Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAydın, Osman Nuri
dc.contributor.authorSekdur, Filiz
dc.date.accessioned2016-01-06T13:48:29Z
dc.date.available2016-01-06T13:48:29Z
dc.date.issued2009-01-01
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112072&idt=1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/891
dc.description.abstractÇalışmamızda ratlarda oluşturulan nöropatik ağrı modelinde gabapentin ve nitrik oksitin etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem ve Gereç: Çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu onayı alındıktan sonra, Tıp Fakültesi Fizyoloji Deneysel Araştırma laboratuarında gerçekleştirildi. Ağırlıkları 250-350 gr arasında değişen Wistar cinsi 63 erkek rat randomize olarak dokuz eşit gruba (n=7) ayrıldı. Tüm gruplardaki ratların başlangıçta ve deneyin sonunda kiloları ölçüldü. Kontrol grubu dışında tüm gruplardaki ratlarda Bennett ve Xie tarafından tarif edilen siyatik sinir ligasyonu ile CCI (Kronik Sıkıştırma Hasarı) modelinin modifiye şekli uygulanarak nöropatik ağrı oluşturuldu. Grup 0 kontrol grubu olarak alındı. Grup SF'e serum fizyolojik, Grup G30'a gabapentin 30 mg/kg, Grup G30+NO'ya gabapentin 30mg/kg +nitrogliserin 1mg/kg, Grup G100'e gabapentin 100 mg/kg, Grup G100+NO'ya gabapentin 100 mg/kg +nitrogliserin 1mg/kg, Grup G300'e gabapentin 300mg/kg, Grup G300+NO'ya gabapentin 300mg/kg +nitrogliserin1mg/kg, Grup NO'ya ise nitrogliserin 1 mg/kg periton içine 21 gün süreyle verildi. Ratların her 10 gramı için 0.07 mL ilaç uygulandı. Deney süresince ratların hareketleri izlendi. Beşinci, onuncu, onbeşinci ve yirmibirinci günlerde von Frey testi yapıldı. Yirmibirinci günde hot-plate testi yapıldı. Bulgular: Beşinci ve onuncu günlerdeki Von Frey ölçümlerinde en yüksek değerlere G30+NO grubunda çıkıldığı gözlendi. Gabapentinin daha yüksek dozlarda verildiği gruplarda von Frey ölçümlerinde elde edilen değerler düşüktü. Hot-plate testinde ise en uzun süre G30 grubunda elde edildi. Sonuç: Ratlarda oluşturduğumuz deneysel nöropatik ağrı modelinde gabapentin intraperitoneal 30 mg/kg+NO 1mg/kg dozunun nöropatik ağrıda mekanik hiperaljezi tedavisinde en etkili olduğu saptandı. Ayrıca gabapentinin 30 mg/kg dozunun termal hiperaljezide en etkili olduğu tespit edildi.tr_TR
dc.description.abstractTo search the effects of gabapentin and nitric oxide on the neuropathic pain model which is made in rats. Material and method: The ethical committe permisssion was obtained from The Genuine Animals Ethic Committee. Wistar type 63 male rats, each of which weighed between 250-350 gr. are divided in to nine equal groups (n=7). Neuropathic pain was constituted at the rats except the control group, by syatic nerve ligation as modified form of CCI (Chronic Constriction Injury) model. Group 0 was the control group. Physiological serum was administered to Group SF. Gabapentin was administered; 30 mg/kg, 100 mg/k, 300 mg/kg to groups G30, G100, G300 respectively. Nitroglycerine was added 1 mg/kg to groups G30+NO, G100+NO, G300+NO respectively. One mg/kg nitroglycerine was administered to Group NO. Drugs were administered intraperitoneally for 21 days. At the fifth, tenth, fifteenth and twentyfirst days; the von Frey test was done. At the twentyfirst day of the study the hot-plate test was done. Findings: The highest values were obtained at the G30+NO group after the von Frey test at the fifth and tenth days. At the groups in which the gabapentin was administered at higher doses the values of the von Frey test were lower. The longest time was obtained at G30 at hot-plate test. Result: At the experimental neuropathic pain model; we found that, administration of 30 mg/kg gabapentin+1 mg/kg nitroglycerin intraperitonealy is the most effective at the treatment of mechanical hiperalgesia. Also it was found that 30 mg/kg gabapentin is the most effective at thermal hiperalgesia.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNöropatik Ağrıtr_TR
dc.subjectGabapentintr_TR
dc.subjectNitrogliserintr_TR
dc.subjectVon Freytr_TR
dc.subjectHot-Platetr_TR
dc.subjectRattr_TR
dc.subjectNeuropathic Paintr_TR
dc.subjectGabapentintr_TR
dc.subjectNitroglycerintr_TR
dc.subjectVon Frey Testtr_TR
dc.subjectHot-Plate Testtr_TR
dc.titleRatlarda oluşturulan nöropatik ağrı modelinde gabapentin ve nitrik oksitin antinosisepsiyona etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe antinociceptive effects of gabapentin and nitric oxide on neuropathic pain model formed in ratstr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sayfa tez aralık.2009.pdfUzmanlık Tezi1.07 MBAdobe PDFView/Open
8.pdfUzmanlık Tezi6.97 kBAdobe PDFView/Open
7.pdfUzmanlık Tezi85.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.