Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/869
Title: Mai ve Siyah romanında tasvirler ve yüklendiği fonksiyonlar
Other Titles: The descriptions in Blue and Black novel and its loaded functions
Authors: Ay, Yasemin
Kılıç Gündoğdu, Ayşen
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) Anabilim Dalı
Keywords: Mai ve Siyah
Roman
Tasvir
Realizm
Halit Ziya Usaklıgil
Servet-i Fünûn
Novel
Blue and Black
Description
Realism
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: “Mai ve Siyah Romanındaki Tasvirler ve Yüklendiği Fonksiyonlar” adlı tezimizin amacı, Türk Edebiyatında Batılı anlamda yazılmıs ilk roman olarak kabul edilen Mai ve Siyah romanının, realist akımın ilkelerine uygun olarak her türlü tasvire olanak sağlayan bir sekilde kaleme alındığını ve tasvirin Halit Ziya Usaklıgil’in roman sanatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtlamaktır. Çalısmamız ön söz, giris, iki ana bölüm, sonuç, kaynakça ve özgeçmisten olusmustur. Giris bölümünde Servet-i Fünûn Edebiyatının genel özellikleri, Servet-i Fünûn Romanı ve Halit Ziya Usaklıgil’in edebî kisiliği ve romanları hakkında bilgi verilmistir. Birinci bölümde tezimizin konusuna paralel olarak tasvir, Türk Edebiyatında tasvirin gelisimi, tasvir motivasyonları, tasvir çesitleri detaylı bir sekilde incelenmistir. Đkinci bölümde ise realist akımın gözlem ve tahlil metotlarını basarılı bir sekilde eserlerinde uygulayan Halit Ziya Usaklıgil’in Mai ve Siyah romanında yer alan tasvir çesitleri roman içindeki fonksiyonlarına göre ayrıntılı bir sekilde incelenmeye çalısılmıstır. Çalısmamızın en hacimli kısmı da bu bölümdür. Sonuç bölümünde ise Servet-i Fünûn romanında Halit Ziya Usaklıgil’in yeri ve onun roman sanatına getirdikleri, özellikle Mai ve Siyah romanında yapılan tasvirler, bu tasvirlerin roman içindeki fonksiyonları; tasvirin Halit Ziya Usaklıgil’in romanına katkısı değerlendirilmistir. Son kısımda ise kaynakça ve özgeçmis bulunmaktadır.
Our thesis of aim of “ The descriptions and its loaded functions of Blue and Black novel” is to prove that “Blue and Black”, which is accepted as the first book written in a European way in Turkish literature in an harmony with the realist current and is convenient fort his current’s descriptions, is the vital piece of Halit Ziya Usaklıgil’s novel art. In the beginning part, the information was given about the general features of Servet-i Fünûn literature, its novel and Halit Ziya Usaklıgil’s literary character and his novels. In the first part; as paralel to our thesis subject, the development of description in Turkish literature, description motivations and their varieties were studied in detail. In the second part, the description kinds in “ Blue and Black” written by Halit Ziya Usaklıgil, who applied the observation and analyze tecniques of realist current. Successfully, were being tried to explain according to their functions in the novel in a defailed way. In the condusion, the rank of Halit Ziya Usaklıgil in Servet-i Fünûn novel and his contributions to the novel art, especially the descriptions in “ Blue and Black” novel and the functions of these descriptions in the book, the impact of description on Halit Ziya Usaklıgil’s work was evaluated. In the final part, ıt can be seen the resources, referances and my background.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50697375&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/869
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aysen _Kılıc _Gündogdu_ Tez. pdf..pdfYüksek Lisans Tezi2.35 MBAdobe PDFView/Open
Aysen _Kılıc _Gündogdu_ Özettr. pdf..pdfYüksek Lisans Tezi55.01 kBAdobe PDFView/Open
Aysen _Kılıc _Gündogdu_ Özet_en. pdf..pdfYüksek Lisans Tezi37.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.