı
Histon Asetilasyonu
Serbest Radikaller
Apoptozis
Carbon Tetrachloride
N Acetyl Cysteine
Oxidative DNA Damage
Histone Acetylation
Free Radicals
Apoptosis
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalısmamızda HAT ve HDAC enzim aktiviteleri tayin edilerek, bu enzimlerin aktiviteleri üzerine (dolaylı olarak tanskripsiyon üzerine) oksidatif stresin olası etkisini, gen transkripsiyonu ile kontrol edilen apoptosis ile histon asetilasyonu arasında bir iliskinin olup olmadığını, N Asetil Sisteinin deneysel karaciğer intoksikasyonunda DNA hasarı üzerine koruyucu rolünün olup olmadığını arastırmayı amaçladık. Çalısmaya 6 grupta toplam 60 adet rat alındı. Karaciğer toksisitesi olusturmak amacıyla CCl4, periton içi 2 ml/kg 1/1 oranında zeytinyağındaki çözeltisi seklinde tek doz enjekte edildi. NAS uygulamasına (periton içi 50 mg/kg/gün) CCl4 enjeksiyonundan 3 gün önce baslandı ve deney süresince devam edildi. Kontrol gruplarına zeytinyağı ve N Asetil Sistein uygulaması yapıldı. CCl4 enjeksiyonundan 6 ve 72 saat sonra eter anestezisi altında kan ve karaciğer dokusu alındı. Karaciğer dokusundan nükleer ekstrakt hazırlandı. Serum AST, ALT, MDA düzeylerinin, CCl4 verilen grupta 6. saatte kontrol gruplarına göre arttığı, 72. saatte artısın olduğu fakat altıncı saate göre azaldığı belirlenmistir. CCl4+NAS verilen grupta ise 6. ve 72. saatte kontrol gruplarıyla karsılastırıldığında artısın olduğu fakat CCl4 gruplarına göre düzeyinin azaldığı belirlenmistir. CCl4 uygulamasının deneysel karaciğer intoksikasyonu ve lipit peroksidasyonuna neden olduğu, NAS uygulamasına ve zamana bağlı olarak düzeyinin azaldığı tespit edilmistir. Serum TAK analizinde, CCl4 verilen grupta 6. saatte kontrol gruplarına göre düzeyinin azaldığı, 72. saatte de azalmanın olduğu fakat altıncı saate göre arttığı görülmüstür. CCl4+NAS verilen grupta ise 6. ve 72. saatte kontrol gruplarıyla karsılastırıldığında azalmanın olduğu fakat CCl4 gruplarına göre düzeyinin arttığı belirlenmistirdi. TOK analizinde, CCl4 verilen grupta 6. saatte kontrol gruplarına göre düzeyinin arttığı, 72. saatte ise gruplar arasında fark olmadığı; CCl4+NAS verilen grupta 6. saatte kontrol gruplarıyla karsılastırıldığında artısın olduğu fakat CCl4 gruplarına göre düzeyinin azaldığı, 72. saatte ise fark olmadığı belirlenmistir. Nükleer ekstraklarda yapılan 8-hidroksi 2-deoksiguanozin ve Histon Asetil Transferaz analizinde, CCl4 verilen grupta 6. saatte kontrol gruplarına göre düzeyinin arttığı, 72. saatte de artısın olduğu fakat altıncı saate göre düzeyinin azaldığı belirlenmistir. CCl4+NAS verilen grupta ise 6. ve 72. saatte kontrol gruplarıyla karsılastırıldığında artısın olduğu fakat CCl4 gruplarına göre düzeyinin azaldığı saptanmıstır. Histon deasetilaz düzeyinin, CCl4 verilen grupta 6. saatte kontrol gruplarına göre azaldığı, 72. saatte de azalmanın olduğu fakat altıncı saate göre arttığı görülmüstür. CCl4+NAS verilen grupta ise 6. ve 72. saatte kontrol gruplarıyla karsılastırıldığında azalmanın olduğu fakat CCl4 gruplarına göre düzeyinin arttığı belirlenmistir. Apoptotik DNA fragmentasyonu analizinde ise, 6. saatte CCl4 grubunda kontrol grubuna göre düzeyinin arttığı, 72 saatte de artısın olduğu fakat altıncı saate göre düzeyinin azaldığı tespit edildi. CCl4+NAS verilen grupta ise 6. ve 72. saatte kontrol gruplarıyla karsılastırıldığında artısın olduğu fakat CCl4 gruplarına göre düzeyinin azaldığı tespit edilmistir. Apoptozis ayrıca karaciğer dokusunda TUNEL yöntemi ile değerlendirilmis ve 6. saatte, CCl4 verilen grupta kontrol gruplarına göre apoptotik hücrelerin arttığı, NAS ilave edilen grupta CCl4 grubuna göre azaldığı, 72 saatte kontrol grubuna göre bir artısın olduğu fakat 6. saate göre düzeyinin azaldığı görülmüstür. Karaciğerde serbest radikal olusturmak için CCl4 toksisite modeli uygulanmıstır. Oksidatif stres olustuğu ve buna bağlı olarak DNA’da hasar ve DNA kırılmalarının sekillenip, histon asetilasyonunun arttığı, deasetilasyonunun ise azaldığı ve hücrelerin apoptozise yöneldiği belirlenmistir. Aynı zamanda, N Asetil Sisteinin DNA’daki hasar üzerine koruyucu rolünün olduğu, oksidatif stres ve apoptozisi azalttığı tespit edilmistir.
We were assigned to HAT and HDAC enzymes, We aimed to investigate whether on the activities of these enzymes (on tanskripsiyon indirectly) the possible effect of oxidative stress, apoptosis and gene transcription is controlled by whether or not a relationship between histone acetylation, N acetyl cysteine on the protective role of DNA damage in experimental liver intoxication. In this study, totaly 60 rats were used in 6 groups. Liver toxicity of CCl4 in order to create, intraperitoneally 2 ml / kg, 1 / 1 ratio as a single dose of olive oil solution was injected. N Acetyl Cysteine application (intraperitoneal 50 mg / kg / day) was started 3 days before CCl4 injection and was continued during the experimental period. Control groups were performed in olive oil and N Acetyl Cysteine. 6. and 72. hours after CCl4 injection, blood and liver tissue were taken under ether anesthesia. Nuclear extracts were prepared from liver. Serum AST and ALT levels increased in the group CCl4 6. hour than the control groups, 72. hour there was an increased but were decreased compared to 6. hour. In the group with CCl4+NAC 6. and 72. hours there were an increased level compared with control groups but levels were reduced compared to the CCl4 group. MDA analysis, CCl4 in the group 6. hour increase than the control groups, 72. hour there was an increased but were decreased compared to 6. hour. In the group with CCl4+NAC 6. and 72. hour there was an increased level compared with control groups, but levels were decreased compared to the CCl4 groups. CCl4 intoxication and lipid peroxidation in the liver caused by experimental application, the level, depending on the NAS application and time were reduced. Serum analysis of TAS, the levels decreased in the group CCl4 6. hour compared to the control groups, 72. hour there was an decreased but were increased compared to 6. hour. In the group with CCl4+NAC 6. and 72. hours there were an decreased level compared with control groups but levels were increased compared to the CCl4 group. Analysis of the TOS, the levels increased CCl4 in the group 6. hour compared to control groups, 72. hour difference between the groups was not identified. CCl4+NAC treated group compared with the control group 6 hours, there was an increased, but the level decreased compared to CCl4 group, the difference was not identified in 72. hour. The 8-hydroxy-2-deoxyguanosine and Histone Acetyl Transferase analysis in nuclear extract, the CCl4 treated group, the level was increased compared to control groups the in 6 hours, 72. hour, but also there was an increased level compared to 6. hour were reduced. CCl4+NAC treated group, the level was increased compared with control groups in the 6. and 72. hours, but decreased levels were determined according to CCl4 group. The level of histone deacetylase, CCl4 treated group 6. hour level was decreased than the control groups, 72. hour there was an decreased but were increased compared to 6. hour. CCl4+NAC treated group was decreased compared with control groups in the 6. and 72. hours, but increased levels were determined according to CCl4 group. In the analysis of apoptotic DNA fragmentation, the levels increased in the group CCl4 6. hour than the control groups, 72. hour there was an increased but were decreased compared to 6. hour. In the group with CCl4+NAC 6. and 72. hour there was an increased level compared with control groups, but levels were decreased compared to the CCl4 groups. Apoptosis also was evaluated by TUNEL assay in liver tissue, and 6. hour, apoptotic cells increased in CCl4 treated group than the control groups, the NAS was added to the group decreased compared to the CCl4 group, 72. hour is an increase compared with the control groups but decreased levels were determined compared with 6. hour. Toxicity model of CCl4 in the liver was performed to generate free radicals. Oxidative stress, DNA damage and DNA breakage occurred and formed and consequently, increased histone acetylation, decreased histone deacetylation and increased apoptosis were determined. At the same time, that the protective role of N acetyl cysteine on DNA damage and reduced oxidative stress and apoptosis were determined.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32905437&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/938
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan_AKŞİT_ozet_en.pdfDoktora Tezi29.31 kBAdobe PDFView/Open
Hasan_AKŞİT_ozet_tr.pdfDoktora Tezi28.38 kBAdobe PDFView/Open
Hasan_AKŞİT_tez.pdfDoktora Tezi5.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.